Referat bestyrelsesmøde 11. januar 2022

Bestyrelsesmøde Mejdal-Gymnastikforening 11/1 2022

 1. Gennemgang af arbejdsopgaver ifm. gymnastikopvisningen 12/3
  1. Datoen d. 12/3 holder vi fast i og håber på, at der ikke er restriktioner, som forhindrer afholdelsen
  2. Arbejdsopgaver og programmet for opvisningen gennemgås
  3. Juniorholdet laver gæsteoptræden
  4. Der bliver ikke taget holdbilleder af hvert hold
  5. Caféen i Mejdal Hallen vil blive spurgt, om de vil stå for boden
  6. Gymnastikfesten for alle frivillige d. 12/3 = Lone Ringsted, Karina Lynderup, Mathias Aarøe og Frederik Vistisen – blev valgt på ledermødet i november 2021
  7. Der skal findes frivillige til praktiske opgaver i løbet af opvisningsdagen og hjælpe med koordinering af parkering alle biler
 1. Punkter til ledermødet 3. februar
  1. Opfordre alle til at nominere personer til Ungtrænerpris, Årets Ildsjæl og Årets Innovative
  2. Bestyrelsen skriver ud til alle medlemmer, at de også kan nominere
  3. Der skal findes 2 frivillige, som bærer fanerne ind (der bliver oplæring i det) til opvisningen
  4. Der skal findes nogle frivillige til at optræde som Hallemejse maskotten i løbet af opvisningsdagen
  5. Afstemme med alle trænere, om der er stemning for at forlænge sæsonen til og med marts måned
 2. Indkaldelse til generalforsamlingen 23/2 bliver annonceret i Mejdalbladet
 3. 585 medlemmer i år og 598 sidste år – rigtig flot ift. Corona