Leje af Gymnastikredskaber

Hvis man har lejet lokaler i Mejdal Hallen, kan man leje gymnastikredskaberne for kr. 400,-
 
  1. Man betaler for leje af gymnastikredskaberne via dette link
  2. Derefter viser man kvitteringen for betalt leje til halbestyreren, der sørger for at der låses op til redskabsrummet
  3. Alle redskaber skal rengøres/ryddes på plads efter endt brug – sættes på korrekte pladser i redskabsrummet
  4. På redskaberne må man IKKE benytte udendørs sko
  5. Der må ikke indtages mad og drikkevarer på/i redskaberne
  6. Redskaberne skal passes på og behandles ordentligt
  7. Hvis fejl/mangler opdages eller redskaberne er blevet beskadiget i lejers varetægt, oplyses dette til Mejdal Halgård gymnastikforenings bestyrelse på mejdalgym@gmail.com
Har man spørgsmål til leje af gymnastikredskaberne, er man velkommen til at sende en mail til mejdalgym@gmail.com