Generalforsamling – udsat indtil videre

Mejdal-Halgård Gymnastik indkalder til generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 • Valg af dirigent
 • Beretning for 2020 ved formanden Laila Poulsgaard
 • Fremlæggelse af regnskab for 2020 ved kasserer Aase Nørgaard
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af kasserer
  På valg: Aase Nørgaard (modtager ikke genvalg)
 • Valg til bestyrelsen
  På valg: Lone Rosendal Ringsted (modtager genvalg)
 • Valg af suppleanter
  På valg: Christina Vester og Patricia Giesow Jensen (modtager genvalg)
 • Valg af afd. repræsentanter i repræsentantskabet.
 • Evt.