Referater

Referat Bestyrelsesmøde 11. maj 2021

 1. Ganske få hold er i gang, og vi afventer retningslinjer om lokal idræt lukker ned og melder ud hvis det sker.
 2. Generalforsamling – dato fastlagt til tirsdag d. 1/6 2021 – indkaldes til hallen men lokationen kan ændres hvis der kommer ændrede retningslinjer.
  Opslag er lagt på hjemmesiden d.d.
 3. Der skal vælges nye ind i bestyrelsen, forskellige emner blev drøftet og de kontaktes inden generalforsamlingen og suppleres med et skriv til medlemmer og opslag på MMM hvor foreningen søger frivillige.
 4. Arrangement for planlægning af ny sæson og uddeling af ”løn” d. 1. juni 2021 kl. 16.00 – 18.00.

Karina sender besked rundt.

 1. Programplanlægningsgruppen bliver Christina, Lone og Patricia. Laila printer et udkast og tager med til mødet d. 1/6 2021
 2. CP hold starter hold under Mejdal Gymnastikforening, træning på Lægården efterskole.
 3.  

Referat fra bestyrelsesmøde den 5. november 2020

Dagsorden:

 1. Coronastatus

Lars berettede om vores springhold 0.-1. kl. hvor vi i sidste uge kontaktede alle på holdet, fordi vi havde haft en gymnast på holdet der var testet positiv. Alle instruktører er testet og ingen var smittet.

Lars har lagt en handleplan i Dropbox, der beskriver hvad der skal gøres hvis vi får en ny henvendelse og han har lavet et skriv, der også ligger i Dropbox der er klar til at blive sendt rundt.

Aase fortalte om voksenholdene Puls og Form og Yoga hvor opdelingen kører rigtig fint.

Lone fortalte om mor/far/barn holdet tirsdag hvor tingene fungerer rigtig fint. Bo er blevet hjælpetræner.

Mor/Far/Barn onsdag har været aflyst to gange, men holdet genoptager og deler holdet for at overholde max. på 50 pr. gang. Patricia skriver rundt til holdets deltagere. Karina svarer mail fra forælder.

Der var bred enighed om at koldtågeanlægget fungerer rigtig godt.

Der er søgt penge ved DIF’s foreningspulje.

 1. Kasseren har ordet.

Der har været ekstra mange henvendelser af medlemmer der gerne vil afmeldes eller flytte hold. Men det tyder på at det nu er faldet lidt til ro.

 1.  

Vi tænker at det er muligt at planlægge en opvisning I Halgård, hvor vi opdeler holdene så vi kan overholde kravene. Vi afventer de næste måneders udvikling. Holdene må stadig købe opvisningstøj.

 1. Julegaver

Lone og Karina er julegaveansvarlige. Beløbene blev fastsat.

 1.  

Bookingsystem – Vi går i luften denne uge – tiderne lægges op for en måned ad gangen.

Referat fra bestyrelsesmøde den 29. september 2020

Deltagere: Lone, Laila, Patricia, Lars, Karina og Christina, Aase

 1. Siden sidst/Generelt
 2. Opstart af hold
  1. Holdene er startet fint op og kører godt og som forventet ift. Corona situationen
 3. Corona
  1. Kontaktlisten behøver kun at blive opdateret med deltagere, som aldrig har været på holdet før
  2. ERFA-dagen 4/10 aflyses pga. den nuværende Corona situation
 4. Redskaber
  1. Vi skal have en redskabsvogn mere i Halgård hallen
  2. En ekstra rullevogn i Mejdal hallen
  3. Elastikker til Power Cross
  4. Spejle i Hal B er ikke muligt

 

Referat fra opstartsmøde den 27. august 2020

Opstartsmøde Mejdal/Halgård Gymnastikforening Torsdag 27/8 i Mejdal Hallen

 1. Velkomst og præsentationsrunde

 2. Instruktørmappe
  1. Findes på gymnastikforeningens hjemmeside

 3. CORONA
  1. Se DGI’s retningslinjer på vores hjemmeside eller Mejdal mikro-medie
  2. Brug sund fornuft
  3. Der vil være en maskine i både Mejdal og Halgaard hallen, som kan sprøjte med desinficerende væske/damp, som selv fordamper og kan bruges til alle redskaber
  4. Hvis en deltager på jeres hold informerer jer om, at de er smittet med Corona, skal instruktøren kontakte Lars fra gymnastikbestyrelsen
  5. Info om evt. separate ind- og udgange kommer på mail fra Conventus

 4. Forventninger til trænere og hjælpetrænere
  1. Trænerne er rollemodeller for børnene
  2. Vær på og ha’ fokus på gymnastiktimen, når timen er i gang

 5. Kassereren har ordet
  1. Spørg Aase, hvis man gerne vil have adgang til Conventus, så man kan se alle deltagere og skrive mails til dem
  2. Instruktørers børn får gratis træning, men skal tilmeldes – spørg Aase, hvis det ikke virker ved tilmelding

 6. Kalender/Vigtige datoer (se også hjemmeside)

 7. Kurser
  1. Der tilbydes ét kursus per instruktør per sæson
  2. Skriv til bestyrelsen, hvis du ønsker at blive tilmeldt eller har spørgsmål
  3. Kurser findes på DGI’s hjemmeside

 8. Redskaber
  1. Der er mulighed for at købe små redskaber til ens hold, op til 300 kr., som dækkes af foreningen – send kvittering til Aase

 9. Forenings træningsdragt
  1. Hvis man ikke har instruktør-trøjer, kan det fås ved bestyrelsen

 10. Mejdal Bladet
  1. Send gerne historier eller billeder til bestyrelsen

 11. Evt.
  1. Redskabsrummet skal låses korrekt af med nøglebrikker
  2. Udfordring med alarmen på Halgaard skolen

Referat fra bestyrelsesmøde den 19. august 2020

 1. Siden sidst
 2. Kasseren har ordet
  1. Antal fysiske programmer passede fint og alle er uddelt til Mejdal/Halgård
  2. Vedtaget at alle instruktørers børn betaler 150 kr for træning
  3. Christina står for tilmelding til kurser – info kommer til ledermødet
 3. Forslag til ændringer i fysisk program
  1. Tilføje startdato i programmet og fjerne instruktører
  2. Alle instruktører skal korrektur læse programmet inden tryk
  3. Tilføje kontakt mail for spørgsmål til bestyrelsen
 4. Sæsonstart/ Corona
  1. Lukket for tilmelding til Fysioflow
  2. Vi sætter max på hold, hvor det vurderes nødvendigt pga. Corona
  3. Vedtaget at Corona ansvarlig i Mejdal gym bestyrelsen er Lars
  4. Der bliver udsendt information omkring vores retningslinjer og anbefalinger for afholdelse af gymnastikhold i den kommende sæson
 5. Kontaktpersoner/opgaver
  1. Kontakt er fælles mailadr., som fordeles internt i bestyrelsen
 6. Redskaber– Spejle
  1. Der undersøges mulighed for at få væghængte spejle i Hal B
 7. Ledermøde – gennemgå dagsorden(opvisningstøj)
 8. Datoer og kalender
  1. Overnatning sæson 20/21 bliver aflyst pga. corona situationen
  2. Generalforsamling bliver afholdt 24/2-21 kl. 20
  3. Gymnastikopvisning d. 13/3-21 i Halgård Hallen kl. 10
  4. Datoer for kommende sæsons aktiviteter bliver præsenteret på ledermødet uge 35 og fremgår på Mejdal Gym hjemmesiden
 9. Kurser og arrangementer
  1. ERFA-møde kan afholdes på en anden mere opdelt måde – afholdes 4/10, kl. 10-12
  2. Fitness Tryday afholdes ikke
 10. Børneattester
  1. Næsten alle attester er indsamlet

Referat fra generalforsamling 20. februar 2020

Generalforsamling Mejdal-Halgård Gymnastik d.20/2 2020 kl. 20.00 i Mejdal hallen

Referat:

 1. Valg af dirigent – Keld blev valgt – indvarsling af generalforsamlingen godkendt af dirigent
 2. Årsberetning for 2019 ved formand Laila Poulsgaard (se bilag) blev godkendt
 3. Regnskab for 2019. Underskud på -23.937,23 kr. for 2019 blev godkendt
 4. Indkomne forslag: ingen
 5. Valg til bestyrelse: Laila Poulsgaard blev genvalgt
 6. Valg til bestyrelse: Karina Brøndum og Lars Nørgaard Hansen blev genvalgt
 7. Valg af suppleanter: Christina Vester og Patricia Giesow Jensen blev genvalgt
 8. Valg af afd. repræsentanter: hele bestyrelsen kan deltage – bestyrelsesmedlemmer er stemmeberettigede
 9. Evt. intet under eventuelt dog ros til bestyrelsens arbejde

Referent Lars Nørgaard Hansen

Formandens beretning for 2019

Årsberetning Mejdal-Halgård Gymnastikforening d. 20/2 2020 i Mejdal Hallen

Den årlige generalforsamling skal traditionen tro også have sin beretning, en beretning der hvert år giver tid og anledning til refleksion over året der gik.

Vi er en forening med mange traditioner, men også en forening der hvert år kommer med nye tiltag, og netop denne kombination tror jeg er en af opskrifterne på succes. Vi plejer og vedligeholder fundamentet så vi står stærkt, samtidig med at vi bygger nye og spændende lag på, så vi fastholder ”gamle” medlemmer og tiltrækker nye.

Når jeg kigger tilbage på 2019 er det med stor ydmyghed og stolthed. Jeg er ydmyg over det store engagement jeg møder blandt alle frivillige, selv efter mange år i foreningen kan jeg overraskes og glædes over den kæmpe opbakning jeg møder overalt i foreningen. Fællesskabet er helt unikt, og jeg er MEGA stolt over at være en del af det.

Året startede med vores årlige overnatning i Halgård Hallen – årets højdepunkt for mange – et døgn med fokus på fællesskab, hygge og gymnastik. Et døgn hvor leg og bevægelse opstår spontant på tværs af aldersgrupper og hvor computeren er glemt for en stund. 180 tilmeldte børn var ny rekord – 180 børn der fik en særlig oplevelse med i deres rygsæk – takket være ALLE de frivillige hjælpere der igen bakkede op omkring arrangementet.

Den første weekend i marts, stod 300 gymnaster og trænere fra Mejdal-Halgård klar til at indtage halgulvet i Graakjær Arena, til den årlige Forårsopvisning. Planen var klar og gymnasterne var klar – om end med en hel del sommerfugle i maven. Men sikke en fest vi havde – alt kørte efter planen og gymnasterne leverede en opvisning der gav genlyd i hele hallenJ Og da vi til sidst i samlet flok sang vores helt egen Mejdal-Halgård sang så taget nærmest lettede – var det lige før jeg måtte knibe en tåre af bare stolthed og glæde over at være en del af lige netop det øjeblikJ

Weekenden efter kulminerede mange måneders forberedelse for både gymnaster, frivillige trænere og bestyrelsesmedlemmer i den helt store sæson finale – vores egen lokale opvisning i Halgård Hallen. Det var som altid en helt særlig dag fyldt med glæde, fællesskab og masser af god musik. Det var en dag hvor alle gik hjem som vindere – og hvor vi endnu engang viste hvor meget vi sammen kan løfte. Holstebroegnens juniorhold sluttede dagen af med en flot opvisning, og skønt at se hvor mange af vores lokale gymnaster der var repræsenteret på det 160 mand store hold. Dagen sluttede med en hyggelig aftenfest for alle foreningens frivillige – og der blev hygget på tværs af generationer.

Knapt var vi færdige med at evaluere sæsonen, før påskeferien stod for døren, og det var blevet tid til vores årlige Påske camp. 80 tilmeldte børn fik endnu en oplevelse i rygsækken, og efter 3 dage med højt aktivitetsniveau, masser af leg, hygge og seje spring, sendte vi en flok trætte, men glade børn og voksne på en velfortjent påskeferie.

De efterfølgende måneder blev brugt på, at få det store puslespil med næste sæsons programplanlægning til at gå op i en højere enhed. En opgave der kræver mange bolde i luften og stort overblik. Ved fælles hjælp og et tæt samarbejde i bestyrelsen lykkedes det endnu engang at få alle brikker lagt, og programmet kunne sendes til trykkeren i starten af juli måned, og sommerferien kunne bare komme an.

I slutningen af august skød vi den nye sæson i gang med et årlige opstartsmøde, her kunne vi byde velkommen til både nye og ”gamle” instruktører. Vi er så heldige at have en god blanding af rutinerede rotter der nærmest har deres egen forening i foreningen, samtidig med at der hvert år kommer nye til, med nye ideer og input til hvordan tingene kan optimeres og gøres anderledes. Netop denne blanding er altafgørende for at vi kan udvikle os uden at fundamentet skrider.

I september var vi klar til start, og tilmeldingerne tikkede ind. Igen i år var der flere nye hold på programmet, samtidig med at vi introducerede muligheden for månedsbetaling på vores voksen fitness hold. De nye hold blev godt modtaget så vi igen har FysioFlow i foreningen, HitFitDance var også en succes og vores nye hold ”store hoppelopper” kom også godt fra start.

 

Netop det hold er en ekstra succes fordi det er drenge i alderen 13-18 år – en aldersgruppe der normalt er rigtig svære at fastholde i foreningsregi, så stor ros til de to trænere der tog initiativet og fik det i gang.

I skrivende stund er vi ca. 800 aktive medlemmer og 99 frivillige i vores forening. Det er meget flot i en tid, hvor konkurrencen er hård og hvor der findes rigtig mange forskellige tilbud til både børn og voksne. Jeg tror på at bredden i vores tilbud er en del af succesen – vi har hold til ALLE uanset køn og alder. Faktisk har vi 26 medlemmer over 70 år – det syntes jeg er sejtJ Fleksibiliteten er også altafgørende, vi er i en tid hvor mange lever en travl hverdag, og her ser det ud til at vores månedsabonnement rammer plet, her kan medlemmerne frit træne på 7 forskellige hold i ugen.

I november var vi på weekendtur med de største gymnaster fra 4 kl. og opefter, i år gik turen til Lomborg hvor springcenteret var det store trækplaster, en rigtig god tur hvor hygge, fællesskab og masser af gymnastik var nøgleordene, og hvor søvnen kom i sidste række, så en flok glade men trætte gymnaster blev sendt retur lørdag formiddag.

Årets afslutning var igen arrangeret at CrossGym Teamet, samt et par ekstra hjælpere. Et arrangement der får masser af ros fra de deltagende familier. En god måde for børnene at fordrive ventetiden på mens mor og/eller far får sved på panden og slutteligt kan ønske ”naboen” eller træningsmakkeren et godt nytår.

Vi kan nu snart se tilbage på en sæson hvor mange ting er lykkedes, men også mange timer er brugt, for at få tingene til at lykkedes. Jeg vil gerne takke hele bestyrelsen for den kæmpe indsats i yder og jeg er jer alle meget taknemmelige for at I vil være med på holdet. Vi er et team der repræsenterer mange forskellige kompetencer, og netop derfor er vi gode sammen. Vi er ikke altid enige – men vi finder fælles løsninger – fordi vi er enige om målet. Jeg nyder hver en time i jeres selskab og glæder mig til mange flereJ

Et stort og rungende TAK skal også lyde til de 99 instruktører og hjælpetrænere, der uge efter uge, frivilligt stiller op, for at give foreningens medlemmer de bedste oplevelser, i fortjener ALLE stor ros og anerkendelse for jeres arbejde, og jeg håber I alle er klar over, hvilken forskel I er med til at gøre for vores forening og ikke mindst for vores medlemmer. Uden jer var der slet ikke nogen forening og dermed heller ingen gymnastik i Mejdal-Halgård.

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke vores mange medlemmer for opbakningen, det er altid en fornøjelse at arrangere tilbud i vores lokalsamfund, netop fordi opbakningen altid er så stor. Også en stor tak til alle jer der stiller op når vi har brug for hjælp, det er GULD værd.

Efter et tilbageblik, vil jeg nu vende blikket fremad og glæde mig til endnu et år, hvor vi skal pleje fundamentet samtidig med at vi skal drømme, udvikle nye ideer og forberede os på fremtidens udfordringer.

Jeg håber, at vi sammen kan finde løsninger og tilbud der kan overleve den digitale verden vi med hastige skridt bevæger os i, at vi sammen kan skabe det rum, hvor alle kan få en pause, fra en hverdag der stiller høje krav til den enkelte, uanset om man er barn eller voksen. Vores unge mennesker vokser op i en digital verden, de er online 24-7 og de bliver bombarderet med input hele tiden. Vi skal være deres frirum, hvor de for en tid kan glemme verden omkring dem og bare være sammen!

Med disse ord og tanker vil jeg slutte denne beretning – TAK for ordet!

Laila Poulsgaard
Formand Mejdal-Halgård Gymnastikforening

Referat bestyrelsesmøde 20. februar 2020

Referat bestyrelsesmøde 20/2 2020

Deltagere: Lone, Laila, Patricia, Lars, Karina og Christina, Aase

 1. Diverse
 • Schweiz turen er gået i luften – mange forældre, trænere og børn har vist interesse
 • Påskecamp bliver aflyst i år, da der ikke er frivillige til at stå for det
 • Byfest: Lone har forsøgt at få en efterskole til at komme
  • Alternativt nogle af vores egne store hold / Schweiz holdet
  • Over middag lørdag d. 13/6
 1. Opfølgning fra ledermødet/opvisningsrelateret
  • Patricia tager maskotten med om fredagen
  • Fanen bæres af André og Gustav
  • Priser: Årets ildsjæl og Årets Innovative og Ungeprisen
  • Der er kun modtaget musik fra ca. halvdelen af holdene til opvisning

Referat fra ledermøde den 6/2 2020

1. Velkommen og sang.
2. Kasseren har ordet.

 • Man kan få kørepenge ved deltagelse i kurser vedhenvendelse til Aase.
 • Entre til Gråkjær refunderes, hvis man deltager på anden dag (lørdag/søndag)

4. Påske Camp/Schweiz tur

 • Schweiz tur – ned og besøge Emilie der er Au Pair dernede. Der bliver arrangeret aktiviteter og et par opvisninger. Teamgym, Store Hoppelopper og Minijunior inviteres. Disse hold træner indtil sommerferien og der skal øves på en fælles opvisning. Redskaber skal selv medbringes.
 • Påske Camp aflyses hvis der ikke er nogen der vil tage teten i år.

5. Opvisning Gråkjær Arena 7. og 8. marts 2020

 • Musik skal afleveres inden torsdag den 20. februar til Lars – mobil: 22605636 – mail: lars.norgaard.hansen@gmail.com
 • Lørdag skal man have billet via DGI Gymnastik app.
 • Søndag er der adgang med alm. Billetter.
 • Børnene mødes i Vestjysk Bank lounge kl. 9.30 og skal på gulvet kl. 10.09.
 • Rækkefølgen er:
   • Fællesserie
   • 0-1 klasse
   • 2-3 klasse
   • Dansepiger 3-7 klasse
   • Dansepiger 0-2 klasse
   • Mini Junior
   • slut fællessang – hvorefter vi løber ud i hjørnet forrest til højre.
 • Ingen børn forlades i ”fitnessrummet” før de er afhentet af deres forældre.
 • Vi medbringer selv luftkilen.

6. Opvisning Halgård Hallen 14. marts 2020

 • Musik skal afleveres inden torsdag den 20. februar til Lars – mobil: 22605636 – mail: lars.norgaard.hansen@gmail.com
 • Opsætning af tribuner, og andet fredag den 13. marts kl. 17.00 – man tilmelder sig hos Karina – mobil: 25399508 – mail: mejdalgym@gmail.com
 • Redskabsplanen afleveres til Carsten senest fredag kl. 17.00. Oversigt over alle redskaber sendes til alle instruktører.
 • Billetter kan købes via vores hjemmeside (senest i løbet af uge 7)
 • Opvisningen starter kl. 10.00 lørdag formiddag. Information sendes ud til forældre senest dagen efter Gråkjær opvisningen.
 • Holdbilleder tages på gulvet i slutningen af hvert holds opvisning.
 • Plan over gulvet vedr. indmarch hænger inden for døren.
 • Fanebærer er Gustav Lind Jørgensen og Andrea – undervises af Thomas
 • Indmarch starter med de voksne hold og slutter med børnene holdene
 • Instruktører kan få udleveret forplejning i boden.
 • Oversigt over hvilket lokale det enkelte hold er blevet tildelt hænger også inden for døren.
 • Instruktører har grå eller blå T-shirt på – mangler man en grå kan man sende en mail til mejdalgym@gmail.com
 • Alle instruktører går fælles udmarch sammen med efterskoleholdet og Laila
 • Halle Mejse styres af Heidi + det løse (Vicky, Johanne, Siw, Ida og Signe)
 • Der uddeles 3 priser – inovativprisen, unglederprisen og Årets ildsjæl – navne på mulige kandidater sendes til mejdalgym@gmail.com 

7. Afslutningsfest 14.marts 2020 i Mejdal Hallen

9. Evt.

Referat fra bestyrelsesmøde 9. januar 2020

Referat bestyrelsesmøde d. 9. januar 2020 kl. 19.30 – Mejdal-Halgård gymnastik

Siden sidst

 • Gymnastikforeningens Gmail konto mejdalgym@gmail.com er blevet gennemgået og retningslinjerne for brugen er blevet aftalt. Karina uddelegerer de modtagne mails til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, alt efter deres ansvarsområder.
 • Nytårcross – rimeligt fremmøde og rigtigt mange børn. Manglende afstemning vedr. hvem der har ansvaret for børnene. Hit Fit var en stor succes. Forslag til at bruge et Hit Fit modul som fælles afslutning for nytårscross.

Kasseren har ordet

 • Nytårcross – indtægt på 2700
 • Regnskab blev gennemgået og alt ser godt ud.
 • medlemstal er på 773 (sidste år 765).
 • Abonnementsordning kører fint.

Generalforsamling

 • Mejdal-Halgård Gymnastik indkalder til generalforsamling den 20. februar 2020 kl. 20.00 – 22.00 i Mejdal Hallen.
 • Dagsorden ifølge vedtægterne
  • Valg af dirigent
  • Beretning for 2019 ved formanden Laila Poulsgaard
  • Fremlæggelse af regnskab for 2019 ved kasserer Aase Nørgaard
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Valg til formand. På valg Laila Poulsgaard (modtager genvalg)
  • Valg til bestyrelsen. På valg: Karina Brøndum og Lars Nørgaard Hansen (modtager genvalg)
  • Valg af suppleanter. På valg: Christina Vester og Patricia Giesow Jensen (modtager genvalg)
  • Valg af afd. repræsentanter i repræsentantskabet.

Opvisningerne – gennemgang af plan

 • De enkelte opgaver er blevet fordelt. Laila laver programmet.

Mejdal bladet

 • Info vedr. Aktivt nytår, generalforsamling og opvisning er sendt til Mejdal Bladet

Overnatning

 • Masser af tilmeldte. Fællesserie laves af Kirstine Andreasen og Katrine Byskov.

Ledermøde

 • Program er gennemgået. Grå T-shirts til opvisning tælles og bestilles i forbindelse med ledermødet.

Redskaber

 • TRX ønskes af Cross – TRX holdet råder over nogle der ikke bruges, så dem får cross.
 • Sprit og klude til rengøring af yoga måtter.
 • Lager af isposer købes.

Påskecamp

 • Planlægges på næste møde

Evt.

 • Intet

 

Tak for i aften!