Referat fra bestyrelsesmøde den 5. november 2020

Dagsorden:

  1. Coronastatus

Lars berettede om vores springhold 0.-1. kl. hvor vi i sidste uge kontaktede alle på holdet, fordi vi havde haft en gymnast på holdet der var testet positiv. Alle instruktører er testet og ingen var smittet.

Lars har lagt en handleplan i Dropbox, der beskriver hvad der skal gøres hvis vi får en ny henvendelse og han har lavet et skriv, der også ligger i Dropbox der er klar til at blive sendt rundt.

Aase fortalte om voksenholdene Puls og Form og Yoga hvor opdelingen kører rigtig fint.

Lone fortalte om mor/far/barn holdet tirsdag hvor tingene fungerer rigtig fint. Bo er blevet hjælpetræner.

Mor/Far/Barn onsdag har været aflyst to gange, men holdet genoptager og deler holdet for at overholde max. på 50 pr. gang. Patricia skriver rundt til holdets deltagere. Karina svarer mail fra forælder.

Der var bred enighed om at koldtågeanlægget fungerer rigtig godt.

Der er søgt penge ved DIF’s foreningspulje.

  1. Kasseren har ordet.

Der har været ekstra mange henvendelser af medlemmer der gerne vil afmeldes eller flytte hold. Men det tyder på at det nu er faldet lidt til ro.

  1.  

Vi tænker at det er muligt at planlægge en opvisning I Halgård, hvor vi opdeler holdene så vi kan overholde kravene. Vi afventer de næste måneders udvikling. Holdene må stadig købe opvisningstøj.

  1. Julegaver

Lone og Karina er julegaveansvarlige. Beløbene blev fastsat.

  1.  

Bookingsystem – Vi går i luften denne uge – tiderne lægges op for en måned ad gangen.