Referat fra bestyrelsesmøde 6. november 2019

Bestyrelsesmøde – Referat – 6. november 2019

 1. Siden sidst
  Generelt går det godt på alle hold, medlemsfremgang på Fysioflow, Voksne kvinder og CrossGym. Der mangler instruktører/hjælpere på Bjørnefræs.

 2. Økonomi
  Sund økonomi, 719 medlemmer plus 32 abonnements-deltagere.

 3. TweenCamp, Overnatning og kommende opvisninger
  Afholdes på Lomborg Efterskole – pt. 25 tilmeldte. Skal selv stå for forplejning. Pizza bestilles via Just Eat.

 4. Mailbox…. Opgavefordeling (indkaldelse til møder og lokalebooking)
  Fælles mailboks – mejdalgym@gmail.com er ”aktiveret” og vil fremover bruges til al kommunikation fra foreningen. Karina vil stå for mailboksen og fordeling af mails efter ansvarsområder.

 5. Fondsmidler
  Søge om tilskud til dobbelt-mini trampolin, tilskud til tur til Schweiz for TeamGym og Mini junior.

 6. Julegaver / uddeling
  Karina har styr på julegaver og julekort for både i 2019 og 2020. Aase laver udleveringsplan.

 7. EVT
  Redskaber i Mejdal Hallen – skrue mangler i rustjebane i Mejdal Hallen. Bliver repareret snarest. Trapez bliver også klargjort snarest.
  Gymcards bliver placeret i Musikskabet i Halgård Hallen og i redskabsrummet i Mejdal Hallen.
  Filtmåtten i Halgård Hallen deles på midten, så den kan bruges som til tilløbsbane.
  Nytårscross tænker på en kombi med Hit-Fit-Dance og børnetumle bane og babyrum.
  Spejlfolie bestilles og opsættes på dørene i Hal C.