Referat bestyrelsesmøde 1. juni 2021

Mejdal-Halgård Gymnastik Generalforsamling 1/6-2021

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  1. Karina er dirigent
  2. Christina er referent
 2. Beretning v/formanden
  1. Hele sæsonen og alle arrangementer har været præget af Corona og næsten alt blev aflyst
  2. Vi kunne mødes udendørs i maj og forberede en plan for den kommende sæson samt opdatere programmet
  3. I efteråret truede Corona igen, så bestyrelsen oprette en corona-ansvarlig og indkøbte spritanlæg til redskaberne
  4. Nedlukningen kom igen i efteråret og varede resten af sæsonen, så heller ikke nogen opvisning i 2021
  5. Tak til bestyrelsen og alle frivillige for at beholde ja-hatten på i et langt år, hvor vi ikke har kunnet kontrollere ret meget
  6. Afslutning på 10 år for formanden, som er på valg næste år
 3. Regnskab for 2020 v/kasserer
  1. Overblik over indtægter, udgifter, aktiver og passiver
  2. Underskud på knap 11.000, men corona pulje på ca. 50.000 kr kom ind i januar 2021
  3. 200 færre medlemmer sandsynligvis pga. corona, som allerede var aktiv, da sæsonen 20/21 skulle starte
 4. Indkomne forslag
  1. Ingen forslag
 5. Konstituering af kommende bestyrelse:
  1. Valg af kasserer
   1. Jette Lind Jørgensen
  2. På valg i bestyrelsen
   1. Lone Ringsted modtager genvalg og er blevet genvalgt
   2. Lars Nørgaard Hansen modtager genvalg og er blevet genvalg
   3. Jette Lind Jørgensen træder ind i bestyrelsen
  3. Valg af suppleanter
   1. Maria Melchior Stefansen bliver suppleant
   2. Maibritt Holdensen bliver suppleant
 • Christina Vester forbliver suppleant
 1. Patricia Giesow Jensen forbliver suppleant
 2. Aase Nørgaard bliver suppleant
 1. Valg af afd. repræsentanter i repræsentantskabet
  1. Vi kender ikke dato for mødet endnu, men alle medlemmer i bestyrelsen er repræsentanter
  1. Fokus på tiltag for at lokke medlemmer tilbage til næste sæson
  2. Seniorhold om morgenen/formiddagen kunne være en mulighed
  3. Starte sæsonen med camp for børnene med overnatning og gymnastik
  4. Forespørgsel på børnecross