Referat fra bestyrelsesmøde 9. januar 2020

Referat bestyrelsesmøde d. 9. januar 2020 kl. 19.30 – Mejdal-Halgård gymnastik

Siden sidst

 • Gymnastikforeningens Gmail konto mejdalgym@gmail.com er blevet gennemgået og retningslinjerne for brugen er blevet aftalt. Karina uddelegerer de modtagne mails til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, alt efter deres ansvarsområder.
 • Nytårcross – rimeligt fremmøde og rigtigt mange børn. Manglende afstemning vedr. hvem der har ansvaret for børnene. Hit Fit var en stor succes. Forslag til at bruge et Hit Fit modul som fælles afslutning for nytårscross.

Kasseren har ordet

 • Nytårcross – indtægt på 2700
 • Regnskab blev gennemgået og alt ser godt ud.
 • medlemstal er på 773 (sidste år 765).
 • Abonnementsordning kører fint.

Generalforsamling

 • Mejdal-Halgård Gymnastik indkalder til generalforsamling den 20. februar 2020 kl. 20.00 – 22.00 i Mejdal Hallen.
 • Dagsorden ifølge vedtægterne
  • Valg af dirigent
  • Beretning for 2019 ved formanden Laila Poulsgaard
  • Fremlæggelse af regnskab for 2019 ved kasserer Aase Nørgaard
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Valg til formand. På valg Laila Poulsgaard (modtager genvalg)
  • Valg til bestyrelsen. På valg: Karina Brøndum og Lars Nørgaard Hansen (modtager genvalg)
  • Valg af suppleanter. På valg: Christina Vester og Patricia Giesow Jensen (modtager genvalg)
  • Valg af afd. repræsentanter i repræsentantskabet.

Opvisningerne – gennemgang af plan

 • De enkelte opgaver er blevet fordelt. Laila laver programmet.

Mejdal bladet

 • Info vedr. Aktivt nytår, generalforsamling og opvisning er sendt til Mejdal Bladet

Overnatning

 • Masser af tilmeldte. Fællesserie laves af Kirstine Andreasen og Katrine Byskov.

Ledermøde

 • Program er gennemgået. Grå T-shirts til opvisning tælles og bestilles i forbindelse med ledermødet.

Redskaber

 • TRX ønskes af Cross – TRX holdet råder over nogle der ikke bruges, så dem får cross.
 • Sprit og klude til rengøring af yoga måtter.
 • Lager af isposer købes.

Påskecamp

 • Planlægges på næste møde

Evt.

 • Intet

 

Tak for i aften!