Referater

Årsberetning 2020

Årsberetning 2020 – Generalforsamling 1. juni 2021 i Mejdal Hallen

Den årlige generalforsamling skal traditionen tro også have sin beretning, en beretning der hvert år giver tid og anledning til refleksion over året der gik. Et tilbageblik der altid minder mig om hvilken fantastisk forening vi har, alle de engagerede frivillige der altid står klar, et helt unikt fællesskab og et program hvor der er noget for alle uanset alder og niveau😊

Dette års refleksioner er væsentlig anderledes end tidligere år – de kan beskrives med et ord; CORONA!

Når jeg kigger tilbage på 2020, er det desværre netop ordet CORONA der falder først, en pandemi der pludselig ramte Danmark og Mejdal-Halgård med så stor hast, at vores opvisninger tilbage i Marts 2020 blev aflyst kun 7 dage før de skulle afholdes. Et kæmpe antiklimaks for ALLE gymnaster og frivillige, der havde brugt måneder på at arrangere årets fest og trænere der stod med gymnaster, flotte opvisningsdragter og en opvisning der var øvet og øvet i træningslokalet, så den stod helt skarp når festdagen oprandt.

Netop de to weekender står skarpt i min erindring, det var så mærkeligt, at sidde derhjemme og tænke på, at lige nu skulle vi have været på gulvet, lige nu skulle jeg have oplevet endnu en fantastisk faneindmarch og lige nu skulle jeg have mærket alle de glade, spændte og nervøse gymnaster og forløsningen og stoltheden i deres ansigter når de havde været på gulvet – og vi sammen havde skabt endnu et minde for livet – i stedet blev mindet CORONA – og en tid jeg aldrig glemmer.

Påske camp´en plejer også at være en tid hvor jeg bliver mindet om hvad gymnastikken og fællesskabet kan – men den led samme skæbne som opvisningerne – og blev aflyst.

Det årlige pizzamøde som vi plejer at afholde i marts, blev også aflyst og udskudt. Vi skulle vente helt til slutningen af maj, før vi igen kunne mødes, og denne gang udenfor. Men det blev en hyggelig eftermiddag hvor det var dejligt at kunne mødes fysisk igen. Herefter gik det stærkt med planlægningen af næste sæson, igen viste I alle hvordan, vi i fællesskab kan være effektive, så længe vi arbejder sammen, og med indspark fra de yngre kræfter i bestyrelsen, fik vores program også en opgradering med et nyt, flot og indbydende look😊

Vi kunne gå på en tiltrængt sommerferie hvor CORONA var fortid – troede og håbede vi😊

Da vi kom til august og sæsonen bankede på døren, begyndt Corona desværre igen at spøge og restriktioner og retningslinjer dumpede næsten dagligt ind i vores indbakke. Vi måtte holde tungen lige i munden, for at kunne oversætte dem til vores praksis. Lars blev udnævnt til CORONA-chef, så alle vidste hvem de kunne komme til hvis de havde spørgsmål – en opgave han klarede til UG – og gjorde at vi kom sikkert gennem efteråret.

Lone sørgede for indkøb af 2 gange ”Ghost Buster” maskiner, så vi på en nem og overskuelig måde kunne leve op til kravene om rengøring af redskaber. Trænere og instruktører fik på opstartsmødet en instruktion i maskinen samt en opdatering på hvordan de skulle forholde sig i tilfælde af smitte og smitteopsporing.

I disse måneder udviste alle en forandringsparathed ud over det sædvanlige, for nærmest ingenting var som det plejede, og alligevel var opbakningen fantastisk, alle fandt løsninger og muligheder i den verden vi befandt os i, så på trods af CORONA og retningslinjer kunne vi åbne dørene til en ny sæson i september.

Det blev et efterår hvor tingene fungerede, men kun fordi alle gjorde en ekstra indsats, og efterhånden som vi nærmede os jul, begyndte smittetallene igen at vokse, og vi måtte i december endnu engang lukke foreningen ned og gå på juleferie uden juleafslutning for flere af holdene. En nedlukning der varede resten af vinteren og foråret med og derfor endnu engang forhindrede os i at afholde overnatninger, opvisninger og andre sociale arrangementer.

De eneste der fik lov at komme ”på græs” var vores CrossGym hold, de gav den så til gengæld gas for os alle og stor ros til jer for lige at markere at vi er her altså endnu😊

 

Generalforsamlingen skulle have været afholdt i februar, så også her ramte CORONA.  Heldigvis er vi ikke så nemme at slå ud, og derfor sidder vi her nu og ser tilbage på en sæson hvor plan B og C overtog for plan A – og hvor ordet omstillingsparathed kom i fokus. En sæson hvor vi mistede kontrollen over alt, hvor ikke engang god planlægning var nøgleordet til at få ting til at lykkedes… Til gengæld vandt fællesskabet igen, og vi viste sammen at alt kan lade sig gøre, selvom modvinden er stærk.

Jeg vil derfor gerne takke hele bestyrelsen for den kæmpe indsats i yder og jeg er jer alle meget taknemmelige for jeres engagement og jeres evne til at beholde JA-hatten på og hele tiden se muligheder fremfor begrænsninger i en tid hvor NEJ-hatten nogle gange hænger forrest og virker nemmere at tage på. I er bare de bedste😊

Et stort TAK skal også lyde til alle instruktører og hjælpetrænere, i kommer uge efter uge og deler ud af jer til glæde for Mejdal-Halgårds borgere – store som små –  og sammen med os har i været løsningsorienteret og taget godt imod alle tiltag, selv da ”Ghost Buster” blev introduceret og gjorde det frivillige arbejde lidt mere bøvlet… og hjulpet til at vejen gennem CORONA har været mulig😊 I fortjener ALLE stor ros og anerkendelse for jeres arbejde, og jeg håber I alle er klar over, hvilken forskel I er med til at gøre for vores forening og ikke mindst for vores medlemmer.

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke vores mange medlemmer for opbakningen, selv i en tid hvor tingene har været lidt sværere, har i bakket op og udvist STOR forståelse for de valg der er truffet og tilmed rost os for det arbejde vi gør – det betyder SÅ meget – især når Corona driller og det kan syntes svært at gøre noget rigtig. TUSIND tak for det, det er GULD værd.

Efter et tilbageblik, som forhåbentlig også bliver et punktum for CORONA lukninger i foreningsregi, vil jeg nu vende blikket fremad og glæde mig til en sæson, der forhåbentlig bliver lidt mere normal og med plads til igen at dyrke fællesskabet og lave en masse god gymnastik OG krydse fingre for at vi til marts kan holde et brag af en gymnastikfest og vise alt det gode vi kan frem igen😊

En fest for fremtiden, men også en fest, der for mit eget vedkommende skal markere afslutningen på 10 fantastiske år som formand for foreningen – 10 år der har givet mig gode grin, skønne minder og venskaber for livet – 10 år hvor jeg har været en del af et fantastisk fællesskab sammen med min familie og alle jer😊 En stafet jeg nu glæder mig til at give videre så foreningen kan få nyt liv, nye øjne og ny energi – og plejer erstattes af nye ideer😊

Med disse ord og tanker vil jeg slutte denne beretning – TAK for ordet!

 

Laila Poulsgaard
Formand Mejdal-Halgård Gymnastikforening

Referat fra generalforsamling 1. juni 2021

Generalforsamling Mejdal-Halgård Gymnastik d.1/6 2021 kl. 19.00 i Mejdal Hallen

Referat:

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  • Karina er dirigent
  • Christina er referent
 2. Beretning v/formanden
  • Hele sæsonen og alle arrangementer har været præget af Corona og næsten alt blev aflyst
  • Vi kunne mødes udendørs i maj og forberede en plan for den kommende sæson samt opdatere programmet
  • I efteråret truede Corona igen, så bestyrelsen oprettede en corona-ansvarlig og indkøbte spritanlæg til redskaberne
  • Nedlukningen kom igen i efteråret og varede resten af sæsonen, så heller ikke nogen opvisning i 2021
  • Tak til bestyrelsen og alle frivillige for at beholde ja-hatten på i et langt år, hvor vi ikke har kunnet kontrollere ret meget
  • Afslutning på 10 år for formanden, som er på valg næste år
 3. Regnskab for 2020 v/kasserer
  • Overblik over indtægter, udgifter, aktiver og passiver
  • Underskud på knap 11.000, men corona pulje på ca. 50.000 kr kom ind i januar 2021
  • 200 færre medlemmer sandsynligvis pga. corona, som allerede var aktiv, da sæsonen 20/21 skulle starte
 4. Indkomne forslag
  • Ingen forslag
 5. Valg af kasserer
  • Ny kasserer skal findes, når bestyrelsen skal konstitueres
 6. Valg til bestyrelsen
  • Lone modtager genvalg
  • Christina træder ind i bestyrelsen
  • Jette træder ind i bestyrelsen
 7. Valg af suppleanter
  • Maria bliver suppleant
  • Maibritt bliver suppleant
  • Patricia forbliver suppleant
 8. Valg af afd. repræsentanter i repræsentantskabet 
  • Vi kender ikke dato for mødet endnu, men alle medlemmer i bestyrelsen er repræsentanter
 9. Eventuelt
  • Fokus på tiltag for at lokke medlemmer tilbage til næste sæson
  • Seniorhold om morgenen/formiddagen kunne være en mulighed
  • Starte sæsonen med camp for børnene med overnatning og gymnastik
  • Forespørgsel på børnecross

Referent: Christina Vester

Referat Bestyrelsesmøde 11. maj 2021

 1. Ganske få hold er i gang, og vi afventer retningslinjer om lokal idræt lukker ned og melder ud hvis det sker.
 2. Generalforsamling – dato fastlagt til tirsdag d. 1/6 2021 – indkaldes til hallen men lokationen kan ændres hvis der kommer ændrede retningslinjer.
  Opslag er lagt på hjemmesiden d.d.
 3. Der skal vælges nye ind i bestyrelsen, forskellige emner blev drøftet og de kontaktes inden generalforsamlingen og suppleres med et skriv til medlemmer og opslag på MMM hvor foreningen søger frivillige.
 4. Arrangement for planlægning af ny sæson og uddeling af ”løn” d. 1. juni 2021 kl. 16.00 – 18.00.

Karina sender besked rundt.

 1. Programplanlægningsgruppen bliver Christina, Lone og Patricia. Laila printer et udkast og tager med til mødet d. 1/6 2021
 2. CP hold starter hold under Mejdal Gymnastikforening, træning på Lægården efterskole.
 3.  

Referat fra bestyrelsesmøde den 5. november 2020

Dagsorden:

 1. Coronastatus

Lars berettede om vores springhold 0.-1. kl. hvor vi i sidste uge kontaktede alle på holdet, fordi vi havde haft en gymnast på holdet der var testet positiv. Alle instruktører er testet og ingen var smittet.

Lars har lagt en handleplan i Dropbox, der beskriver hvad der skal gøres hvis vi får en ny henvendelse og han har lavet et skriv, der også ligger i Dropbox der er klar til at blive sendt rundt.

Aase fortalte om voksenholdene Puls og Form og Yoga hvor opdelingen kører rigtig fint.

Lone fortalte om mor/far/barn holdet tirsdag hvor tingene fungerer rigtig fint. Bo er blevet hjælpetræner.

Mor/Far/Barn onsdag har været aflyst to gange, men holdet genoptager og deler holdet for at overholde max. på 50 pr. gang. Patricia skriver rundt til holdets deltagere. Karina svarer mail fra forælder.

Der var bred enighed om at koldtågeanlægget fungerer rigtig godt.

Der er søgt penge ved DIF’s foreningspulje.

 1. Kasseren har ordet.

Der har været ekstra mange henvendelser af medlemmer der gerne vil afmeldes eller flytte hold. Men det tyder på at det nu er faldet lidt til ro.

 1.  

Vi tænker at det er muligt at planlægge en opvisning I Halgård, hvor vi opdeler holdene så vi kan overholde kravene. Vi afventer de næste måneders udvikling. Holdene må stadig købe opvisningstøj.

 1. Julegaver

Lone og Karina er julegaveansvarlige. Beløbene blev fastsat.

 1.  

Bookingsystem – Vi går i luften denne uge – tiderne lægges op for en måned ad gangen.

Referat fra bestyrelsesmøde den 29. september 2020

Deltagere: Lone, Laila, Patricia, Lars, Karina og Christina, Aase

 1. Siden sidst/Generelt
 2. Opstart af hold
  1. Holdene er startet fint op og kører godt og som forventet ift. Corona situationen
 3. Corona
  1. Kontaktlisten behøver kun at blive opdateret med deltagere, som aldrig har været på holdet før
  2. ERFA-dagen 4/10 aflyses pga. den nuværende Corona situation
 4. Redskaber
  1. Vi skal have en redskabsvogn mere i Halgård hallen
  2. En ekstra rullevogn i Mejdal hallen
  3. Elastikker til Power Cross
  4. Spejle i Hal B er ikke muligt

 

Referat fra opstartsmøde den 27. august 2020

Opstartsmøde Mejdal/Halgård Gymnastikforening Torsdag 27/8 i Mejdal Hallen

 1. Velkomst og præsentationsrunde

 2. Instruktørmappe
  1. Findes på gymnastikforeningens hjemmeside

 3. CORONA
  1. Se DGI’s retningslinjer på vores hjemmeside eller Mejdal mikro-medie
  2. Brug sund fornuft
  3. Der vil være en maskine i både Mejdal og Halgaard hallen, som kan sprøjte med desinficerende væske/damp, som selv fordamper og kan bruges til alle redskaber
  4. Hvis en deltager på jeres hold informerer jer om, at de er smittet med Corona, skal instruktøren kontakte Lars fra gymnastikbestyrelsen
  5. Info om evt. separate ind- og udgange kommer på mail fra Conventus

 4. Forventninger til trænere og hjælpetrænere
  1. Trænerne er rollemodeller for børnene
  2. Vær på og ha’ fokus på gymnastiktimen, når timen er i gang

 5. Kassereren har ordet
  1. Spørg Aase, hvis man gerne vil have adgang til Conventus, så man kan se alle deltagere og skrive mails til dem
  2. Instruktørers børn får gratis træning, men skal tilmeldes – spørg Aase, hvis det ikke virker ved tilmelding

 6. Kalender/Vigtige datoer (se også hjemmeside)

 7. Kurser
  1. Der tilbydes ét kursus per instruktør per sæson
  2. Skriv til bestyrelsen, hvis du ønsker at blive tilmeldt eller har spørgsmål
  3. Kurser findes på DGI’s hjemmeside

 8. Redskaber
  1. Der er mulighed for at købe små redskaber til ens hold, op til 300 kr., som dækkes af foreningen – send kvittering til Aase

 9. Forenings træningsdragt
  1. Hvis man ikke har instruktør-trøjer, kan det fås ved bestyrelsen

 10. Mejdal Bladet
  1. Send gerne historier eller billeder til bestyrelsen

 11. Evt.
  1. Redskabsrummet skal låses korrekt af med nøglebrikker
  2. Udfordring med alarmen på Halgaard skolen

Referat fra bestyrelsesmøde den 19. august 2020

 1. Siden sidst
 2. Kasseren har ordet
  1. Antal fysiske programmer passede fint og alle er uddelt til Mejdal/Halgård
  2. Vedtaget at alle instruktørers børn betaler 150 kr for træning
  3. Christina står for tilmelding til kurser – info kommer til ledermødet
 3. Forslag til ændringer i fysisk program
  1. Tilføje startdato i programmet og fjerne instruktører
  2. Alle instruktører skal korrektur læse programmet inden tryk
  3. Tilføje kontakt mail for spørgsmål til bestyrelsen
 4. Sæsonstart/ Corona
  1. Lukket for tilmelding til Fysioflow
  2. Vi sætter max på hold, hvor det vurderes nødvendigt pga. Corona
  3. Vedtaget at Corona ansvarlig i Mejdal gym bestyrelsen er Lars
  4. Der bliver udsendt information omkring vores retningslinjer og anbefalinger for afholdelse af gymnastikhold i den kommende sæson
 5. Kontaktpersoner/opgaver
  1. Kontakt er fælles mailadr., som fordeles internt i bestyrelsen
 6. Redskaber– Spejle
  1. Der undersøges mulighed for at få væghængte spejle i Hal B
 7. Ledermøde – gennemgå dagsorden(opvisningstøj)
 8. Datoer og kalender
  1. Overnatning sæson 20/21 bliver aflyst pga. corona situationen
  2. Generalforsamling bliver afholdt 24/2-21 kl. 20
  3. Gymnastikopvisning d. 13/3-21 i Halgård Hallen kl. 10
  4. Datoer for kommende sæsons aktiviteter bliver præsenteret på ledermødet uge 35 og fremgår på Mejdal Gym hjemmesiden
 9. Kurser og arrangementer
  1. ERFA-møde kan afholdes på en anden mere opdelt måde – afholdes 4/10, kl. 10-12
  2. Fitness Tryday afholdes ikke
 10. Børneattester
  1. Næsten alle attester er indsamlet

Referat fra generalforsamling 20. februar 2020

Generalforsamling Mejdal-Halgård Gymnastik d.20/2 2020 kl. 20.00 i Mejdal hallen

Referat:

 1. Valg af dirigent – Keld blev valgt – indvarsling af generalforsamlingen godkendt af dirigent
 2. Årsberetning for 2019 ved formand Laila Poulsgaard (se bilag) blev godkendt
 3. Regnskab for 2019. Underskud på -23.937,23 kr. for 2019 blev godkendt
 4. Indkomne forslag: ingen
 5. Valg til bestyrelse: Laila Poulsgaard blev genvalgt
 6. Valg til bestyrelse: Karina Brøndum og Lars Nørgaard Hansen blev genvalgt
 7. Valg af suppleanter: Christina Vester og Patricia Giesow Jensen blev genvalgt
 8. Valg af afd. repræsentanter: hele bestyrelsen kan deltage – bestyrelsesmedlemmer er stemmeberettigede
 9. Evt. intet under eventuelt dog ros til bestyrelsens arbejde

Referent Lars Nørgaard Hansen

Formandens beretning for 2019

Årsberetning Mejdal-Halgård Gymnastikforening d. 20/2 2020 i Mejdal Hallen

Den årlige generalforsamling skal traditionen tro også have sin beretning, en beretning der hvert år giver tid og anledning til refleksion over året der gik.

Vi er en forening med mange traditioner, men også en forening der hvert år kommer med nye tiltag, og netop denne kombination tror jeg er en af opskrifterne på succes. Vi plejer og vedligeholder fundamentet så vi står stærkt, samtidig med at vi bygger nye og spændende lag på, så vi fastholder ”gamle” medlemmer og tiltrækker nye.

Når jeg kigger tilbage på 2019 er det med stor ydmyghed og stolthed. Jeg er ydmyg over det store engagement jeg møder blandt alle frivillige, selv efter mange år i foreningen kan jeg overraskes og glædes over den kæmpe opbakning jeg møder overalt i foreningen. Fællesskabet er helt unikt, og jeg er MEGA stolt over at være en del af det.

Året startede med vores årlige overnatning i Halgård Hallen – årets højdepunkt for mange – et døgn med fokus på fællesskab, hygge og gymnastik. Et døgn hvor leg og bevægelse opstår spontant på tværs af aldersgrupper og hvor computeren er glemt for en stund. 180 tilmeldte børn var ny rekord – 180 børn der fik en særlig oplevelse med i deres rygsæk – takket være ALLE de frivillige hjælpere der igen bakkede op omkring arrangementet.

Den første weekend i marts, stod 300 gymnaster og trænere fra Mejdal-Halgård klar til at indtage halgulvet i Graakjær Arena, til den årlige Forårsopvisning. Planen var klar og gymnasterne var klar – om end med en hel del sommerfugle i maven. Men sikke en fest vi havde – alt kørte efter planen og gymnasterne leverede en opvisning der gav genlyd i hele hallenJ Og da vi til sidst i samlet flok sang vores helt egen Mejdal-Halgård sang så taget nærmest lettede – var det lige før jeg måtte knibe en tåre af bare stolthed og glæde over at være en del af lige netop det øjeblikJ

Weekenden efter kulminerede mange måneders forberedelse for både gymnaster, frivillige trænere og bestyrelsesmedlemmer i den helt store sæson finale – vores egen lokale opvisning i Halgård Hallen. Det var som altid en helt særlig dag fyldt med glæde, fællesskab og masser af god musik. Det var en dag hvor alle gik hjem som vindere – og hvor vi endnu engang viste hvor meget vi sammen kan løfte. Holstebroegnens juniorhold sluttede dagen af med en flot opvisning, og skønt at se hvor mange af vores lokale gymnaster der var repræsenteret på det 160 mand store hold. Dagen sluttede med en hyggelig aftenfest for alle foreningens frivillige – og der blev hygget på tværs af generationer.

Knapt var vi færdige med at evaluere sæsonen, før påskeferien stod for døren, og det var blevet tid til vores årlige Påske camp. 80 tilmeldte børn fik endnu en oplevelse i rygsækken, og efter 3 dage med højt aktivitetsniveau, masser af leg, hygge og seje spring, sendte vi en flok trætte, men glade børn og voksne på en velfortjent påskeferie.

De efterfølgende måneder blev brugt på, at få det store puslespil med næste sæsons programplanlægning til at gå op i en højere enhed. En opgave der kræver mange bolde i luften og stort overblik. Ved fælles hjælp og et tæt samarbejde i bestyrelsen lykkedes det endnu engang at få alle brikker lagt, og programmet kunne sendes til trykkeren i starten af juli måned, og sommerferien kunne bare komme an.

I slutningen af august skød vi den nye sæson i gang med et årlige opstartsmøde, her kunne vi byde velkommen til både nye og ”gamle” instruktører. Vi er så heldige at have en god blanding af rutinerede rotter der nærmest har deres egen forening i foreningen, samtidig med at der hvert år kommer nye til, med nye ideer og input til hvordan tingene kan optimeres og gøres anderledes. Netop denne blanding er altafgørende for at vi kan udvikle os uden at fundamentet skrider.

I september var vi klar til start, og tilmeldingerne tikkede ind. Igen i år var der flere nye hold på programmet, samtidig med at vi introducerede muligheden for månedsbetaling på vores voksen fitness hold. De nye hold blev godt modtaget så vi igen har FysioFlow i foreningen, HitFitDance var også en succes og vores nye hold ”store hoppelopper” kom også godt fra start.

 

Netop det hold er en ekstra succes fordi det er drenge i alderen 13-18 år – en aldersgruppe der normalt er rigtig svære at fastholde i foreningsregi, så stor ros til de to trænere der tog initiativet og fik det i gang.

I skrivende stund er vi ca. 800 aktive medlemmer og 99 frivillige i vores forening. Det er meget flot i en tid, hvor konkurrencen er hård og hvor der findes rigtig mange forskellige tilbud til både børn og voksne. Jeg tror på at bredden i vores tilbud er en del af succesen – vi har hold til ALLE uanset køn og alder. Faktisk har vi 26 medlemmer over 70 år – det syntes jeg er sejtJ Fleksibiliteten er også altafgørende, vi er i en tid hvor mange lever en travl hverdag, og her ser det ud til at vores månedsabonnement rammer plet, her kan medlemmerne frit træne på 7 forskellige hold i ugen.

I november var vi på weekendtur med de største gymnaster fra 4 kl. og opefter, i år gik turen til Lomborg hvor springcenteret var det store trækplaster, en rigtig god tur hvor hygge, fællesskab og masser af gymnastik var nøgleordene, og hvor søvnen kom i sidste række, så en flok glade men trætte gymnaster blev sendt retur lørdag formiddag.

Årets afslutning var igen arrangeret at CrossGym Teamet, samt et par ekstra hjælpere. Et arrangement der får masser af ros fra de deltagende familier. En god måde for børnene at fordrive ventetiden på mens mor og/eller far får sved på panden og slutteligt kan ønske ”naboen” eller træningsmakkeren et godt nytår.

Vi kan nu snart se tilbage på en sæson hvor mange ting er lykkedes, men også mange timer er brugt, for at få tingene til at lykkedes. Jeg vil gerne takke hele bestyrelsen for den kæmpe indsats i yder og jeg er jer alle meget taknemmelige for at I vil være med på holdet. Vi er et team der repræsenterer mange forskellige kompetencer, og netop derfor er vi gode sammen. Vi er ikke altid enige – men vi finder fælles løsninger – fordi vi er enige om målet. Jeg nyder hver en time i jeres selskab og glæder mig til mange flereJ

Et stort og rungende TAK skal også lyde til de 99 instruktører og hjælpetrænere, der uge efter uge, frivilligt stiller op, for at give foreningens medlemmer de bedste oplevelser, i fortjener ALLE stor ros og anerkendelse for jeres arbejde, og jeg håber I alle er klar over, hvilken forskel I er med til at gøre for vores forening og ikke mindst for vores medlemmer. Uden jer var der slet ikke nogen forening og dermed heller ingen gymnastik i Mejdal-Halgård.

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke vores mange medlemmer for opbakningen, det er altid en fornøjelse at arrangere tilbud i vores lokalsamfund, netop fordi opbakningen altid er så stor. Også en stor tak til alle jer der stiller op når vi har brug for hjælp, det er GULD værd.

Efter et tilbageblik, vil jeg nu vende blikket fremad og glæde mig til endnu et år, hvor vi skal pleje fundamentet samtidig med at vi skal drømme, udvikle nye ideer og forberede os på fremtidens udfordringer.

Jeg håber, at vi sammen kan finde løsninger og tilbud der kan overleve den digitale verden vi med hastige skridt bevæger os i, at vi sammen kan skabe det rum, hvor alle kan få en pause, fra en hverdag der stiller høje krav til den enkelte, uanset om man er barn eller voksen. Vores unge mennesker vokser op i en digital verden, de er online 24-7 og de bliver bombarderet med input hele tiden. Vi skal være deres frirum, hvor de for en tid kan glemme verden omkring dem og bare være sammen!

Med disse ord og tanker vil jeg slutte denne beretning – TAK for ordet!

Laila Poulsgaard
Formand Mejdal-Halgård Gymnastikforening

Referat bestyrelsesmøde 20. februar 2020

Referat bestyrelsesmøde 20/2 2020

Deltagere: Lone, Laila, Patricia, Lars, Karina og Christina, Aase

 1. Diverse
 • Schweiz turen er gået i luften – mange forældre, trænere og børn har vist interesse
 • Påskecamp bliver aflyst i år, da der ikke er frivillige til at stå for det
 • Byfest: Lone har forsøgt at få en efterskole til at komme
  • Alternativt nogle af vores egne store hold / Schweiz holdet
  • Over middag lørdag d. 13/6
 1. Opfølgning fra ledermødet/opvisningsrelateret
  • Patricia tager maskotten med om fredagen
  • Fanen bæres af André og Gustav
  • Priser: Årets ildsjæl og Årets Innovative og Ungeprisen
  • Der er kun modtaget musik fra ca. halvdelen af holdene til opvisning