Generalforsamling Mejdal-Halgård Gymnastikforening

 

Den 21. februar kl. 20.00 i Mejdal Hallen inviterer Mejdal-Halgård Gymnastikforening til den årlige generalforsamling, hvor alle er velkomne.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
– Valg af dirigent
– Beretning for 2023 ved formanden
– Fremlæggelse af regnskab for 2023 ved kassereren
– Behandling af indkomne forslag
– Valg til bestyrelsen
– Valg af suppleanter
– Valg af afd. repræsentanter i repræsentantskabet
– Evt.

Vi glæder os til at se jer!

Mange hilsner
Bestyrelsen