Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.03.23

Bestyrelsesmøde d. 18.03.23 Mejdal-Halgård Gymnastikforening

Deltagere: Jette, Majbritt, Maria, Malene, Lone og Patricia

 1. Evaluering af opvisning i Halgård 
  1. Rigtig godt besøgt, ca. 625 betalende gæster 
  2. Lokalitet og tidspunkt for mødested lige inden indmarch
  3. Skarpe på hvor lang tid der skal afsættes til de enkelte hold, så tidsplanen holder
  4. Indstilling af priser
   1. Trænere og hjælpere skal blive indtil fælles serien er slut, så prisuddelingerne kan give til vinderen
   2. Hvert hold skal tage stilling til, om der er nogen på holdet/i foreningen, der skal indstilles
  5. Håndstandskonkurrence for børnene 
  6. Arbejdsfordelingen skal uddelegeres noget bedre 
 2. Evaluering af Gråkjær 
  1. Der var rigtig god energi
  2. Overveje om mødetidspunktet skal kortes ned
 3. Dagsorden for pizzamødet 20.03.23 udarbejdes  

 4. Når halfordelingsmødet er afviklet påbegyndes planlægningen af kommende sæson