Referater

Referat fra bestyrelsesmøde 10. januar 2019

Bestyrelsesmøde 10. januar 2019

Mejdal-Halgård gymnastik

 1. Siden sidst

Brik til småbørnshold søndag mangler, rengøring af sal ikke god, tilfredshed med julegave, cross onsdag skiftende deltagelse

 1. Kasseren har ordet

Billetter købt til verdensholdet i maj. Antal medlemmer 1. jan. 763.

Indestående 376.110,42 kr.

 1. Generalforsamling

Tors. d. 31/1 lokale bestilt, rejemadder bestilles, varsel overholdt, print af dagsorden (Aase), beretning (Laila)

 1. Opvisningerne

Mejdal opvisning (Laila har bilag)

 1. Mejdal bladet

Reklame for opvisningerne (Lars)

 1. Overnatning

137 tilmeldte børn pt. (Karina står for planlægningen)

 1. Ledermøde

20/2.  Lokale er bestilt.

 1. Redskaber/indkøb

1 Faldskærm, 2 toppe med fod, 1 luftcylinder, gummibånd, alm. gummibånd

 1. Påske camp

Ide til tryg på trøjer -Det var SÅ fedt.

 1. God ide med reklamespot på tavle ved hal vedr. opvisning, overnat. Påske Camp Lone gør. Ny træner til mor/far barn til ny sæson Anne Krestine Dahl.

Referent Jette

Referat fra ledermøde 12. november 2018

Ledermøde Mejdal/Halgård gymnastikforening.

Mandag d. 12 november 2018

 1. Velkommen og sang.
 2. Kasseren har ordet. Husk kørepenge til kørsel, hvis I har været på kursus. Send en mail til Åse om km. Har I problemer med at tilmelde jeres børn, når I er trænere, så henvend jer også til Åse.
 3. Gymnastikovernatning – 18-19/2019. Der sendes en fælles mail rundt til alle 0.kl. – og opefter. Der skal findes en anden måde, hvorpå man bliver checket ind fredag eftermiddag. Sluttidspunktet bliver igen ca. 9.30.

Der kommer også en mail rundt til alle instruktører, hvor man skal fortælle, hvornår man har mulighed for at hjælpe. F.eks. aften, måske nat eller hvad I nu kan.

Tween Camp 16-17/11-18, som bliver på Brejninggård efterskole kl. 17.00, hvor der spises, herefter kl. 18 er der spring. Børnene hentes kl. 10.00 Hvis man er med som træner, kommer ens barn gratis med.

 1. Opvisning på Grå Kjær Arena 2.-3. marts 2019. Danseholdet skal med i år, også til fællesserien. Der er tilmelding i december. Der ønskes lidt mere tid, da vi har danseholdet med. Lars skal have musikken til jeres opvisning, han skal have titel på musik, så han køber den, og ”klipper” det hele sammen. Han skal have det inden uge 7 i 2019. Vi fortsætter med vores sang, men med fagter/øvelser på i år.
 2. Mejdal opvisning d. 9. marts 2019. Tribunerne er bestilt igen. Gæsteholdet er Juniorholdet. Vi vil gerne have at de voksne instruktører indstiller en ung til ungeprisen, send nogle ord om vedkommende, som I gerne vil indstille til Karina inden d. 31. januar 2019.

Carsten var glad for redskabstegningerne sidste år, ønsker det samme næste år. Skriv på tegningen om I starter med rytmer eller spring.

Forsalgsbilletter bliver også en mulighed. Der er madbilletter til alle instruktører.

 1. Fanebærer: forslag Lærke, Emilie, Frederik, Ea og Andrea.
 2. Afslutningsfest efter opvisningen. Festudvalg består af Stine L, Lærke og Emilie, Lone, Heidi, Carsten.
 3. Opvisningstøj. 150 kr. pr gymnast til opvisningstøj. På tværs af f.eks. hoppeloppehold, aftaler man lige over messenger, hvilket tøj der bestilles.
 4. Der er 10 kr. pr gymnast til juleafslutning, i Mejdal hallen skal det bestilles gennem cafeteriet. I Halgaard hallen skal man selv købe, kan gøres gennem Rema1000 eller Brugsen, der er konto de steder, husk kvittering til Åse.
 5. Generalforsamlingen er den 31/1-19

Evt. nyt koncept med opvisningstøj. Man gør det stadigvæk på de enkelte hold, men invitere mor og far til at komme og hjælpe med at prøve.

Evt. nye trøjer til alle instruktører (kort og langærmet) skal prøves i aften.

Referat Annie

Referat fra bestyrelsesmøde 1. november 2018

Bestyrelsesmøde 1/11 2018

 1. Siden sidst

Generalforsamling torsdag 31/1 kl.19.30. Annie bestiller lokale, hallen får ny hjemmeside til oversigt over bookinger. Bestyrelsestur 17/11 aflyst. Teen camp bliver på Brejninggaard fra 16-17/11.

 1. Kasseren har ordet

Indestående 402.957 kr.

 1. Status/opstart hold

Hold der er lukket: Cross onsdag, TRX mandag, Hit fit, vær bevist om din krop pga. for få deltagere. Evt. åbne Crossgym onsdag igen efter jul. Fra januar til sæsonslut. 500 kr. for at gå på alle crosshold.  Vi undersøger om der kan laves drop in yoga ons. Fra kl. 19-20. Alle hold må bruge alle omklædningsrum i Mejdal hallen.

0.-1.kl. 90 børn. 2.-3.kl. 46 børn. Minijunior 52 børn. Bjørnefræs 37 børn. Hoppelopper ca.  80. Dansepiger 22 og 8. Voksne kvinder 10. Kig mere på Conventus.

 1. Ledermøde d. 12/11

Kl. 19.30-21 kun for børnehold. Dagsorden: regnvejrsdag i nov. Kasseren har ordet, Gym overnat. 18-19/1 og Teen camp, opvis. Gråkjær 2/3 og Mejdal opvis. 9/3. Fanebærer? Fest, opvisningstøj. Generalforsamling ny dato. Forslag om dato for afprøvning af nyt opvisningstøj. Lederpris?

 1. Fondsmidler

Midler til tribuner, trænertrøjer. Lars finder tribune priser, Karina finder forslag til trænertøj helst med farver. Christina har lavet evt. skriv til fonde – videre sendelse?

 1. Julegaver

Karina og Lone ordner. Annie laver julegaveplan.

 1. Diverse

Ang. opvisning: Lone spørger juniorholdet om de kan være gæstehold.

Priser kiosk 10 kr. for alt. Rene fra Spar vil give tilbud på sodavand.

Byfest: Lone booker et efterskolehold.

 

Referent Jette

 

 

Referat fra opstartsmøde 30. august 2018

REFERAT

Opstartsmøde Mejdal/Halgård Gymnastikforening

Tors. 30. aug. 2018. Halgård skole kl. 18-21

Først børnehold og dernæst voksne.

 

 1. Velkomst og sang, præsentationsrunde.
 2. Instruktørmappe.

Her finder du svar på vigtige spørgsmål ang. gymnastikken i foreningen

med alt fra børneattester, nøglebrikker til forsikringer. Findes under links på hjemmesiden.

 1. Forventninger. (punktet undladt ved mødet for voksenholdene)

Husk børnene gør det I gør (ikke altid hvad I siger) vær gode forbilleder. Husk at melde afbud, hvis du ikke kan komme. Hvis der er noget du ikke er utilfreds med eller gerne til have indflydelse på -sig det til træneren (eller bestyrelsen). Brug træningstøj og kom i god tid før træningen starter. Det er mest til opvisningen klubtøj er et must.

 1. Kasseren har ordet.

Børneattester, Kørepenge,  Conventus vises  fx hvordan du udskriver en holdliste eller sender en besked. Kom til Aase, hvis du mangler kode.

 1. Kalender/vigtige datoer.

Alle datoer kan ses på hjemmesiden.

Laila fortæller, om de forskellige arrangementer i løbet af sæsonen. Ideer til inspirationsaften modtages gerne (Obs der er arrangement i musikhuset samme dag/aften). Overnatning i januar. Tweencamp nyt tiltag fra 4.kl og op, overnatning for ældre gymnaster. Ledermøder. Obs. Pizzamødet rykket frem i forhold tidligere år. Generalforsamling i februar (får brug for 2 nye medlemmer til bestyrelsen). Opvisning i Gråkjær og Halgård. Påskecamp i april.

Ideer: Kun brug for et opstartsmøde for voksenhold. Ligesom evaluerings-møde ved             sæsonafslutning, vil dog gerne holde fast i at børne- og voksenhold er en del af foreningen og at man mødes både børn og voksne. Kan savne et voksenfællesskab. Forslag: Lave inspirationsdag for alle voksne fra byen, hvor div. holdformer afprøves, planlægges d. 5/10. + oprydning i redskabsrum med mål. Teamgym kunne evt. komme på gulvet to gange til Mejdal opvisningen. Træt af at ligge først til undervisning.

Alle unge (voksne hvis ønskes) burde være tilmeldt et kursus. Ellers kontakt Laila eller Jette. Må også hentes inspiration på andre hold i byen med betaling.

 1. Redskaber.

Indkøb under 300 kr. kan købes uden tilladelse. Info om nye airtracks. Husk at være gode til oprydning af redskaber. Uge 39 bør gulvet i Hal B være klar og sæsonen kan sættes i gang i Mejdal hallen. Nøglebrik til Mejdal udleveres af Lars. Til Halgård af Laila. Ønske om oprydning i redskabsrummet i Halgård (den med målene).

 1. Forenings træningsdragt.

Ens dragt til alle klubber i Mejdal/Halgård idrætsforening kan nu købes.

Kom gerne med billeder/tekst til bladet og send til Lars.

-Er der en der vil stå med en fane til indvielsen af kirken d. 23/9?

-Er der nogen, der vil hjælpe med at søge midler fra diverse fonde?

-Vejfest i Vest d. 29/9. Laver fælles-serien fra sidste år ved Motorvejen som pop-op. Dato for træning kommer senere.

-Crosshold for unge søges (skriv på fb)

-16/9 kom til dans i Mejdal hallen

Referent Jette

Referat fra bestyrelsesmøde 21. august 2018

 1. Siden sidst
 2. Kasseren har ordet

Salto pt. 313.094,37 kr. Lidt problemer vedr. udleje af redskaber i Mejdal hallen.

Ingen indtægt i 2018? Kunne vi oprette et link via hjemmesiden, hvor lejeren går direkte ind og betaler for leje af redskaber fremfor betalingen går igennem hallen. Kvittering vises til halpersonale og dermed kan der låses op.

 1. Sæsonstart

TeamGym starter i dag, evaluering af sidste sæson foretaget. Få ændringer i programmet bl.a. onsdagens mor/far barn nu 1-3 år. Enkelte ændringer i forhold til hjælpetrænere. Laila har taget ansvaret i forhold til 0.-1.kl. mødes med trænere og lægger en plan.

 1. Kontaktpersoner

Udgår. Det betyder, at instruktører altid kan kontakte Laila eller andre i bestyrelsen.

 1. Redskaber

Alle redskaber er flyttet til nyt redskabsrum (Mejdal hallen) og opbygning i gang. Lone ønsker nye redskaber til Crossgym som håndvægte. Ønske om ny air track til skolen 7,5m og 15m i stedet for nuværende 18meteren pris 75.000, kan om muligt sælge nuværende for 25.000. Den ”gamle” air track kan ikke placeres sådan, at skillevæggen kan benyttes.

 1. Ledermøde/Dato og kalender

Næste ledermøde er d. 30/8 alle instruktører og medhjælpere med børnehold og derefter instruktører med voksenhold. Hvor skal vi være? Skolen eller BUM. Laila har lavet dagsordenen. Sæsonens datoer gennemgås (se datoer på hjemmeside), Sang (Livs-træet) trykkes bagpå dagsorden. Husk 150 kr. for deltagelse på opvisningshold, hvis man er hjælpeinstruktør. Ønsker til inspirationsaften -Hvad kunne indholdet være?

 1. Kurser og arrangementer

Ønske om Crossfit udd. fra Lone og Karsten evt. flere med samme ønske? Punkt til ledermøde. Beslutning to personer kan få Crossfit udd. pr. år. betalt af foreningen.

 1. Børneattester

Har Aase styr på.

 1. Fonde

Lone vil spørge Christina Vester, om hun vil sørge fonde til bl.a. ny air track og andre redskaber.

 1. EVT

Ønske om udvidelse af hal C. Persondatoloven er drøftet og Lars opdatere hjemmesiden med nødvendig information. Fane til indvielse af tilbygning ved kirke, spørge til ledermøde.

Vejfest i Vest 29/9 lave fælles serie Laila laver opslag på fb. Ny fælles klubdragt til hele foreningen er nu en realitet, opslag sættes på hjemmesiden.

 

Referent Jette H.

Bestyrelsesmøde 4. april 2018

Bestyrelsesmøde Mejdal/Halgård gymnastikforeningen 4/4 2018

 1. Siden sidst

-Pris for sommer-crossfit fra sæsonslut til maj/juni 150 kr. på mobilepay.

-Lone flytter rødt måttestativ fra Halgård til Mejdal, der er brug for 2 i Mejdal.

-Plan for indretning for nyt redskabsrum (Lars, Martin, Karsten og Lone) husk at få lavet et dobbelt aflåst skab til bl.a. faner.

-Påske Camp gik rigtig godt i år. 80 børn et fint antal. Parkour, lege, tarzanbane og spring med tre gode trænere udefra. Børnene elsker den frie leg. Diskuteret om 0.kl. børnene er for små til at deltage.

 

 1. Planlægning

Indledende øvelser til planlægning af næste sæson.

Hvilke voksne instruktører?

Hold?

Haltider? (regner vi med) at have næste år?

 

Næste møde:

11/4 hos Lone (Laila, Lone, Jette)

5/5 Tur

7/5 hele bestyrelsen kl. 19.30 hos?

 

Referent Jette

 

Referat Pizzamøde 15. marts 2018

Pizzamøde Mejdal/Halgård gymnastikforening                                        15/3 – 2018

Evaluering: Laila indleder: To super gode opvisninger. Dejligt at tiden blev overholdt. Fantastisk med tribuner.

Gråkjær: Mejdalsangen for brugt -kan der tænkes nyt?  Andre synes det er dejligt med genkendelighed i forhold til sangen, kunne høres i store dele af salen. Godt med fagter til sangen. En stor fornøjelse at se hvordan Mejdal viste sig frem. Flot at vores redskaber blev slæbt med i Gråkjær. Forslag lad instruktørerne stå med ansigt mod gymnasterne dvs. lave øvelserne spejlvendte. Plan for Mejdalholdet var lavet virkede super godt. Rytmeserier må max tage 3 minutter. Meget gerne drengeinstruktører foran drengegymnaster. Dygtige ungeinstruktører som laver serier og står foran.

Halgård: Meget varmt i hallen husk vi kan åbne oven lys vinduerne (det sneede dog) Stor ros for at sende redskabsplaner til tiden og flotte planer. Lidt forvirring om hvornår redskaberne skulle på gulvet, om der skal tørklæder først eller lign. Et super godt redskabsteam. Fantastisk med tribuner. 735 betalende voksne til opvisningen. Dejligt med stof foran vinduer, der er et rullegardin foran redskabsdøren. Programmet var 20 min. foran. Godt med håndstandskonkurrence. Ideer til buffer noteres. Fint med info. søndag før Halgård opvisning. Brug hjemmesiden fremfor at skrive til Laila ang. program. Laila fik 50 mails angående program. God bod, dejligt med Hjem is, fint udvalg, gode priser. Kaffe og bod holdes adskilt, så de ikke skal stå i kø. Gæt hvor mange liter kaffe der bliver drukket? bruges som ide til næste års opvisning. Megagodt med legerum. Dejligt at opvisningsgulvet var rent, altså ingen havde gået over gulvet med snavsede sko. Skal vi have flere ”soldater”?

Skal mor-far-barn holdene komme efter hinanden? Vi skal tænke en anden rækkefølge til næste år.

Sæson; Bjørnefræs holdet var for stort i år, enten skal det være i Halgaard eller to hold i Mejdal.

TRX har et ønske om at dele sæsonen i to dele.

Er 4 leder møder for meget? Anden ledermøde var der ikke mange fremmødte. Michael foreslår at vi først holder et ledermøde, og derefter holder vi en ERFA aften a la sidste år. Jane og Bettina foreslår at de hold der ikke er opvisninghold også får et leder møde for sig, altså TRX, Cross gym, Yoga, Fysio Flow/Pilates.

Ønske: f.eks. intern kursus med eksterne instruktører. Må gerne flere gange i løbet af sæsonen. Black box arrangere en aften med deres danse instruktører, kan blive efter sommerferien (Lars).

Laila har ordet; alle foreninger får nu en fælles dragt. Det er fællesskabsånden.

Der skal deles muleposer ud i Mejdal på lørdag kl. 10 – vi mangler hjælpere – de voksne foreslå at juniorholdsgymnasterne – Frederik, Thomas,

Evt. Spam via mailes på Conventus.

Referat Jette og Annie

 

Referat ledermøde 22. februar 2018

Instruktørmøde – Referat Torsdag d. 22. feb. 2018 – kl. 19.00

1. Velkommen og sang.
2. Kasseren har ordet.Hvis i har kørt til kurser, kan i få kørselsgodtgørelse hos Aase.
I kan ligeledes få refunderet indgangsbilletten til Gråkjær Arena, dette sker ved pizzamødet

3. PåskeCamp 26.-28. marts
Meld tilbage hvis i gerne vil hjælpe til påskecamp’en. Pt. ca. 50 tilmeldte. Eksterne instruktører er booket.

4. Opvisning Gråkjær Arena 3. og 4. marts 2018
Laila har sender et fælles skriv (blev gennemgået på mødet) til alle forældre, med info om mødetid, sted
osv. Tegning med mødested vedhæftes.
Der arrangeres redskabskørsel til Gråkjær, vi medbringer selv skrå-kile og 2 trampoliner. Vi slæber selv
redskaber mellem holdene – alle instruktører er informeret om hvilke redskaber de har ”ansvaret” for.

5. Opvisning Halgård Hallen 10. marts 2018
Der kommer 20 meter tribuner i år (der er indgået en rigtig god aftale med landsskue foreningen) for at
give tilskuerne en bedre oplevelse. Opvisningsprogrammet ligger på hjemmesiden, tryk ind på
begivenheden. Desuden er der mulighed for at købe forsalgsbilletter ligeledes på hjemmesiden.
Laila sender en fælles besked med praktisk information om opvisningen i Halgård, søndag aften d. 4/6 efter
opvisningen i Gråkjær.
De enkelte instruktører skal selv give besked om mødetid for deres eget hold.
HUSK at aflevere redskabsplan til Carsten (Munkebuen 27) senest onsdag d. 7/3 2018. Hvis planen ikke er
afleveret, skal man selv sørge for at slæbe redskaber på gulvet. Grundplan til redskabsplan rundsendes
sammen med en liste over tilgængelige redskaber.
Alle der har tid og lyst mødes fredag aften d. 9/3 2018 kl. 17.00 i Halgård Hallen og hjælper med at gøre
klar til opvisningen. Der serveres pizza til alle – tilmelding til Carina på tlf. 25 39 95 08.

6. Afslutningsfest d. 10. marts. 2018 i Mejdal Hallen
Husk tilmelding senest d. 5/3 2018 – 150 kr. pr. person.

7. Sommergymnastik???
Der bliver kun sommergymnastik hvis der er trænere der melder sig til at stå for det. Henvendelse kan ske
til Laila.

Tak til alle for en hyggelig aften
Husk vi holder pizza møde og evaluerer opvisningerne og sæsonen torsdag d. 15. marts 2018.

Formandens beretning for 2017

Årsberetning Mejdal-Halgård Gymnastikforening d. 8/2 2018 i Mejdal Hallen 

Så er det blevet tid til et tilbageblik på året 2017, et tilbageblik der altid giver tid og anledning til refleksion over året der er gået. Hvor er vi på vej hen? Gør vi det rigtige? Kunne vi gøre noget anderledes? Lever vi op til vores målsætning? Er vi forberedt på fremtiden? Og sådan kunne jeg blive ved… 

Vores målsætning er, at være en forening der satser på bredden, og det er vigtigt for os, at der er kvalitet i gymnastikken, at vores gymnaster udfordres og udvikles gennem leg og træning, samtidig med at de er en del af et aktivt fællesskab, hvor der er plads til ALLE uanset alder.  

Om vi opfylder vores målsætning, er svært at afgøre, da den ikke er direkte målbar, men med afsæt i året der er gået, tør jeg godt sige, at vi er på godt på vej, MANGE ting er lykkedes, men der er helt sikkert også områder, hvor der er plads til forbedringer.  

Året startede med vores årlige overnatning i Halgård Hallen – en tradition der på få år, har udviklet sig til at være årets højdepunkt hvis du spørger de deltagende gymnaster! Mere en 150 gymnaster mødes til et døgn hvor fællesskab, hygge og masser af gymnastik er i højsædet. Jeg overraskes og glædes hvert år over, hvordan børnene på kryds og tværs af køn og alder, tager ansvar og hjælper hinanden med, at det bliver en god oplevelse for ALLE – og jeg er samtidig stolt over at se, hvordan alle de frivillige hjælpere tager ansvar og sørger for at der er styr på rammerne.  

Den første weekend i marts, stod 200 gymnaster fra Mejdal-Halgård klar til at indtage halgulvet i Graakjær Arena, til den årlige Forårsopvisning. I kulissen, lige inden det går løs, kan jeg kortvarigt tvivle på om det nu også er en god ide, for mange af børnene er nærmest skrækslagne over den store scene og de mange tilskuere – MEN når først vi i samlet flok indtager halgulvet, og gør det vi sammen har gjort så mange gange – glemmer de hurtigt skrækken, der i stedet afløses af stolthed over at vise alt det, de har lært  🙂  Og efterfølgende kan de nærmest klare hele verden! Og ikke for at prale – men det er altså lidt fedt at repræsentere den største lokalforening  🙂 

Weekenden efter kulminerede mange måneders forberedelse for både gymnaster, frivillige trænere og bestyrelsesmedlemmer i den helt store sæson finale – vores egen lokale opvisning i Halgård Hallen. Det kan være svært at beskrive, hvorfor denne dag er helt speciel, måske fordi det er en kombination at rigtig mange ting. Det er den ene dag om året, vi ALLE mødes, det er den ene dag, at mange måneders planlægning skal gå op i en højere enhed, det er den ene dag at MANGE frivillige hænder skal sørge for at rammerne er på plads og det er den ene dag, der skal repræsentere mange timers træning i løbet af sæsonen. Det var en helt fantastisk dag, hvor alting klappede lige indtil jeg takkede Staby Efterskole for en flot gæsteopvisning… Det var nemlig Lomborg der var gæstehold  🙂 

Knapt var vi færdige med at evaluere sæsonen, før påskeferien stod for døren, og det var blevet tid til vores årlige Påske camp. Igen bliver jeg nødt til at fremhæve den frivillige indsats, jeg syntes det er fantastisk med det frivillige engagement vi oplever, i en tid hvor mange klubber har kæmpe udfordringer i forhold til at skaffe frivillige nok til selv de mest nødvendige opgaver. Efter 3 dage med højt aktivitetsniveau, masser af leg, hygge og seje spring, sendte vi 100 trætte men glade børn på velfortjent påskeferie. 

De efterfølgende måneder blev brugt på, at få det store puslespil med næste sæsons programplanlægning til at gå op i en højere enhed. En nøje udvalgt gruppe fra bestyrelsen, stod for at koordinere opgaven med god hjælp fra resten af bestyrelsen. Endnu engang lykkedes det at få alle brikker lagt, og programmet kunne sendes til trykkeren i starten af juli måned, og sommerferien kunne bare komme an. 

I slutningen af august skød vi den nye sæson i gang med Leder opstartsmøde, her kunne vi byde velkommen til både nye og ”gamle” instruktører. Vi er så heldige at have en god blanding af rutinerede rotter der nærmest har deres egen forening i foreningen, samtidig med at der hvert år kommer nye til, med nye ideer og input til hvordan tingene måske kan optimeres og gøres smartere. Netop denne blanding er altafgørende for at vi kan udvikle os uden at fundamentet skrider. 

I september var vi klar til start, og sikke en start – tilmeldingerne tikkede ind – vi havde udvidet antallet at voksenhold, og var spændte på om vi kunne blive ved med at tiltrække de voksne, også set i lyset af den succes spinning afdelingen har/havde med mere end 15 hold om ugen, men heldigvis var der tilmeldinger til at alle hold kunne fortsætte. På børnesiden var tilslutningen overvældende, og vi måtte lukke for tilmelding på et enkelt hold pga. de fysiske rammer ellers blev for små. Rekorden blev nået på 0.-1. klasses holdet hvor vi endte på 94 tilmeldte drenge og piger. 

I skrivende stund er vi 807 medlemmer mod 690 samme tidspunkt sidste år. Det er en flot fremgang i en tid, hvor konkurrencen er hård – fordi der findes rigtig mange forskellige tilbud til både børn og voksne. Jeg tror på at bla. bredden i vores tilbud er en afgørende faktor – vi har hold til ALLE uanset køn og alder! Vi forsøger at tilpasse tilbuddene til det der efterspørges i tiden, og de seneste tiltag med yoga, fysio flow og pilates er allerede meget populære. 

Et andet godt eksempel er vores CrossGym Team, der i den grad også har formået at gribe tidens trend og i løbet af kort tid formået, at samle en stor gruppe aktive, der gerne vil have lidt mere fleksibilitet end der ellers er på et traditionelt gymnastikhold. De er oppe på 4 hold ugentligt – det er super flot!  

Det var også CrossGym Teamet, der sammen med et par ekstra hjælpere stod for, at årets sidste dag blev kickstartet med en gang CrossGym – hele 3 omgange blev afviklet i HAL B der var fyldt til bristepunktet, samtidig med at HAL A var fyldt med legeredskaber og masser af glade børn. Vi håber, at det var startskuddet på en ny tradition – jeg er i hvert fald sikker på at deltagerne er klar igen 🙂  Og jeg håber at arrangørerne er kommet sig over den store tilslutning  🙂 

Vi kan nu snart se tilbage på en sæson hvor mange ting er lykkedes, men også mange timer er brugt, for at få tingene til at lykkedes. Jeg vil gerne takke hele bestyrelsen for den kæmpe indsats i yder og jeg er jer alle meget taknemmelige for at I vil være med på holdet. Vi er et team der repræsenterer mange forskellige kompetencer, og netop derfor er vi gode sammen. Vi er ikke altid enige – men vi finder fælles løsninger – fordi vi alle er enige om målet. Jeg nyder hver en time i jeres selskab og glæder mig til mange flere.

Et stort og rungende TAK skal også lyde til de 75 instruktører og hjælpetrænere, der uge efter uge, frivilligt stiller op, for at give foreningens medlemmer de bedste oplevelser, i fortjener ALLE stor ros og anerkendelse for jeres arbejde, og jeg håber I alle er klar over, hvilken forskel I er med til at gøre for vores forening og ikke mindst for vores medlemmer. Uden jer var der slet ikke nogen forening og dermed heller ingen gymnastik i Mejdal-Halgård. 

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke vores mange medlemmer for opbakningen, det er altid en fornøjelse at arrangere tilbud i vores lokalsamfund, netop fordi opbakningen altid er så stor. Også en stor tak til alle jer der stiller op når vi har brug for hjælp, det er GULD værd.  

Efter et langt tilbageblik, vil jeg nu vende blikket fremad og glæde mig til endnu et år, hvor vi skal pleje fundamentet samtidig med at vi skal drømme, udvikle nye ideer og forberede os på fremtidens udfordringer. 

Jeg håber, at vi sammen kan finde løsninger og tilbud der kan overleve den digitale verden vi med hastige skridt bevæger os i, at vi sammen kan skabe det rum, hvor alle kan få en pause, fra en hverdag der stiller høje krav til den enkelte, uanset om man er barn eller voksen. Vores unge mennesker vokser op i en digital verden, de er online 24-7 og de bliver bombarderet med input hele tiden. Vi skal være deres frirum, hvor de for en tid kan glemme verden omkring dem og bare være tilstede! 

Med disse ord og tanker vil jeg slutte denne beretning – TAK for ordet! 

Laila Poulsgaard
Formand Mejdal-Halgård Gymnastikforening 

Referat fra generalforsamling 8. februar 2018

Generalforsamling Mejdal-Halgård Gymnastik – 8. feb. 2018 kl. 19 i Mejdal hallen

 

Dagsorden:

 • Valg af dirigent

Keld er valgt og mødet er lovligt varslet

 • Beretning for 2017 v/ Laila Poulsgaard.

Kan der siges hvor foreningens fremgang kommer fra?

Beretningen er godkendt

 • Fremlæggelse af regnskab

Indtægter 2017: 651.826 kr. Udgifter: 648.661 kr. Resultat: 3.165 kr. Hvor ses indtægterne fra mobilepay/cross? Regnskabet er godkendt.

 • Behandling af indkomne forslag

Regnskab godkendt

 • Valg af formand

Laila godkendt

 • Valg af bestyrelse

Karina og Lars godkendt

 • Valg af suppleanter

Annie og Jette godkendt

 • Valg af repræsentantskabet

godkendt

Foreningen er stadig interesseret i mere formiddags-aktivitet, men har pt. ingen instruktører. Aktivmandag i støbeskeen til Mejdal/Halgård.  Hvordan vil fremtiden se ud for det nye motionscenter? Motionsafdelingen ikke interesseret i holdtræning, fitnesstilbud bevares i gymnastikafdelingen.

GIK -hvorfor ingen fælles Mejdal/Halgård dragt? Da forskellige afdelinger har forskellige sponsorere og ønske om ude/inde dragt. Gymnastik afd. er meget interesseret i en fælles dragt.

Referent Jette M.H.