Leje af Gymnastikredskaber

Hvis man har lejet lokaler i Mejdal Hallen, kan man leje gymnastikredskaberne for kr. 400,-
 
  1. Man betaler for leje af gymnastikredskaberne via dette link
  2. Derefter viser man kvitteringen for betalt leje til halbestyreren, der sørger for at der låses op til redskabsrummet.
  3. Redskaber skal rengøres/ryddes på plads efter endt brug.
Har man spørgsmål til leje af gymnastikredskaberne, er man velkommen til at sende en mail til mejdalgym@gmail.com