Referat Bestyrelsesmøde 11. maj 2021

  1. Ganske få hold er i gang, og vi afventer retningslinjer om lokal idræt lukker ned og melder ud hvis det sker.
  2. Generalforsamling – dato fastlagt til tirsdag d. 1/6 2021 – indkaldes til hallen men lokationen kan ændres hvis der kommer ændrede retningslinjer.
    Opslag er lagt på hjemmesiden d.d.
  3. Der skal vælges nye ind i bestyrelsen, forskellige emner blev drøftet og de kontaktes inden generalforsamlingen og suppleres med et skriv til medlemmer og opslag på MMM hvor foreningen søger frivillige.
  4. Arrangement for planlægning af ny sæson og uddeling af ”løn” d. 1. juni 2021 kl. 16.00 – 18.00.

Karina sender besked rundt.

  1. Programplanlægningsgruppen bliver Christina, Lone og Patricia. Laila printer et udkast og tager med til mødet d. 1/6 2021
  2. CP hold starter hold under Mejdal Gymnastikforening, træning på Lægården efterskole.
  3.