Referat Bestyrelsesmøde 4. oktober 2021

Deltagere: Lone, Laila, Maria, Majbritt, Lars, Christina, Aase og Jette

Afbud: Patricia og Karina

 1. Siden sidst /Evaluering af GymCamp 2/10
  1. Næste år er samme dato booket
  2. Tidligere ude med reklame og præcist program for at tiltrække flere instruktører
   1. Få inputs fra instruktørerne til valg af moduler, når vi afholder pizzamøde næste sæson
  3. Der bliver skrevet en artikel til MejdalBladet

 2. Opstart af hold
  1. Der mangler medlemmer på cross holdene
  2. Indførelse af abonnementsordning fra dags dato – muligt på 7 hold denne sæson
  3. Generelt kører alle hold rigtig godt, selvom foreningen har mistet medlemmer siden før corona-nedlukning
  4. Børneholdene går generelt ret godt og har mange medlemmer

 3. Redskaber
  1. Airtracken i Hal B taber luft
  2. Alle reserve-propper i Halgård hallen er væk
  3. Der mangler en kabelrulle i Halgård, som er blevet væk
  4. Der mangler flere vogne til endekasser i Halgård – bliver indkøbt af bestyrelsen
  5. Halinspektøren har fået link, som skal bruges, hvis der er nogen, der gerne vil leje redskaber ifm. arrangementer i hallen
  6. Dagplejen kommer til at bruge redskaberne igen 100 %

 4. Diverse
  1. Fejring af de gymnaster, som har 40-års jubilæum på gymnastikholdet ”Motionsherrer”
  2. Julegaver til instruktører arrangeres af Laila til børnene og Lone til de voksne instruktører
  3. Instruktørtøj er ikke bestilt endnu, men bliver det når de sidste trænere har fået bestilt
  4. I uge 46 er der nogle dage, hvor der ikke kan være hold i Hal B pga. kommunalvalg – mail bliver sendt til de berørte hold