Generalforsamling 21.02.2024

Generalforsamling Mejdal-Halgård Gymnastik, 21. februar 2024 kl. 20.00 i Mejdal Halgård Sportscenter

Dagsorden ifølge vedtægterne + referat:

 1. Valg af dirigent
  Carsten Ringsted er dirigent
  – Annoncering af generalforsamlingen er sket rettidigt på hjemmesiden, Facebook og i Mejdalbladet

 2. Beretning for 2023 ved formanden Patricia Giesow Jensen
  Formandens beretning af godkendt (vedlagt herunder)

 3. Fremlæggelse af regnskab for 2023 ved kasserer Jette Lind 
  Regnskabet er godkendt

 4. Behandling af indkomne forslag
  Ingen indkomne forslag

 5. Valg af formand
  På valg: Patricia Giesow Jensen (modtager genvalg)
  Genvalgt

 1. Valg til bestyrelsen
  På valg: Christina Vester, Maria Stefansen (modtager genvalg)
  Genvalgt

 2. Valg af suppleanter
  På valg: Majbritt Holdensen, Malene Klinkby (modtager genvalg)
          Britta Grøn Madsen vil gerne på valg
          Alle valgt

 3. Valg af afd. repræsentanter i repræsentantskabet
  Alle i bestyrelsen er og kan være repræsentanter pga. foreningens størrelse

 4. Evt.

 

Formandens beretning sæsonen 2023/2024

Så står vi her igen. Endnu et år er gået og vi er nu i foreningens kalenderår kommet til den årlige generalforsamling, der traditionen tro skal have sin beretning. 

Ved vores seneste bestyrelsesmøde fik jeg hurtigt henkastet, at det var rart at kunne benytte sig af ordet “plejer”. Her var min tanke, at denne sæson sammenlignet med sidste, har været et lidt mere roligt år. Samtidig har det også været et vildt og begivenhedsrigt år. Flere “rekorder” er slået og ej at forglemme har vi i indeværende år haft et tronskifte – et tronskifte hvorved vi kan drage nogle relationer til gymnastikkens verden, da den nuværende konge Kong Frederik X. i sin tale til den danske befolkning fremførte sit valgsprog “Forbundne, Forpligtet, for Kongeriget Danmark”. Dette lader jeg ligge for en kort stund, og jeg vil i stedet føre jer gennem året der gik i vores eget lille kongerige i Mejdal Halgård. 

Opvisning i Gråkjær 

I marts oprandt årets første højdepunkt, hvor forårsopvisningen i Gråkjær Arena fandt sted. For mig var det en førstegangsoplevelse og jeg var derfor uvidende om, hvor stort det egentlig var. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor mange sommerfugle der var i maven på alle gymnasterne, da de trådte ind på gulvet. Vi havde shanghajet Laila til at tage roret, mens vi andre observerede fra sidelinjen. Og manner, da Mejdal Halgård selvsikre fremførte dét, de de sidste mange måneder havde øvet sig på, måtte jeg lige synke et par klumper! Hvor var vores gymnaster seje og hvor var det rørende at se – skulle jeg hilse sige fra nogens mor ;D Et kæmpe high five til instruktørerne for at sammensætte så flotte opvisninger!

Opvisning i Halgård 2023

Fredagen efter gik det helt store maskineri i gang, hvor klargøringen af vores egen lokalopvisning fandt sted. Og her var alt som det plejer – en fantastisk stemning og rigtig hyggeligt til trods for lidt problemer med tribunerne. Men hvor der er vilje, er der vej. Og der skulle mere end par mørnede tribuner til for at ødelægge den gode stemning.  

Lørdag var den store dag. Dørene blev åbnet og hallen blev hurtigt fyldt op. Gymnaster, instruktører og hjælpere var ikke til at skyde igennem. Jeg selv var spændt, nervøs og var kæmpe overvældet at skulle stå foran et så stort et publikum. Men dagen fløj dog afsted, og vi havde fornøjelsen af at slutte af med et lokalt gæstehold, nemlig Holstebroegnens Juniorhold. Og lur mig om der ikke sad flere af vores “små” gymnaster og drømte sig nogle år frem med tanken om selv at være én af “dem”. 

At planlægge en opvisning kræver sit. Heldigvis har ingen lovet perfektion, men dedikation, og det vil jeg vove at påstå fandt sted. Men hvor meget dedikation vi end lagde i planlægningen, så blev der lidt ventetid. Om det var MGP i Gråkjær, der spillede et pus vides ikke. Vi lærer hele tiden og vi ved, hvilket evt. problemstillinger vi skal have for øje, når vi lige om ganske kort tid står der igen. 

Summa summarum så var dagen alligevel en succes, ventetid eller ej. Jeg skrev til Jette for at få bekræftet hvor mange betalinger der var, og vi nåede op på i alt 638 betalende gæster, hvilket var mere end året forinden. 

Pizzamødet/Sæsonstart

Efter nogle intense måneder med planlægning af opvisningerne, afsluttes sæsonen med pizzamødet – et møde hvor bestyrelsen, instruktører og hjælpere samledes over lidt let mad, hyggede og gav hinanden et velfortjent klap på skulderen. Ris og ros samt erfaringer, vi havde gjort os gennem sæsonen, blev der samlet op på, og som vi kunne tage med til den kommende sæson, der inden længe skulle planlægges.
Men i bestyrelsen fandt vi herefter behov for et lille tiltrængt pusterum. Mange indtryk skulle fordøjes og hovederne lægges i blød inden planlægningen af sæsonstarten. 

Et større puslespil gik herefter i gang. Vi har, ligesom mange andre foreninger i DGI-regi, et arbejde i at finde frivillige hænder. Der blev knoklet, så det meste var klar inden sommerferien indtrådte, og den kommende sæson så lovende ud. 

Som altid løser tingene sig, og endnu engang viser frivilligheden sig i Mejdal Halgård sig fra sin bedste side. Vi gjorde endnu et forsøg med hockey, og tilmed startede Mejdal Halgård damehold op og flere korte forløb med FysioFlow. 

GymCamp Brejninggaard

I september lød startskuddet, og de fleste hold blev hurtigt besat.  

Kort tid inde i sæsonen var vi endnu engang samlet til GymCamp på Brejninggaard. 111 deltagende instruktører og gymnaster stillede op, mod knap 100 deltagende året før. Igen var der en fantastisk opbakning fra både instruktører og gymnaster. Dagen bød på blandede inspirationsmoduler sammensat af DGI instruktørerne. Det var en hyggelig og inspirerende dag med god stemning, og jeg er sikker på, at store som små kunne tage en god portion inspiration med sig hjem i rygsækken. Dagen bød også på sparring på kryds og tværs samt nye ideer blev tænkt til næste års GymCamp. 

Tak til DGI Vestjylland for at hjælpe os med at give vores instruktører og gymnaster en lærerig dag! 

Overnatning i Halgård 

Dage blev til uger og uger til måneder. Inden vi fik set os om, ramte vi 2024. 

Få uger inde i det nye år samledes vi til overnatningen i Halgård. Nu kender jeg ikke til de tidligere års deltagerantal, men jeg var målløs, da vi ramte tilmeldingsfristen. 119 børn og unge havde tilmeldt sig og hvor var stemningen bare fed! Med alles hjælp forløb ét lille døgn, til trods for lidt sygdom, uproblematisk. Fællesserien blev introduceret og øvet, ligeledes Mejdal Halgård sangen og ellers blev der hygget, grinet, sprunget og snakket til den store guldmedalje. 

Jeg slutter nu, hvor jeg startede. Endnu et år er gået.

Som jeg nævnte kort i min indledning, kan vi i gymnastikkens verden relatere til Kong Frederik X. valgsprog, omend særligt “Forbunde” og “Forpligtet”.
Vi er i gymnastikken forbundne af vores fælles passion, en fælles interesse vi har en forkærlighed for, som forbinder os til noget større – gør os en til enhed. Denne enhed, et forpligtende fællesskab, som med afsæt i en fælles passion, danner grobund for bevægelsesglæde, tryghed, selvtillid og udvikling. Netop disse fokuspunkter er i højsæde hos DGI. 

Med disse ord vil jeg runde beretningen af med at sige et STORT TAK til vores 78 instruktører og hjælpere, der de sidste mange måneder frivilligt har undervist og givet vores omkring 600 medlemmer de bedste oplevelser. Uden jer var vi ikke Mejdal Halgård Gymnastik – et os. Af hjertet tak! 

Ligeledes et tak til vores mange medlemmer – med jeres opbakning har vi mulighed for at tilbyde en vifte af aktiviteter i vores lokalsamfund, netop fordi opbakningen er så stor. 

Tak for ordet!. 

Patricia Giesow Jensen

Formand 

Mejdal Halgård Gymnastikforening