Referat fra ledermøde den 31. januar 2023

Tirsdag d. 31. jan. 2023 – kl. 19.00 i Mejdal hallen

 1. Velkommen og sang

 2. Kasseren har ordet
  • Hvis instruktører står med udgifter til opvisningstøj eller remedier ifm. gymnastikken, sendes kvitteringen til gymnastikforeningens mail med kontonr. og reg.nr., så beløbet kan refunderes.

3. Opvisning Gråkjær Arena 5. marts 2023

  • INFO-brev sendes ud til instruktørerne
  • Redskabstegningerne medbringes på dagen og afleveres til Patricia ved ankomst. 
  • Indgangsbilletterne afventes stadig. Instruktører hører nærmere, når vi ved mere.
  • Musikken skal sendes til Lars senest d. 20.03.23.
  • Miniredskaber og boomblaster skal vi selv sørge for at medbringe


4. Opvisning Halgård Hallen 11. marts 2023

  • Der gøres opmærksom på BMGP i Gråkjær er samme dag. Der skal tages højde for at gymnaster kan nå til begge dele.
  • Der vil være en pose med gratis vand, sandwich og frugt til instruktører og hjælpere
  • Musikken skal sendes til Lars senest d. 20.02.23
  • Redskabsopstillingerne skal senest afleveres fredag d. 03.03.23 til Jacob O. Hansen og Tobias Heinsvig.


5. Afslutningsfest 11.marts 2023 i Mejdal Hallen

  • Der oprettes et tilmeldingslink på hjemmesiden
  • Bo, Søren, Frederik og Mathias vil gerne hjælpe Lone med at arrangere festen


6. Gymnastikcamp. på Brejninggaard – Oktober 2023

  • Instruktører og hjælpere må allerede nu gerne tænke over ønsker til moduler/inspiration til næste gymnastikCamp
  • Vi tager snakken igen til pizzamødet – og ønsker modtages gerne her.

7. Indstilling af priser til opvisningen

  • Årets ungpris, årets innovative og årets ildsjæl
  • Indstilling af priserne kan sendes til gymnastikforeningens mail: mejdalgym@gmail.com


8. Fanebærer 

  • Emil Vistisen og Jacob Heinsvig har meldt sig