Referat bestyrelsesmøde 24. november 2021

Mejdal-Halgård gymnastik

 1. Siden sidst
 • Besøg af Kasper fra DGI – præsentation af foreningen og ”nyt fra DGI”
 1. Evaluering/planlægning af Brejninggaard camp
 • Camp. Arrangeres igen i år 2022 for alle trænere, hjælpetrænere og gymnaster. Programmet laves sammen med DGI, første skitse klar til pizzamødet, her drøftes moduler med instruktører inden det endelige program fastlægges og præsenteres for til opstartsmødet i august 2022. Brejninggaard er booket.
 1. Kasseren har ordet
 • Overflytningen er på plads til Hvidbjerg Bank.

 1. Generalforsamling
 • Patricia sørger for at indkalde til generalforsamlingen 23/2 2022

 1. Opvisningerne – gennemgang af plan
 • Laila opretter et google docs – Lars koordinerer – alle skal byde ind på en opgave så vi kører dobbelt.
 • Laila booker opvisninger på Gråkjær sammen med Majbritt

 1. Mejdal bladet
 • Christina sender oplæg fra Brejninggaard til Mejdalbladet.

 1. Overnatning
 • Patricia og Majbritt arrangerer overnatning i Halgård Hallen og sender besked rundt på Conventus.

 1. Ledermøde
 • Laila sender indkaldelse til 3. februar

 1. Fælles GIK møde 29. november 2021
 • Lars deltager😊

 1. Redskaber
 • Softtop er taget i brug – den er god.

 1. Diverse
 • Julegaver – Lone har bestilt til vokseninstruktører – Laila bestiller til ungeinstruktører og hjælpetrænere – Laila skriver julekort – uddelingsplan sørger Patricia for.
 • Byfest – opvisning – Lone booker Juniorholdet eller Bøvling.
 • Majbrit sørger for juleposer til børnehold i Mejdal
 • Laila sørger for juleposer til Halgård holdene.

 

Tak for i aften!