Referat bestyrelsesmøde 28.11.2023

Bestyrelsesmøde 28/11 2023

Deltagere: Malene, Lone, Maria, Majbritt, Patricia og Christina

Afbud: Jette

 1. Siden sidst
  1. Status på CP holdene
   1. Forældrene har overtaget holdene indtil, der kommer nogle nye frivillige trænere
   2. Christian vil gerne fortsætte med at hjælpe med at træne holdet indtil, han evt. skal flytte/får job
   3. Lotte Vejsgaard er tovholder på hold 1 og Vickie Munksgaard på hold 2
   4. Holdet må gerne fortsætte indtil sommerferien med nuværende forældre-ordning, men derefter skal der være nye instruktører
 2. Juleafslutning
  1. Trænerne bliver informeret om, at de har 10 kr. til alle børn på holdene og i Mejdal hallen skal man købe fra caféen jf. aftale. 15 kr. på voksenhold.
 3. Indkaldelse til generalforsamling
  1. Deadline til næste Mejdalblad er 12/1-24, hvor vi varsler generalforsamlingen
  2. Varsles også på Facebook i Mejdal-Mikro-Medie gruppen
  3. Dato for afholdelse er 21. februar 2024
 4. Overnatning i Halgård
  1. Undersøg om der kan laves en lille flyer om, at børnene skal huske at tilmelde sig overnatningen i hallen i januar
   1.  Kan deles ud med juleposerne på alle hold
  2. Der opfordres til, at én instruktør fra hvert hold deltager til øvning af fællesserien d. 19/1 – mail sendes ud
 5. Opvisning i Arenaen og Halgård
  1. Drøftes til bestyrelsesmødet 9/1-24
 6. GymCamp 2024
  1. Brejninggaard Efterskole skal genbookes til 5/10-24
 7. Planlægning af næste bestyrelsesmøde
  1. D. 9/1-23
 8. Evt. 
  1. Udfordring ved at sende mails til instruktører, som ender i Spam – Patricia undersøger, om vi kan tilkøbe/få en sms løsning via conventus, så vi kan sende beskeder på den måde
  2. Trænerne skal huske at informere bestyrelsen på mejdalgym@gmail.com om nye trænere eller trænere, som er stoppet afht. børneattester og indkøb af gaver m.m.
  3. Der er oprettet et mejdalgym login på Conventus til at sende generelle mails til instruktører og gymnaster
  4. Vedligehold af redskaber – det sker ofte at bla. propper forsvinder
   1. Lone bestiller en kasse mere
   2. Patricia har kontaktet André fra skolen og Jørgen, SFO leder, men der er måske en fællesaftale med PE redskaber om vedligehold, men SFO må også gå i redskabsrummet, så de er nu informeret om, at de skal huske at lægge tingene på deres plads