Referat bestyrelsesmøde 17.04.2023

Bestyrelsesmøde 17/4 2023

Deltagere: Majbritt, Patricia, Jette, Lone, Christina

 1. Planlægning af GymCamp på Brejninggard
  1. Brejninggaard Efterskole er booket igen 1. weekend i oktober
  2. DGI inddrages i god tid ift. hvilke moduler, de kan tilbyde
  3. Der skal være noget for alle aldre, som foreningen tilbyder hold til
 2. Planlægning af kommende sæson
  1. Der bliver skrevet til nuværende instruktører, om nogen vil træne et voksent rytmehold
  2. Der planlægges ikke flere hold inden, halfordelingsmødet er afholdt
  3. Det bliver slået op på Facebook hvilke hold, der mangler trænere og hjælpetrænere til
 3. Bestyrelsen har besluttet, at bestyrelsesmedlemmer fremover modtager omkostningsgodtgørelse på samme måde som foreningens frivillige instruktører og hjælpeinstruktører
 4. Mejdal Byfest: bestyrelsen vil sende forespørgsel til frivillige, som vil være med til at lave pasta kødsovs om lørdagen
  1. Der skal være flere råvarer i år, så der er mad nok til alle
 5. Evt.
  1. Mulighed for fredagsgymnastik eller sommergymnastik, hvis nogen, vil hjælpe til med det
   1. Undersøges ift. mulige haltider til halfordelingsmødet