Referat Generalforsamling – 23. februar 2022

Mejdal-Halgård Gymnastik indkalder til generalforsamling i Mejdal Hallen den 23. februar 2022 kl. 20.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 • Valg af dirigent
  • Karina Bramm Brøndum
 • Beretning for 2021 ved formanden Laila Poulsgaard
 • Fremlæggelse af regnskab for 2021 ved kasserer Jette Lind
  • Færre udgifter den seneste sæson
  • Foreningen afslutter året med overskud
  • Foreningen har ikke mistet medlemmer på trods af to hårde sæsoner med Corona restriktioner
  • Regnskabet er udfærdiget inden sæsonens afslutning og sidste fakturaer/udgifter
  • Plads til fremtidige investeringer
  • Regnskabet godkendes af forsamlingen
 • Behandling af indkomne forslag
  • Ingen indkomne forslag
 • Valg af formand
  • På valg: Laila Poulsgaard (modtager ikke genvalg)
   • Ny formand: Patricia Giesow Jensen
 • Valg til bestyrelsen
  • På valg: Lars Nørgaard Hansen og Karina Bramm Brøndum (modtager ikke genvalg)
   • Christina Vester tiltræder
   • Maria Melchior Stefansen tiltræder
 • Valg af suppleanter
  • På valg: Christina Vester, Patricia Giesow Jensen, Majbritt Holdesen og Maria Melchior Stefansen (modtager alle genvalg)
   • Majbritt Holdesen forbliver suppleant
 • Valg af afd. repræsentanter i repræsentantskabet
  • Alle 6 bestyrelsesmedlemmer vælges og har stemmeret
 • Evt.