Generalforsamling 2023

 

🤸Generalforsamling Mejdal-Halgård Gymnastik🤸

Den 22. februar kl. 20.00 i Mejdal Hallen afholder gymnastikforeningen generalforsamling, hvor alle er velkomne.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
– Valg af dirigent
– Beretning for 2022 ved formanden
– Fremlæggelse af regnskab for 2022 ved kassereren
– Behandling af indkomne forslag
– Valg til bestyrelsen
– Valg af suppleanter
– Valg af afd. repræsentanter i repræsentantskabet
– Evt.