Referat fra bestyrelsesmøde den 23. marts 2022

Deltagere: Jette, Maria, Patricia, Majbritt, Lone, Christina

Dagsordren/Referat

 1. Konstituering godkendt
  1. Definition af opgavefordeling og roller i bestyrelsen fremover
   1. Lone: Booker lokaler og forplejning
   2. Majbritt: administrator på mejdalgym@gmail.com
   3. Christina: Webmaster
 2. Evaluering af opvisningerne
  1. Gråkjær opvisningen gik rigtig godt
  2. Halgård opvisningen havde ca. 600 betalende gæster
   1. Nyt setup med bod, som var styret af de caféansvarlige fra Mejdal hallen
   2. Ny ansvarlig for koordinering af alle redskaber, som skal bruges til opvisningen næste år
   3. Slideshow med billeder undervejs i opvisningen virkede ikke
 3. Planlægning af pizzamøde
  1. Information om ny sæson og valg af hold
  2. Opfordring til nye tiltag/hold den kommende sæson
  3. Oplæg om Gymcamp 1/10, vise eksempel på program og spørge til forslag/ønsker
  4. Dagsorden er udarbejdet
 4. Planlægning af ny sæson
  1. Når der har været halfordelingsmøde vil bestyrelsen begynde planlægningen af den kommende sæsons hol
 5. Evt.
  1. Tilbud om at indgå et samarbejde med Brejninggaard Efterskole, som vil lave nogle arrangementer, som vil blive mulige for vores instruktører at deltage i i løbet af hver sæson
  2. Fremover gives der kun konfirmationsgaver til hjælpeinstruktører i foreningen