Referat fra pizzamøde 20.03.2023

Pizzamøde for Mejdal-Halgård Gymnastikforeningen d. 20. marts 2023 i Mejdal Hallen

Deltagere: Bestyrelsen og instruktører fra Mejdal-Halgård Gymnastikforening 

 1. Velkomst og fællessang – Livstræet 

 2. Evaluering af sæsonens opvisninger
  1. Forårsopvisning i Gråkjær
   1. Genoverveje rækkefølgen 
   2. Lang ventetid før opvisningen (forslag 40-45min)
   3. Opvarmningstiden afhænger af holdet forinden. Have en plan for hvad, der skal ske inden opvisningen og gøre alle opmærksomme om det 
   4. Opmærksom på hvor lang tid hvert hold har på gulvet, om det overholdes eller man bruger mindre tid
   5. Danseholdene kunne evt. komme ind lige efter hinanden eller lavet deres opvisning sammen med øvrige hold
   6. “Generalprøve” på gråkjær opvisningen muligvis til overnatningen

 3. Opvisning i Halgård 
  1. Det forstyrrer, når publikum går forbi foran de andre siddende publikum. Opfordre folk til kun at gå til og fra deres plads imellem holdene på gulvet
  2. Det var godt at de fleste børnehold havde samme redskabsbane 
  3. Lave programmet så der er mindre tid i forhold til, at vi kommer for lang forud for tiden 
  4. Lave programmet lidt mere vekslende imellem børne- og voksne hold.
  5. Indmarchen skal der være bedre struktur for.
  6. Godt med prisoverrækkelser efter fællesserien, så der var flere til at overvære det
  7. Entrépris kunne revurderes
  8. Forevisning inden selve opvisningen måske omkring jul, da gymnasterne faktisk rigtig gerne vil mere efter opvisningen og bliver motiveret af at vise deres evner frem
  9. En fælles afslutning ala påske camp., spring disko
  10. Forlænge træningerne marts måned ud f.eks. – det skal være op til hvert enkelt hold hvor længe, man vil blive ved med træningerne efter opvisningen.
  11. Lave nogle weekendtræninger efter endt sæson for hele familien.

 4. Evaluering af sæsonen/holdene
  1. Mangler powertumbling
  2. Mere information/instruktion til nye instruktører
  3. Informere/tjekke at alle instruktører og hjælpere kender deres træningstider og ser om de passer.
  4. OBS på både halgårds og Mejdals facebookside

 5. Kommende sæson – forslag til nye hold eller ændringer
  1. Mere information omkring aftenfesten 
  2. Der skal sættes et max på holdene
  3. Tjekke op på fodbold banderne 
  4. Dele 0. og 1. kl. holdet op 
  5. Ønske om større budget til opvisningsdragter

 6. Information om GymCamp 30.09.23 – uden overnatning 
  1. Rytme, spring til de forskellige aldersgrupper
  2. Slutte af med mulighed for at sætte sig sammen med sit hold og evaluere og tale om anvendelsen af den nye inspiration
  3. Rytme modulet sidste år var for svært
  4. Inddel børnene i forskellige grupper så det bliver tydeligere hvor, de skal være i forbindelse med de forskellige moduler 
  5. God spring inspiration
  6. Dele billeder, videoer og notater bagefter
  7. Unge trænere på kurser

 7. Evt.