Referater

Referat ledermøde 22. februar 2018

Instruktørmøde – Referat Torsdag d. 22. feb. 2018 – kl. 19.00

1. Velkommen og sang.
2. Kasseren har ordet.Hvis i har kørt til kurser, kan i få kørselsgodtgørelse hos Aase.
I kan ligeledes få refunderet indgangsbilletten til Gråkjær Arena, dette sker ved pizzamødet

3. PåskeCamp 26.-28. marts
Meld tilbage hvis i gerne vil hjælpe til påskecamp’en. Pt. ca. 50 tilmeldte. Eksterne instruktører er booket.

4. Opvisning Gråkjær Arena 3. og 4. marts 2018
Laila har sender et fælles skriv (blev gennemgået på mødet) til alle forældre, med info om mødetid, sted
osv. Tegning med mødested vedhæftes.
Der arrangeres redskabskørsel til Gråkjær, vi medbringer selv skrå-kile og 2 trampoliner. Vi slæber selv
redskaber mellem holdene – alle instruktører er informeret om hvilke redskaber de har ”ansvaret” for.

5. Opvisning Halgård Hallen 10. marts 2018
Der kommer 20 meter tribuner i år (der er indgået en rigtig god aftale med landsskue foreningen) for at
give tilskuerne en bedre oplevelse. Opvisningsprogrammet ligger på hjemmesiden, tryk ind på
begivenheden. Desuden er der mulighed for at købe forsalgsbilletter ligeledes på hjemmesiden.
Laila sender en fælles besked med praktisk information om opvisningen i Halgård, søndag aften d. 4/6 efter
opvisningen i Gråkjær.
De enkelte instruktører skal selv give besked om mødetid for deres eget hold.
HUSK at aflevere redskabsplan til Carsten (Munkebuen 27) senest onsdag d. 7/3 2018. Hvis planen ikke er
afleveret, skal man selv sørge for at slæbe redskaber på gulvet. Grundplan til redskabsplan rundsendes
sammen med en liste over tilgængelige redskaber.
Alle der har tid og lyst mødes fredag aften d. 9/3 2018 kl. 17.00 i Halgård Hallen og hjælper med at gøre
klar til opvisningen. Der serveres pizza til alle – tilmelding til Carina på tlf. 25 39 95 08.

6. Afslutningsfest d. 10. marts. 2018 i Mejdal Hallen
Husk tilmelding senest d. 5/3 2018 – 150 kr. pr. person.

7. Sommergymnastik???
Der bliver kun sommergymnastik hvis der er trænere der melder sig til at stå for det. Henvendelse kan ske
til Laila.

Tak til alle for en hyggelig aften
Husk vi holder pizza møde og evaluerer opvisningerne og sæsonen torsdag d. 15. marts 2018.

Formandens beretning for 2017

Årsberetning Mejdal-Halgård Gymnastikforening d. 8/2 2018 i Mejdal Hallen 

Så er det blevet tid til et tilbageblik på året 2017, et tilbageblik der altid giver tid og anledning til refleksion over året der er gået. Hvor er vi på vej hen? Gør vi det rigtige? Kunne vi gøre noget anderledes? Lever vi op til vores målsætning? Er vi forberedt på fremtiden? Og sådan kunne jeg blive ved… 

Vores målsætning er, at være en forening der satser på bredden, og det er vigtigt for os, at der er kvalitet i gymnastikken, at vores gymnaster udfordres og udvikles gennem leg og træning, samtidig med at de er en del af et aktivt fællesskab, hvor der er plads til ALLE uanset alder.  

Om vi opfylder vores målsætning, er svært at afgøre, da den ikke er direkte målbar, men med afsæt i året der er gået, tør jeg godt sige, at vi er på godt på vej, MANGE ting er lykkedes, men der er helt sikkert også områder, hvor der er plads til forbedringer.  

Året startede med vores årlige overnatning i Halgård Hallen – en tradition der på få år, har udviklet sig til at være årets højdepunkt hvis du spørger de deltagende gymnaster! Mere en 150 gymnaster mødes til et døgn hvor fællesskab, hygge og masser af gymnastik er i højsædet. Jeg overraskes og glædes hvert år over, hvordan børnene på kryds og tværs af køn og alder, tager ansvar og hjælper hinanden med, at det bliver en god oplevelse for ALLE – og jeg er samtidig stolt over at se, hvordan alle de frivillige hjælpere tager ansvar og sørger for at der er styr på rammerne.  

Den første weekend i marts, stod 200 gymnaster fra Mejdal-Halgård klar til at indtage halgulvet i Graakjær Arena, til den årlige Forårsopvisning. I kulissen, lige inden det går løs, kan jeg kortvarigt tvivle på om det nu også er en god ide, for mange af børnene er nærmest skrækslagne over den store scene og de mange tilskuere – MEN når først vi i samlet flok indtager halgulvet, og gør det vi sammen har gjort så mange gange – glemmer de hurtigt skrækken, der i stedet afløses af stolthed over at vise alt det, de har lært  🙂  Og efterfølgende kan de nærmest klare hele verden! Og ikke for at prale – men det er altså lidt fedt at repræsentere den største lokalforening  🙂 

Weekenden efter kulminerede mange måneders forberedelse for både gymnaster, frivillige trænere og bestyrelsesmedlemmer i den helt store sæson finale – vores egen lokale opvisning i Halgård Hallen. Det kan være svært at beskrive, hvorfor denne dag er helt speciel, måske fordi det er en kombination at rigtig mange ting. Det er den ene dag om året, vi ALLE mødes, det er den ene dag, at mange måneders planlægning skal gå op i en højere enhed, det er den ene dag at MANGE frivillige hænder skal sørge for at rammerne er på plads og det er den ene dag, der skal repræsentere mange timers træning i løbet af sæsonen. Det var en helt fantastisk dag, hvor alting klappede lige indtil jeg takkede Staby Efterskole for en flot gæsteopvisning… Det var nemlig Lomborg der var gæstehold  🙂 

Knapt var vi færdige med at evaluere sæsonen, før påskeferien stod for døren, og det var blevet tid til vores årlige Påske camp. Igen bliver jeg nødt til at fremhæve den frivillige indsats, jeg syntes det er fantastisk med det frivillige engagement vi oplever, i en tid hvor mange klubber har kæmpe udfordringer i forhold til at skaffe frivillige nok til selv de mest nødvendige opgaver. Efter 3 dage med højt aktivitetsniveau, masser af leg, hygge og seje spring, sendte vi 100 trætte men glade børn på velfortjent påskeferie. 

De efterfølgende måneder blev brugt på, at få det store puslespil med næste sæsons programplanlægning til at gå op i en højere enhed. En nøje udvalgt gruppe fra bestyrelsen, stod for at koordinere opgaven med god hjælp fra resten af bestyrelsen. Endnu engang lykkedes det at få alle brikker lagt, og programmet kunne sendes til trykkeren i starten af juli måned, og sommerferien kunne bare komme an. 

I slutningen af august skød vi den nye sæson i gang med Leder opstartsmøde, her kunne vi byde velkommen til både nye og ”gamle” instruktører. Vi er så heldige at have en god blanding af rutinerede rotter der nærmest har deres egen forening i foreningen, samtidig med at der hvert år kommer nye til, med nye ideer og input til hvordan tingene måske kan optimeres og gøres smartere. Netop denne blanding er altafgørende for at vi kan udvikle os uden at fundamentet skrider. 

I september var vi klar til start, og sikke en start – tilmeldingerne tikkede ind – vi havde udvidet antallet at voksenhold, og var spændte på om vi kunne blive ved med at tiltrække de voksne, også set i lyset af den succes spinning afdelingen har/havde med mere end 15 hold om ugen, men heldigvis var der tilmeldinger til at alle hold kunne fortsætte. På børnesiden var tilslutningen overvældende, og vi måtte lukke for tilmelding på et enkelt hold pga. de fysiske rammer ellers blev for små. Rekorden blev nået på 0.-1. klasses holdet hvor vi endte på 94 tilmeldte drenge og piger. 

I skrivende stund er vi 807 medlemmer mod 690 samme tidspunkt sidste år. Det er en flot fremgang i en tid, hvor konkurrencen er hård – fordi der findes rigtig mange forskellige tilbud til både børn og voksne. Jeg tror på at bla. bredden i vores tilbud er en afgørende faktor – vi har hold til ALLE uanset køn og alder! Vi forsøger at tilpasse tilbuddene til det der efterspørges i tiden, og de seneste tiltag med yoga, fysio flow og pilates er allerede meget populære. 

Et andet godt eksempel er vores CrossGym Team, der i den grad også har formået at gribe tidens trend og i løbet af kort tid formået, at samle en stor gruppe aktive, der gerne vil have lidt mere fleksibilitet end der ellers er på et traditionelt gymnastikhold. De er oppe på 4 hold ugentligt – det er super flot!  

Det var også CrossGym Teamet, der sammen med et par ekstra hjælpere stod for, at årets sidste dag blev kickstartet med en gang CrossGym – hele 3 omgange blev afviklet i HAL B der var fyldt til bristepunktet, samtidig med at HAL A var fyldt med legeredskaber og masser af glade børn. Vi håber, at det var startskuddet på en ny tradition – jeg er i hvert fald sikker på at deltagerne er klar igen 🙂  Og jeg håber at arrangørerne er kommet sig over den store tilslutning  🙂 

Vi kan nu snart se tilbage på en sæson hvor mange ting er lykkedes, men også mange timer er brugt, for at få tingene til at lykkedes. Jeg vil gerne takke hele bestyrelsen for den kæmpe indsats i yder og jeg er jer alle meget taknemmelige for at I vil være med på holdet. Vi er et team der repræsenterer mange forskellige kompetencer, og netop derfor er vi gode sammen. Vi er ikke altid enige – men vi finder fælles løsninger – fordi vi alle er enige om målet. Jeg nyder hver en time i jeres selskab og glæder mig til mange flere.

Et stort og rungende TAK skal også lyde til de 75 instruktører og hjælpetrænere, der uge efter uge, frivilligt stiller op, for at give foreningens medlemmer de bedste oplevelser, i fortjener ALLE stor ros og anerkendelse for jeres arbejde, og jeg håber I alle er klar over, hvilken forskel I er med til at gøre for vores forening og ikke mindst for vores medlemmer. Uden jer var der slet ikke nogen forening og dermed heller ingen gymnastik i Mejdal-Halgård. 

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke vores mange medlemmer for opbakningen, det er altid en fornøjelse at arrangere tilbud i vores lokalsamfund, netop fordi opbakningen altid er så stor. Også en stor tak til alle jer der stiller op når vi har brug for hjælp, det er GULD værd.  

Efter et langt tilbageblik, vil jeg nu vende blikket fremad og glæde mig til endnu et år, hvor vi skal pleje fundamentet samtidig med at vi skal drømme, udvikle nye ideer og forberede os på fremtidens udfordringer. 

Jeg håber, at vi sammen kan finde løsninger og tilbud der kan overleve den digitale verden vi med hastige skridt bevæger os i, at vi sammen kan skabe det rum, hvor alle kan få en pause, fra en hverdag der stiller høje krav til den enkelte, uanset om man er barn eller voksen. Vores unge mennesker vokser op i en digital verden, de er online 24-7 og de bliver bombarderet med input hele tiden. Vi skal være deres frirum, hvor de for en tid kan glemme verden omkring dem og bare være tilstede! 

Med disse ord og tanker vil jeg slutte denne beretning – TAK for ordet! 

Laila Poulsgaard
Formand Mejdal-Halgård Gymnastikforening 

Referat fra generalforsamling 8. februar 2018

Generalforsamling Mejdal-Halgård Gymnastik – 8. feb. 2018 kl. 19 i Mejdal hallen

 

Dagsorden:

 • Valg af dirigent

Keld er valgt og mødet er lovligt varslet

 • Beretning for 2017 v/ Laila Poulsgaard.

Kan der siges hvor foreningens fremgang kommer fra?

Beretningen er godkendt

 • Fremlæggelse af regnskab

Indtægter 2017: 651.826 kr. Udgifter: 648.661 kr. Resultat: 3.165 kr. Hvor ses indtægterne fra mobilepay/cross? Regnskabet er godkendt.

 • Behandling af indkomne forslag

Regnskab godkendt

 • Valg af formand

Laila godkendt

 • Valg af bestyrelse

Karina og Lars godkendt

 • Valg af suppleanter

Annie og Jette godkendt

 • Valg af repræsentantskabet

godkendt

Foreningen er stadig interesseret i mere formiddags-aktivitet, men har pt. ingen instruktører. Aktivmandag i støbeskeen til Mejdal/Halgård.  Hvordan vil fremtiden se ud for det nye motionscenter? Motionsafdelingen ikke interesseret i holdtræning, fitnesstilbud bevares i gymnastikafdelingen.

GIK -hvorfor ingen fælles Mejdal/Halgård dragt? Da forskellige afdelinger har forskellige sponsorere og ønske om ude/inde dragt. Gymnastik afd. er meget interesseret i en fælles dragt.

Referent Jette M.H.

Referat fra bestyrelsesmøde 11. januar 2018

Bestyrelsesmøde Mejdal-Halgård gymnastik 11.1. 2018

 1. Siden sidst

GIK roser vores hjemmeside. God ide med adgang til alle afdelingerne i Mejdal/Halgård på div. hjemmesider. Tilbygning til hallen færdig til april med åbning 1.maj 2018. Vi synes, det er en god ide med fælles træningsdragt for gymnastik, fodbold og håndbold som er fuldstændig ens.

 1. Kasseren har ordet

Nye prislister for lån af kantine 1500 kr. Overskud 3000 kr. efter betaling til tilbygning på 100.000 kr. Indestående 294.221 kr. Snart betales lønninger.

 1. Generalforsamling

Dagsorden lavet, lokale bestilt, rejemadder. Vi var 20 deltagere sidste år. Alle genopstiller. Spørge Keld om han vil være ordstyrer. 

 1. Opvisningerne

Ansvarsområder gennemgås (Laila) og program.

 1. Mejdalblade

Lars sender materiale til bladet.

 1. Overnatning

Pt. 130 tilmeldte børn, lidt svært at få hjælpere til at melde tilbage, Karina har ellers styr på det.  Brandmyndigheder skal godkende, Lars skriver.

 1. Ledermøde

Dagsorden udsendes af Laila.

 1. GIK møde

Lone og Aase deltager.

 1. Redskaber

Nye materialer til crossfit Lone bestiller.

 • PåskeCamp

Lone, Laila. Ideudveksling – slå gymnastikrekorder, lege, aktiviteter med småredskaber, boksetræning Ida, springinstruktører som sidste år.

 

Referent Jette

 

Referat fra ledermøde 2. november 2017

Referat

Ledermøde Mejdal/Halgård gymnastikforening

2/11 kl.18.30-20

 1. Velkomst og sang nr. 257
 2. Kasseren har ordet

Kørepenge kan udbetales. Hvis børnebetaling driller spørg Aase.

 1. Gymnastikovernatning

19.-20. jan. for alle gymnaster i skolealderen. Som hjælper hele

overnatningen gratis for deres børn. Alle hold skal være repræsenteret med en træner.

To mails kommer fra Laila (en til træner og en til gymnast). Fra kl. 17 til kl.10 næste dag.

Forslag slut kl. 11.30 fremfor kl. 10. Ser film som sidste år evt. flyttes til klasselokale til næste overnatning. Fælles serie laves af Byskov og Kristine.

 1. Opvisning Gråkjær

3.-4. marts 2018. Hvert hold der deltager i Gråkjær skal være repræsenteret i planlægningsteamet. Lørdag for voksne og søndag for børn bl.a. fælles serie og sang.

 1. Opvisning Mejdal

10.marts 2018. Juniorhold som gæstehold. Tribuner i år. 12 min. pr. hold.

Billetter sælges i forsalg. Tænk gerne musik allerede nu, afleveres til Lars inden uge 7. Find gerne numrene på Itunes præcis beskrivelse til Lars. Der er brug for lærreder til vinduer i Halgård hallen pga. videooptagelser (Annie kigger på vinduer og stoffer). Opholdssted for mindre børn? Et tumlerum i mødelokalet. Sedler til redskaber afleveres 1.marts til Karsten, da der skal køres redskaber fra Mejdal til Halgård. Brug Sportsplanner DGI (ligger på gymnastikforeningens hjemmeside) til placering af redskaber på gulvet.

 1. Fanebærer – Hvem har lyst? (8.kl+) Lotte og Kristine har meldt sig, andre kan også melde ind til Laila.
 1. Lone og Kristina (Voksne). Byskov, Kristine, Lotte, Emilie, Lærke medhjælp.
 2. Opvisningstøj – Der er bestilt prøver hjem. Kan ikke undgås af de små børnehold har samme dragt. Der skal meget gerne være bestilt dragter inden jul.
 1. 10 kr. pr. gymnast. Følger skolernes ferieplan.
 2. 31/12 Nytårs-Cross fra kl. 10-12 (hele cross-teamet) og i B-hallen børneredskabsbaner i A-hallen (Karina styrer).

Næste ledermøde 22. februar 18.30.

Referent: Jette Mejls Hansen

 

Referat fra bestyrelsesmøde 26. oktober 2017

Bestyrelsesmøde i gymnastikafdelingen den 26.okt. 2017

Dagsorden:

 1. Siden sidst

4-5 gymnaster flyttet fra mor/far tirsdag til mandag, det er fint. På O-1.kl. mangler 22 børn at betale. Div. hold er begyndt at bestille opvisningstøj til gennemsyn. Vigtigt at koordinere valg af tøj til ledermøde. 

 

 1. Kasseren har ordet

Indestående 303.000 kr.

 

 1. Ledermøde

Velkomst og sang (regnvejrsdag i nov.). Kasseren har ordet (vil tilbyde at komme ud på holdene og snakke kontingent). Gymnastikovernatning (hvis man er hjælper/instruktør under hele overnatningen er barnet gratis ellers alm. betaling, 10.jan. sidste tilmeldingsfrist. Opvis. Gråkjær (udvalg nedsættes). Mejdal opvisning. Fanebærer (fra 8.kl. og op kan melde sig).

Afslutningsfest (udvalg nedsættes med Lone). Opvisningstøj (skabe overblik over hvad hvert hold har bestilt). Juleafslutning (10 kr. pr. barn, 15 kr. voksen)

Annie bestemmer og bestiller forplejning til mødet. 

 

 1. Status julegaver

46 Julekurve til voksne fra Vinhandleren og 27 børnekurv fra Købmanden. Udleveres fra december, Annie laver plan.

 

 1. Status opvisningshold

Gæstehold helst kl. 14.30 fx Juniorholdet (Lone). Tribuner kommer fra Herning messecenter.  

 

Ønske om trøjer til crosstrænere til 250 kr. Foreningen vil ikke betale for de ekstra trøjer, men fondsmidler kan søges. Vil ikke forskelsbehandle mellem div. voksne instruktører i foreningen.  Reklamere med familietons + evt. hitfit d.19/11. Ideen som aktiv torsdag på Vest -vi ønsker et bredt samarbejde mellem foreningens grene, hvor alle idrætsgrene byder ind med aktiviteter og gerne fra næste sæson.

 

Referat JH

Referat fra bestyrelsesmøde 5. oktober 2017

Bestyrelsesmøde d. 5.10.17 gymnastikafdelingen Mejdal/Halgård

 

Deltagere: Lone, Karina, Aase, Laila, Jette

 1. Siden sidst

Karina træner mor/barn om mandagen, Sofie Sejrskilde hjælper til mor/far Halgård.

Dansehold 2 er aflyst, men dansehold 1 fungerer, med en meget ansvarsfuld træner.

Gerne 2 bjørnefræs-hold til næste sæson (i øjeblikket er der 8 børn på ventelisten).

Går rigtig fint med nyuddannet yogainstruktør med fuldt hold. TRX 8 tilmeldte?

Puls/form og damegym har ca. 14 pr. deltagere pr. hold gerne reklame på hjemmeside.

50 på mini-junior, kan godt bruge flere instruktører. To børn kom ikke på teamgym. I år ellers 25 gymnaster.

 

 1. Kasseren har ordet

Regning sendes til dagplejeafdeling (Aase). Har givet 100.000 til halprojekt. Regnskab pt. 269.511 kr.   

 

 1. Opstart

Rigtig fin sæsonstart (se punkt 1)

 

 1. Opvisning

Hvilket gæstehold? Vedersø med ca. 120 elever. (Lone taler med dem). Tribuner til opvisning, som stammer fra Messecenter Herning for et mindre symbolsk beløb. Tale med Holstebro flyttecentral ang. transport af tribune (Lone taler med Morsø).  Evt. køb af kummefryser til opbevaring af is.

Reservation af Mejdal hal til fest (Annie)

 

 1. Overnatning

19-20.1. Laila indbydelser og tale med instruktører, Karina forplejning og arbejdsplan. 

Mad (pizza, slikposer og rundstykker). 

 

 1. Påske camp

Laila og Lone (som sidste år). Spørge nye kræfter ang. ideer (Laila skriver rundt)

 

 1. Julegaver

125-150 kr. pr. person (Lone, Karina og Jette) i gang efter efterårsferien.

Ung-gave forslag tur i DGI-byen. Voksengaver (efter afslutning af folkeskole)

afslutningstur med familie til foråret (evt. flyveklub)

ny instruktør Gerda (Laila)

snak om børn med særlige behov der går til gymnastik

mangler fotos af redskaber til Mejdal hallen + plint, faldskærm og

hulahopringe til børn (50 cm)

Laila mangler ur til Halgård hallen

Lave koncept i Mejdal som Aktiv torsdag på Vest for den ældre målgruppe. Lave arbejdsgruppe med medlemmer fra flere afdelinger i GIK.

 

Referat Jette H-

 

Referat fra opstartsmøde 4. september 2017

Referat af Opstartsmøde 4/9 kl.19

i Mejdal hallen 2017

 1. Velkommen, sang og præsentationsrunde
 2. Instruktørmappe findes som link på hjemmesiden
 3. Kasseren har ordet – kræves login til Conventus henv. Aase + kørepenge. Børneattest fra 15 år, Aase sender mail
 4. Kalenderen findes på vores hjemmeside
  1. Erfa-aften 6/10 kl. 17-21. Mailtilmeld. til Annie
  2. Overnatning 19/1
  3. Ledermøde 2/11 og 22/2 og 15/3 (pizzamøde)
  4. Påske Camp
  5. Husk: 20. og 21.11 ingen gymnastiktræning i Mejdal hallen pga. valg
  6. (Andre datoer til vores kalender kan komme i kalenderen ved at skrive til Lars)
 1. Kurser (henv. til Jette)
 2. Kontingent skal betales via Conventus (Kan ikke betales med masterkort evt. henv. til Aase). Der findes et link med instruktørtilmelding på hjemmesiden. Ring evt. til Aase.
 1. Redskaber
  Mejdal-rummet er låst, alle som har hold i Mejdal, skal have en nøglebrik af Lars
  Halgård kræver også en nøglebrik udlev. af Laila, husk at ring til vagtselskabet, hvis alarmen går. Pas godt på alle vores redskaber (Sid ikke på en rullende plint)
 1. Forventninger til trænere og hjælpetrænere
  1. Husk at melde afbud, hvis du ikke kan komme
  2. Kom i god tid før træning
  3. Hjælp hinanden (især til nye instruktører)
  4. Udvis ansvarlighed og vær gode rollemodeller
  5. Kom i træningstøj
  6. Mobiltelefon ikke med på gymnastikgulvet
  7. Hjælpe de voksne med at få RO
  8. Sig til den voksne træner, hvis I kunne tænke jer at stå for evt. en leg
 1. Foreningens træningstøj
  Alle kan få en træningsjakke og blå T-shirt (bukser skal tilkøbes) Lone bestiller. Opvisningstøj skal instruktøreren selv skal finde 150 kr. pr. gymnastik. Lone vil gerne hjælpe. Næste år skal foreningen have ny dragt da den nuværende dragt udgår
 1. Mejdalbladet
  Vi opfordre alle i foreningen til at skrive indlæg/billeder (6/10 er næste dateline)
 1. Bobler/arbejdsopgaver
  Kom til bestyrelsen med nye tiltag. Til næste ledermøde nedsættes udvalg til afslut.fest.

Lav liste over fonde som kan søges

Familietons datoer snart (Karina)

-Hvem vil med til oktoberfest? Lone laver et gymnastikbord.

Sørg for at alle gymnaster får sig tilmeldt i Conventus.

Det er de enkle instruktører som bestemmer, hvor sent på sæsonen man kan starte til gymnastik.

Referent Jette

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 21. august 2017

Bestyrelsesmøde 21.aug 2017

 Mejdal/Halgård gymnastik

Siden sidst:

Referat godkendt

Regnskab:

Status 196.107,31 kr. Kortgebyr opkræves hermed i Conventus (godkendt af bestyrelsen)

Sæsonstart:

”Voxne kvinder” fejlplaceret i programmet, burde have været tirsdag. Helle L. vil genoverveje, om hun kan mandag. Mor/far barn mandag mangler ledere, vi beder folk om at møde op til første træning

Mail fra Holstebro Show og Danse forening/Tina Svejgård (Jette skriver svar)

-Skal der uddeles papirprogram til næste år? Ikke afgjort

Kontaktpersoner:  

Til nye instruktører Mor/far barn Christine Vester (Lone), Vinnie/dans (Laila). Øvrige kan altid henvende til medlemmer af bestyrelsen

Redskaber:

Lone viser ideer til redskabsopbevaring og fortæller om kommunikation ang. nybyggeri og redskabsrum i Mejdal tilbygning. Er kommet nye redskaber til Halgård hallen, Laila har taget imod. Flytte rød tyk måtte fra Halgård til Mejdal (lør. kl. 9 med Lars og Annie dukker op i Mejdal hallen)

Lone køber udstyr til crossfit

Ledermøde:

4.sep fra kl. 18.30-20 (se dagsorden i Dropbox) frugt og chokolade + lokale leje (Annie). Husk børneattester (Åse). Alle ledere skal betale 150 kr. for at have børn til gymnastik i kommende sæson.

Dato til kalender:

Annie har lavet udkast (sender mail rundt herefter) Erfa.

Aften f.eks. fredag 6/10 for trænere og hj. trænere fra kl. 17-21 -Hvad skal vi spise?

Kurser

Jette sørger for up date

Fonde

Evt.

Henvendelse til Dagbladet (Laila). Foreningen barsler med nyt hold ”Dagplejere dyrker Crossgym.”

Oktoberfesten -vil vi deltage med et gymnastikbord?  (Lone går videre med det)

Deltagere til Fremtidens idræt arr.?

 

Referent Jette

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 7. juni 2017

Referat bestyrelsesmøde 7/6 2017 – Mejdal Halgård Gymnastik Forening

 

 1. program (er i fuld gang med at planlægge næste sæson)

Haltider endnu ikke helt på plads. Mangler trænere til mor/far barn hold man. Kl.16 og tors. Kl. 17 i Mejdal hallen. Opslag på Fb og hj.side Kunne godt bruge flere unge hjælpere i år. Kræves ikke at de unge er aktive gymnaster i Mejdal gymnastik.

Nyt hold crossfit tirsdage for dagplejere.

Tekst og billeder til program klar inden sommerferien 2017

Program på gaden – Uge 31/32

Lars lægger program på hjemmeside (helst ingen uge 31)

 

 1. Hold priser

Baby gym. og mor/far barn 550 kr., fam. tons 50 kr. pr. familie. Hoppelopper, bjørne fræs, dansehold 550 kr. pi/dr. 0.-1.kl. 600 kr. pi./dr. 2.-3. kl. 650 kr. mini junior 650 kr., øvet spring 1200 (en gang træning) 1500 kr. (to gang træning).  Mix 650 kr. deraf 150 til tøj.

Cross (sep.- maj/juni) 700 kr. incl. mulighed for 2 gange træning. Yoga, Fysio, TRX, puls og form, voksne kvinder og herrer samme priser som sidste sæson.

 

 1. Aflønning

Hvordan laver vi en retfærdig træner-afregning? Evt. afregning pr. gang. Beslutning udskudt.

 

 1. Datoer næste sæson

21/8 bestyrelsesmøde kl. 19 hos Aase. Ledermøde man. 4/9 kl. 19 (Annie bestiller lokale)

 

 1. Dragter/sponsorer

Alle får en overdel til dragt + t-shirt, bukser tilkøbes. Sponsorer ville være fint.

 

Lars beder om log på døren ind til redskabsrum i hallen. Er i tvivl om redskaber bruges uden afregning (300 pr. gang)

Distrikter til uddeling af program (Annie sender ud og øvrige melder ind)

Lars har lavet ny hjemmeside super flot

 

Referent Jette M.H.