Referat fra generalforsamling 1. juni 2021

Generalforsamling Mejdal-Halgård Gymnastik d.1/6 2021 kl. 19.00 i Mejdal Hallen

Referat:

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  • Karina er dirigent
  • Christina er referent
 2. Beretning v/formanden
  • Hele sæsonen og alle arrangementer har været præget af Corona og næsten alt blev aflyst
  • Vi kunne mødes udendørs i maj og forberede en plan for den kommende sæson samt opdatere programmet
  • I efteråret truede Corona igen, så bestyrelsen oprettede en corona-ansvarlig og indkøbte spritanlæg til redskaberne
  • Nedlukningen kom igen i efteråret og varede resten af sæsonen, så heller ikke nogen opvisning i 2021
  • Tak til bestyrelsen og alle frivillige for at beholde ja-hatten på i et langt år, hvor vi ikke har kunnet kontrollere ret meget
  • Afslutning på 10 år for formanden, som er på valg næste år
 3. Regnskab for 2020 v/kasserer
  • Overblik over indtægter, udgifter, aktiver og passiver
  • Underskud på knap 11.000, men corona pulje på ca. 50.000 kr kom ind i januar 2021
  • 200 færre medlemmer sandsynligvis pga. corona, som allerede var aktiv, da sæsonen 20/21 skulle starte
 4. Indkomne forslag
  • Ingen forslag
 5. Valg af kasserer
  • Ny kasserer skal findes, når bestyrelsen skal konstitueres
 6. Valg til bestyrelsen
  • Lone modtager genvalg
  • Christina træder ind i bestyrelsen
  • Jette træder ind i bestyrelsen
 7. Valg af suppleanter
  • Maria bliver suppleant
  • Maibritt bliver suppleant
  • Patricia forbliver suppleant
 8. Valg af afd. repræsentanter i repræsentantskabet 
  • Vi kender ikke dato for mødet endnu, men alle medlemmer i bestyrelsen er repræsentanter
 9. Eventuelt
  • Fokus på tiltag for at lokke medlemmer tilbage til næste sæson
  • Seniorhold om morgenen/formiddagen kunne være en mulighed
  • Starte sæsonen med camp for børnene med overnatning og gymnastik
  • Forespørgsel på børnecross

Referent: Christina Vester