Referater

Referat fra bestyrelsesmøde den 22 august 2019

Bestyrelsesmøde 22. august 2019 i Mejdal Hallen

Siden sidst:

 • Fitness Try Day er flyttet til den 22/9 kl. 10.00 – 13.00 inkl. frokost
 • Programmer er blevet omdelt

Kasser:

 • Indestående 291.307,44 kr.
 • Udgifter/indtægter i forbindelse med Skt. Hans ikke opgjort endnu

Sæsonstart:

 • Alle hold er blevet offentliggjort på hjemmesiden
 • Mejdal Halgård Mix er startet
 • Instruktørtilmelding – beskrivelse af dette til opstartsmøde
 • Det er nu muligt at tilmelde sig et hold uden indtastning af password – kun ved angivelse af mobilnr.
 • Yoga er flyttet fra Hal C til Hal B
 • Gennemgang af hjælpetrænere der skal tilmeldes kursus
 • Opstart for Hit Fit dance er flyttet til den 18. september

Fitness Try Day

 • Ny dato – 22/9 kl. 10.00 – 12.00 og derefter frokost
 • Tilmelding med betaling og valg af max moduler
 • Tilmelding fra Cross, Power, Fysio Flow, Puls & Form
 • Købt eventmodul med tilvalgsmulighed
 • Information sendes ud lige så snart program og tilmeldingsfunktion er på plads

Kontaktpersoner

 • Ingen specifik kontaktperson pr. Hold – kontakt bestyrelsen hvis hjælp ønskes

Redskaber

 • Dobbelt mini-trampolin – længere leveringstid end forventet
 • Gymcards bestilt– aktivitetskort til planlægning af ens træning
 • Ekstra trx-stropper skal købes så vi råder over 18 stk.
 • Kasse med TRX-stropper, vogn med fitnessmåtter flyttes fra Halgård Hallen til Mejdal Hallen.

Hal C

 • Der opsættes 18 kroge til trx-stropper
 • Der opsættes spejle på vægen med dobbeltdøre – eventuelt spejlfolie på dørene
 • Der laves gardin som skal trækkes hen foran spejlene, når rummet ikke bruges af TRX, Fysio Flow og Yoga, for at beskytte spejlene mod harpiks og fedtede fingre
 • Radiator på væggen med dobbeltdøre blændes af
 • Der opsættes ribber på væggen ud mod vejen (vægen med de små vinduer)

Ledermøde

 • Gennemgang af agenda for kommende ledermøde
 • Inspirationsaften er flyttet fra 4. oktober til 11. oktober – rytmemodul, springmodul og pizza
 • Mulighed for at prøve på instruktørbeklædning (Karina afhenter)
 • Instruktørmappen opdateres af Aase
 • Fremvisning af kollektion fra Chopar hos VGF89 på Døesvej 3. september kl. 19.00 – 21.00

Dato og kalender

 • Påskecamp skal tilføjes til vigtige datoer i næste års program

Kurser og arrangementer

 • Der er tilmeldt forskellige instruktører/hjælpere/føl på ”Minihjælperkursus”, ”hjælpetrænerkursus”, ”Vi skal lege gymnastik 1-3 år” og ”grundlæggende træneruddannelse”
 • Laila indkalder til ledermøde
 • Smart-træning – vi søger en instruktør, der er interesseret i at få uddannelsen og derefter have formiddagshold

Børneattester

 • Aase finder ud af hvem der mangler børneattest eller at få den fornyet (hvert 4 år)

Fonde

 • Vestforsyning Initiativpulje– spejle og motorikkroge til Hal C – 1. oktober ansøgningsfrist
 • DIF/DIG foreningspulje – dobbelt trampolin –
 • Kristina vil gerne give det et forsøg

Evt.

 • Beachflag bestilles til profilering af foreningen og f.eks cross
 • Mængden af trykte programmer skal hæves 1600 stk.

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 23. maj 2019

Bestyrelsesmøde 23/5 2019

 1. Siden sidst
 • Påskecamp gik rigtig godt med 80 børn, godt blandet aldersmæssigt, nok instruktører
  • Succes med rytmepiger – evt. lave ny aftale næste år
   • Børnene var vilde med dem, de voksne blev måske ikke så inspireret, som når REP holdet har været der
  • Halfordelingsmøde: haltiderne blev gennemgået, opdatering følger, indkaldelse til nyt møde

 

 

 1. Booking af haltider
 • Datoerne er lagt på hjemmesiden
 • Fitness bootcamp (Crossgym, TRX, powercross, hitfitdance, yoga) arrangers
 • Alle datoer ligger på hjemmesiden
 • Inspirationsaften bliver afholdt 4. November 2019, hvor der også vil blive introduceret til dragter og opvisning

 

 1. Eventuelt
 • Omdelingsopgave af gymnastikbladet. Vi har den gamle rute liggende. Åse tager sig af kontakten til trykkeriet.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. april 2019

Dagsorden bestyrelsesmøde d. 3. april 2019 kl. 19.30

 1. Siden sidst
  1. Præsentationsrunde af gammel bestyrelse og ny medlemmer.
  2. Ingen ændring af bestyrelsesposter.
   1. Redskabsansvarlig – Carsten (Lones mand)
   2. Posterne er meget flydende. Vi byder ind hver især, hvis vi ønsker at stå for en post.
  3. Dato for møder – vi clearer datoer ved næste bestyrelsesmøde. Husk kalender.

 

 1. Nyt fra kasséren
 2. Indestående d.d. 131.665,07 kr.
  1. Lønninger i år var 120.000 kr., hvilket var en stor post.
 3. Vi gennemgik opgørelsen vedr. opvisningen
  1. Til næste opvisning har vi snakket om 1 for 15 kr. og 2 for 20 kr.

 

 1. Redskaber
  1. Indkøb til næste sæson:
   1. Dobbeltmini – koster 40.000 kr. og står højt på ønskelisten
 • DEN OVERVEJES
  1. Spejle til Halgård Hallen (flytbar) – koster 16.000 kr.
 • Mix- og dansehold ønsker denne.
  • Velcroafdækningsløsning i opvisningsøjemed ønskes til vinduerne
 • Laila spørger Halgård skole, om det må sættes op.
  1. Fonde:
   1. Videooptager med forsinkelse
 • Hvis vi får fondsmidler, kan dette prioriteres.
  1. 2 nedspringsmåtter i Halgård er nedslidte
 • Vi vil hellere have dobbeltmini. Hvis vi får fondsmidler, kan denne prioriteres.

 

 1. Mejdal Hallen kunne godt tænke sig toppen af en skumplint til børneholdet.
  1. ER LØST – Der flyttes én fra Halgård til Mejdal.
 2. Sjippetove mangler – er bestilt, Laila rykker for dem.
 3. Carsten er sat på opgaven med indretning til TRX i Hal C.
 4. Jumping fitness – koster 5.000 kr. for én
  1. De damer, der ønsker holdet opstartet, har sponsor til 6 trampoliner

 

 1. Næste sæson
  1. Til infoaften inden opstart af gymnastiksæsonen skal det nævnes, at man IKKE må sidde på redskaberne under transport.
  2. Programplanlægning til næste sæson: Laila, Karina, Patricia og Christina

 

 1. Kurser
  1. Laila har opfordret folk til at tage til kurserne.
  2. Christina er koordinator for de unge.

 

 1. Påskecamp
  1. 65 børn tilmeldte
  2. T-shirts er bestilt
  3. 8 voksne instruktører
  4. Tasker er næsten klar – Lone sørger for drikkedunke
  5. Vi skal finde en der vil være teamleder – køkkenet
   1. Julie vil være køkkenleder i 2 dage
   2. Lone bestiller frokost til instruktørerne
  6. Byfest
   1. Vi laver spaghetti og kødsovs igen i år.
   2. Juniorholdet kommer på lørdag – sørg for at der er en cola og Yannik bar.

 

 1. Fonde
  1. Vi har standardformularer, udarbejdet af Christina, liggende på Dropbox.

 

  1. Næste møde bliver torsdag 23.05.19 kl. 19.30 ved Aase.

 

TAK for i aften😊

Referat fra pizzamødet d. 21. marts 2019

Velkomst og sang

Kurser
Alle der vil være instruktører igen næste år anbefales allerede nu at kigge efter relevante kurser, da vi fra tidligere år ved, at de populære kurser hurtigt bliver udsolgt. Alle må deltage i ét kursus hver sæson på foreningens regning.
Det anbefales også at tage på kursus sammen med de instruktører, man skal have hold sammen med.

Evaluering Gråkjær opvisning

 • Redskabsbanerne kan med fordel varieres lidt for at gøre det mere spændende for tilskuerne
 • 0.-1. klasserne havde lang ventetid efter, de havde været på gulvet – kunne man evt. udtænke en alternativ løsning?
 • Det blev foreslået, at vi har fanen med (ind- og udmarch). Der var argumenter for og imod. Konklusionen blev, at vi spørger arrangøren DGI, hvad deres holdning er til det og tager beslutning med afsæt i deres anbefalinger.

Evaluering Halgård opvisning

 • Ca. 860 betalende voksne svarende til godt 100 flere end i 2018. Super flot.
 • Carsten roste alle holdene/instruktører for gode beskrivelser og tegninger, der var lette at følge, hvilket også gjorde, at der var et super flow dagen igennem. Stor ROS til redskabsholdet også.
 • Tumlerummet bliver rost og er måske medvirkende til, at familier med mindre børn bliver lidt længere, fordi de kan få en lille pause fra høj musik og mange mennesker. Det skal helt sikkert fastholdes.
 • Næste år skal der holde en ekstra trailer klar til at køre redskaber retur til Mejdal Hallen.
 • Der var rigtig godt gang i boden i år og vi kunne overveje næste år, om boden skal ned til bagvæggen, så det er lettere at komme væk fra køen igen samtidig med, at man bedre kan adskille kaffeområdet fra selve boden. Køen til slik og mad kunne evt. også adskilles lidt.
 • Der blev foreslået, at vi kunne have et ekstra gæstehold først på dagen, så der skete lidt lige efter de mange børnehold. Der blev foreslået efterskolehold samt hold der kom med dans, akrobatik eller noget andet lidt anderledes. Man kunne evt. starte hele dagen en halv time tidligere, så vi er færdige til samme tid som i år.
 • Speakerguide til publikum, så man klappede lidt mere og rejste sig op hver gang et nyt hold gik på gulvet.

Evaluering af sæsonen og ideer til næste sæson

 • Jumping fitness blev foreslået som nyt hold i foreningen
 • Evt. dele 0.-1. klasse, der blev nævnt både fordele og ulemper
 • Vi skal huske at guide vores unge instruktører og hjælpetrænere til at kunne stå med deres egne hold i fremtiden. Man kunne afholde en ”ungtræner” aften i foreningen med råd og inspiration rettet mod dem.
 • Det har ikke været optimalt med overlappet mellem Bjørnefræs og 0.-1. klasse spring/rytme i Halgård hallen. Det har givet for meget larm og virket kaotisk ved aflevering/afhentning af børnene.
 • Minijunior og rytmehold skal ligge på forskellige dage, så man kan gå på begge hold, hvis man er interesseret
 • Instruktørerne kan med fordel få gymnasterne til at hjælpe med at slæbe redskaber, når der skal laves baner
 • Alle kommende instruktører i Mejdal Hallen Hal B indkaldes til en ”intro” aften inden sæsonstart, hvor redskabsrummet gennemgås, så alle ved, hvad der er til rådighed og hvor det skal stå for at bibeholde orden.
 • Ønskeliste til næste år i Halgård Hallen; dobbeltmini, videokamera til forsinket visning af spring og spejlvæg. Ønsker til Mejdal; TRX ophæng i Hal C samt spejle til Hal C.
 • HUSK at aflevere nøglebrikker hvis I IKKE skal have hold næste år

Formandens beretning for 2018

Årsberetning Mejdal-Halgård Gymnastikforening d. 31/1 2019 i Mejdal Hallen
Så er det blevet tid til et tilbageblik på året 2018, et tilbageblik der altid giver tid og anledning til refleksion over året der er gået. Det blev igen et år fyldt med aktivitet og travle dage, uger og ja måneder, der igen bare fløj afsted, og det er næsten ikke til at forstå at endnu et år er gået.
Det blev endnu et år, hvor jeg med stolthed kigger tilbage på alt det vi har nået og opnået. Vi har et program (i fysisk form endda) med tilbud til børn og voksne i alle aldre og niveauer, og tilbuddene bliver flittigt brugt af vores mange medlemmer. Vi rummer bredden og vi skaber et sundt fællesskab, hvor vi mødes i den virkelige verden, og vender ryggen til den digitale verden for en stund. Et fællesskab der er båret af frivillighed i en grad, som vi kan være MEGET stolte af.

2018 startede med vores årlige overnatning i Halgård Hallen – og for mange børn i Mejdal-Halgård er det et af årets højdepunkter Mere en 170 gymnaster mødtes til et døgn hvor fællesskab, hygge og gymnastik var i fokus. Og jeg bliver bare så glad, når jeg oplever den helt fantastiske stemning af glade børn der hygger på tværs af alder og køn, og ser de mange frivillige, der vil gøre alt for at børnene for den bedste oplevelse, selv om det kræver en god portion tålmodighed når SÅ mange børn skal puttes sammen 🙂

Den første weekend i marts, stod ca. 200 gymnaster fra Mejdal-Halgård klar til at indtage halgulvet i Graakjær Arena, til den årlige Forårsopvisning. Et fantastisk arrangement hvor gymnasterne får en oplevelse for livet – en oplevelse af at være en del af et kæmpe stort fællesskab – samtidig med at man lige bliver rykket ud af sin komfort zone for en stund. Jeg elsker det øjeblik hvor gymnasterne er ovre opvisningen og meget STOLTE kommer løbende ud fra halgulvet – i det øjeblik kan de klare HELE verden 🙂

Ugen efter satte vi punktum for sæsonen, med et brag af en lokal opvisningsfest, hvor mange måneders træning og planlægning gik op i en højere enhed. Det var en fantastisk dag, en dag fyldt med gode oplevelser, fyldt med smil og glade børn, fyldt med masser af gymnastik og god musik, og ikke mindst en hal fyldt til bristepunktet. Her vil jeg gerne lige fremhæve årets nyhed – tribuner til tilskuerne var et kæmpe hit, og gjorde bare gymnastikoplevelsen endnu bedre. Og selvom jeg efterhånden har været med i mange år, bliver jeg stadig rørt af stemningen og ramt af en enorm stolthed over det vi kan når vi løfter i flok 🙂

Knapt var hallen tømt, før påskeferien stod for døren, og det var blevet tid til vores årlige Påske camp. Igen bliver jeg nødt til at fremhæve den frivillige indsats, samt indsatsen fra de tre gæsteinstruktører. Sammen sørgede de for at børnene fik den fedeste oplevelse og alle blev udfordret på det niveau de var på og lærte masser af nye spring. Efter 3 FEDE gymnastikdage, sendte vi en flok trætte, men glade børn og voksne på en velfortjent påskeferie.

Kort efter trak bestyrelsen igen i arbejdstøjet, og de efterfølgende måneder blev brugt på, at få det store puslespil med næste sæsons programplanlægning til at gå op i en højere enhed. En opgave der kræver mange bolde i luften – og et godt overblik. Endnu engang lykkedes det at få alle brikker lagt, og programmet kunne sendes til trykkeren i starten af juli måned, og sommerferien kunne bare komme an.
Efter en god lang og varm sommer, skød vi den nye sæson i gang med Leder opstartsmøde, hvor vi kunne byde vores mange rutinerede og trofaste instruktører velkommen tilbage, samtidig med at vi kunne sige velkommen i foreningen til en flok nye instruktører. Netop dette mix af rutine og ”nyt blod” er vigtig for vores udvikling, så vi ikke går i stå og hænger fast i dårlige vaner.

I september var vi klar til start, og i år var vi ekstra spændte. Et nyt og meget succesrigt fitnesscenter i Mejdal-Halgård slog nemlig dørene op lige før sommerferien, og her strømmede medlemmerne til – så hvad mon det betød for os?
I skrivende stund kan jeg så berette, at det sagt på jysk – ”æ er så ring en da”. Fitnessafdelingen havde ved årets afslutning mere end 600 medlemmer – og gymnastikforeningen er kun gået 20 medlemmer tilbage, fordelt med 50 færre voksne, men til gengæld er der kommet 30 ekstra børn til. Det blev altså en Win Win for alle parter – og et lokalsamfund der må være i topform 🙂

I november drog en flok instruktører ”sydpå” til Brejninggaard Efterskole, sammen med vores gymnaster fra 4. – 8. klasse. Et nyt initiativ der gerne skulle give vores større gymnaster en ekstra oplevelse. Vi blev modtaget og behandlet så godt at vi helt sikkert kommer igen – børn som voksne havde en super tur.

Årets afslutning stod CrossGym Teamet for. Et flot arrangement med stor tilslutning – der var rigtig mange der valgte at kickstarte årets sidste dag med en gang CrossGym, imens børnene kunne tumle, lege og hygge på den store Tarzan bane der var sat op i dagens anledning. Arrangementet blev i fineste stil rundet af med bobler og kransekage – hvor indkøbschefens kalkule igen sikrede at der var nok til alle 🙂

Vi kan nu snart se tilbage på en sæson hvor mange ting er lykkedes, men også mange timer er brugt, for at få tingene til at lykkedes. Jeg vil gerne takke hele bestyrelsen for den kæmpe indsats i yder og jeg er jer alle meget taknemmelige for at I vil være med på holdet. Vi er ikke altid enige – men vi finder fælles løsninger – fordi vi er enige om målet. Jeg nyder hver en time i jeres selskab og glæder mig til mange flere :-).

En ekstra TAK til Anni, der stopper efter mange års tro tjeneste i vores forening, du har været et stort aktiv for foreningen, du er gymnast til fingerspidserne, og har helt styr på både de skrevne og uskrevne regler i gymnastikkens verden. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dig, og jeg vil tænke på dig hver gang fanerne findes frem Held og lykke med jeres nye eventyr i Silkeborg 🙂
Også en stor TAK til Jette, der har valgt at holde ”pause” fra bestyrelsesarbejdet – heldigvis har du også en trænerkasket, så vi ikke helt skal undvære dig i foreningen Det har været en fornøjelse at have dig med på holdet. Du har været et godt modspil til min lidt ”flyvske” personlighed, og jeg kan frygte lidt for hvordan vi skal få hold på fremtidens bestyrelsesmøder
Et stort og rungende TAK til alle frivillige instruktører og hjælpere. Jeres indsats er langt større end den tid I tilbringer sammen med Jeres gymnaster. TAK for Jeres uvurderlige indsats og positive tilgang. Det er altid en fornøjelse at møde jer – både på og udenfor ”banen” – og i gør en KÆMPE forskel for både børn og voksne.

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke vores mange medlemmer for opbakningen og tilliden, det er altid en fornøjelse at arrangere tilbud når opbakningen er stor. Også en stor tak til alle jer der stiller op når vi har brug for hjælp, det er GULD værd.
Efter et tilbageblik på det år der er gået, vil jeg nu vende blikket fremad og glæde mig til endnu et år. Et år hvor vi skal pleje det vi har, samtidig med at vi skal drømme, udvikle nye ideer og forsøge at være på forkant med fremtidens udfordringer.

Jeg glæder mig til, at vi sammen skal udvikle foreningen, til at rumme endnu flere af tidens unge, og være med til at give dem en naturlig lyst til at bevæge sig. Samtidig med at vi forhåbentlig giver dem nogle sunde vaner, de kan tage med sig videre i livet. Vi skal tænke utraditionelt og alternativt hvis det fortsat skal lykkedes os at konkurrere med den virtuelle verden. Det er hos os de møder kammeraterne, fællesskabet og de trygge rammer.

Med disse ord og tanker vil jeg slutte denne beretning – TAK for ordet!
Laila Poulsgaard Formand Mejdal-Halgård Gymnastikforening

Referat fra generalforsamling 31. januar 2019

Generalforsamling Mejdal-Halgård Gymnastik d.31/1 2019 kl. 19.30 Mejdal hallen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent/Keld er valgt og mødet er godkendt
 2. Årsberetning ved formand Laila Poulsgaard (se bilag) er godkendt
 3. Regnskab for 2018. Overskud på 86.396,98 kr. for 2018 er godkendt
 4. Indkomne forslag ingen
 5. Valg af kasserer: Aase er genvalgt
 6. Valg af bestyrelse: Lone er genvalgt
 7. Valg af suppleanter: Anni og Jette går ud og ind er valgt Kristina Vester og Patricia Jensen
 8. Valg af afd. repræsentanter bestyrelsen kan deltage
 9. Overgang mellem halaktiviteterne på 5 min. huskes til halfordelingsmødet.

Referent Jette Mejls Hansen

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 10. januar 2019

Bestyrelsesmøde 10. januar 2019

Mejdal-Halgård gymnastik

 1. Siden sidst

Brik til småbørnshold søndag mangler, rengøring af sal ikke god, tilfredshed med julegave, cross onsdag skiftende deltagelse

 1. Kasseren har ordet

Billetter købt til verdensholdet i maj. Antal medlemmer 1. jan. 763.

Indestående 376.110,42 kr.

 1. Generalforsamling

Tors. d. 31/1 lokale bestilt, rejemadder bestilles, varsel overholdt, print af dagsorden (Aase), beretning (Laila)

 1. Opvisningerne

Mejdal opvisning (Laila har bilag)

 1. Mejdal bladet

Reklame for opvisningerne (Lars)

 1. Overnatning

137 tilmeldte børn pt. (Karina står for planlægningen)

 1. Ledermøde

20/2.  Lokale er bestilt.

 1. Redskaber/indkøb

1 Faldskærm, 2 toppe med fod, 1 luftcylinder, gummibånd, alm. gummibånd

 1. Påske camp

Ide til tryg på trøjer -Det var SÅ fedt.

 1. God ide med reklamespot på tavle ved hal vedr. opvisning, overnat. Påske Camp Lone gør. Ny træner til mor/far barn til ny sæson Anne Krestine Dahl.

Referent Jette

Referat fra ledermøde 12. november 2018

Ledermøde Mejdal/Halgård gymnastikforening.

Mandag d. 12 november 2018

 1. Velkommen og sang.
 2. Kasseren har ordet. Husk kørepenge til kørsel, hvis I har været på kursus. Send en mail til Åse om km. Har I problemer med at tilmelde jeres børn, når I er trænere, så henvend jer også til Åse.
 3. Gymnastikovernatning – 18-19/2019. Der sendes en fælles mail rundt til alle 0.kl. – og opefter. Der skal findes en anden måde, hvorpå man bliver checket ind fredag eftermiddag. Sluttidspunktet bliver igen ca. 9.30.

Der kommer også en mail rundt til alle instruktører, hvor man skal fortælle, hvornår man har mulighed for at hjælpe. F.eks. aften, måske nat eller hvad I nu kan.

Tween Camp 16-17/11-18, som bliver på Brejninggård efterskole kl. 17.00, hvor der spises, herefter kl. 18 er der spring. Børnene hentes kl. 10.00 Hvis man er med som træner, kommer ens barn gratis med.

 1. Opvisning på Grå Kjær Arena 2.-3. marts 2019. Danseholdet skal med i år, også til fællesserien. Der er tilmelding i december. Der ønskes lidt mere tid, da vi har danseholdet med. Lars skal have musikken til jeres opvisning, han skal have titel på musik, så han køber den, og ”klipper” det hele sammen. Han skal have det inden uge 7 i 2019. Vi fortsætter med vores sang, men med fagter/øvelser på i år.
 2. Mejdal opvisning d. 9. marts 2019. Tribunerne er bestilt igen. Gæsteholdet er Juniorholdet. Vi vil gerne have at de voksne instruktører indstiller en ung til ungeprisen, send nogle ord om vedkommende, som I gerne vil indstille til Karina inden d. 31. januar 2019.

Carsten var glad for redskabstegningerne sidste år, ønsker det samme næste år. Skriv på tegningen om I starter med rytmer eller spring.

Forsalgsbilletter bliver også en mulighed. Der er madbilletter til alle instruktører.

 1. Fanebærer: forslag Lærke, Emilie, Frederik, Ea og Andrea.
 2. Afslutningsfest efter opvisningen. Festudvalg består af Stine L, Lærke og Emilie, Lone, Heidi, Carsten.
 3. Opvisningstøj. 150 kr. pr gymnast til opvisningstøj. På tværs af f.eks. hoppeloppehold, aftaler man lige over messenger, hvilket tøj der bestilles.
 4. Der er 10 kr. pr gymnast til juleafslutning, i Mejdal hallen skal det bestilles gennem cafeteriet. I Halgaard hallen skal man selv købe, kan gøres gennem Rema1000 eller Brugsen, der er konto de steder, husk kvittering til Åse.
 5. Generalforsamlingen er den 31/1-19

Evt. nyt koncept med opvisningstøj. Man gør det stadigvæk på de enkelte hold, men invitere mor og far til at komme og hjælpe med at prøve.

Evt. nye trøjer til alle instruktører (kort og langærmet) skal prøves i aften.

Referat Annie

Referat fra bestyrelsesmøde 1. november 2018

Bestyrelsesmøde 1/11 2018

 1. Siden sidst

Generalforsamling torsdag 31/1 kl.19.30. Annie bestiller lokale, hallen får ny hjemmeside til oversigt over bookinger. Bestyrelsestur 17/11 aflyst. Teen camp bliver på Brejninggaard fra 16-17/11.

 1. Kasseren har ordet

Indestående 402.957 kr.

 1. Status/opstart hold

Hold der er lukket: Cross onsdag, TRX mandag, Hit fit, vær bevist om din krop pga. for få deltagere. Evt. åbne Crossgym onsdag igen efter jul. Fra januar til sæsonslut. 500 kr. for at gå på alle crosshold.  Vi undersøger om der kan laves drop in yoga ons. Fra kl. 19-20. Alle hold må bruge alle omklædningsrum i Mejdal hallen.

0.-1.kl. 90 børn. 2.-3.kl. 46 børn. Minijunior 52 børn. Bjørnefræs 37 børn. Hoppelopper ca.  80. Dansepiger 22 og 8. Voksne kvinder 10. Kig mere på Conventus.

 1. Ledermøde d. 12/11

Kl. 19.30-21 kun for børnehold. Dagsorden: regnvejrsdag i nov. Kasseren har ordet, Gym overnat. 18-19/1 og Teen camp, opvis. Gråkjær 2/3 og Mejdal opvis. 9/3. Fanebærer? Fest, opvisningstøj. Generalforsamling ny dato. Forslag om dato for afprøvning af nyt opvisningstøj. Lederpris?

 1. Fondsmidler

Midler til tribuner, trænertrøjer. Lars finder tribune priser, Karina finder forslag til trænertøj helst med farver. Christina har lavet evt. skriv til fonde – videre sendelse?

 1. Julegaver

Karina og Lone ordner. Annie laver julegaveplan.

 1. Diverse

Ang. opvisning: Lone spørger juniorholdet om de kan være gæstehold.

Priser kiosk 10 kr. for alt. Rene fra Spar vil give tilbud på sodavand.

Byfest: Lone booker et efterskolehold.

 

Referent Jette

 

 

Referat fra opstartsmøde 30. august 2018

REFERAT

Opstartsmøde Mejdal/Halgård Gymnastikforening

Tors. 30. aug. 2018. Halgård skole kl. 18-21

Først børnehold og dernæst voksne.

 

 1. Velkomst og sang, præsentationsrunde.
 2. Instruktørmappe.

Her finder du svar på vigtige spørgsmål ang. gymnastikken i foreningen

med alt fra børneattester, nøglebrikker til forsikringer. Findes under links på hjemmesiden.

 1. Forventninger. (punktet undladt ved mødet for voksenholdene)

Husk børnene gør det I gør (ikke altid hvad I siger) vær gode forbilleder. Husk at melde afbud, hvis du ikke kan komme. Hvis der er noget du ikke er utilfreds med eller gerne til have indflydelse på -sig det til træneren (eller bestyrelsen). Brug træningstøj og kom i god tid før træningen starter. Det er mest til opvisningen klubtøj er et must.

 1. Kasseren har ordet.

Børneattester, Kørepenge,  Conventus vises  fx hvordan du udskriver en holdliste eller sender en besked. Kom til Aase, hvis du mangler kode.

 1. Kalender/vigtige datoer.

Alle datoer kan ses på hjemmesiden.

Laila fortæller, om de forskellige arrangementer i løbet af sæsonen. Ideer til inspirationsaften modtages gerne (Obs der er arrangement i musikhuset samme dag/aften). Overnatning i januar. Tweencamp nyt tiltag fra 4.kl og op, overnatning for ældre gymnaster. Ledermøder. Obs. Pizzamødet rykket frem i forhold tidligere år. Generalforsamling i februar (får brug for 2 nye medlemmer til bestyrelsen). Opvisning i Gråkjær og Halgård. Påskecamp i april.

Ideer: Kun brug for et opstartsmøde for voksenhold. Ligesom evaluerings-møde ved             sæsonafslutning, vil dog gerne holde fast i at børne- og voksenhold er en del af foreningen og at man mødes både børn og voksne. Kan savne et voksenfællesskab. Forslag: Lave inspirationsdag for alle voksne fra byen, hvor div. holdformer afprøves, planlægges d. 5/10. + oprydning i redskabsrum med mål. Teamgym kunne evt. komme på gulvet to gange til Mejdal opvisningen. Træt af at ligge først til undervisning.

Alle unge (voksne hvis ønskes) burde være tilmeldt et kursus. Ellers kontakt Laila eller Jette. Må også hentes inspiration på andre hold i byen med betaling.

 1. Redskaber.

Indkøb under 300 kr. kan købes uden tilladelse. Info om nye airtracks. Husk at være gode til oprydning af redskaber. Uge 39 bør gulvet i Hal B være klar og sæsonen kan sættes i gang i Mejdal hallen. Nøglebrik til Mejdal udleveres af Lars. Til Halgård af Laila. Ønske om oprydning i redskabsrummet i Halgård (den med målene).

 1. Forenings træningsdragt.

Ens dragt til alle klubber i Mejdal/Halgård idrætsforening kan nu købes.

Kom gerne med billeder/tekst til bladet og send til Lars.

-Er der en der vil stå med en fane til indvielsen af kirken d. 23/9?

-Er der nogen, der vil hjælpe med at søge midler fra diverse fonde?

-Vejfest i Vest d. 29/9. Laver fælles-serien fra sidste år ved Motorvejen som pop-op. Dato for træning kommer senere.

-Crosshold for unge søges (skriv på fb)

-16/9 kom til dans i Mejdal hallen

Referent Jette