Referat fra ledermøde den 6/2 2020

1. Velkommen og sang.
2. Kasseren har ordet.

 • Man kan få kørepenge ved deltagelse i kurser vedhenvendelse til Aase.
 • Entre til Gråkjær refunderes, hvis man deltager på anden dag (lørdag/søndag)

4. Påske Camp/Schweiz tur

 • Schweiz tur – ned og besøge Emilie der er Au Pair dernede. Der bliver arrangeret aktiviteter og et par opvisninger. Teamgym, Store Hoppelopper og Minijunior inviteres. Disse hold træner indtil sommerferien og der skal øves på en fælles opvisning. Redskaber skal selv medbringes.
 • Påske Camp aflyses hvis der ikke er nogen der vil tage teten i år.

5. Opvisning Gråkjær Arena 7. og 8. marts 2020

 • Musik skal afleveres inden torsdag den 20. februar til Lars – mobil: 22605636 – mail: lars.norgaard.hansen@gmail.com
 • Lørdag skal man have billet via DGI Gymnastik app.
 • Søndag er der adgang med alm. Billetter.
 • Børnene mødes i Vestjysk Bank lounge kl. 9.30 og skal på gulvet kl. 10.09.
 • Rækkefølgen er:
   • Fællesserie
   • 0-1 klasse
   • 2-3 klasse
   • Dansepiger 3-7 klasse
   • Dansepiger 0-2 klasse
   • Mini Junior
   • slut fællessang – hvorefter vi løber ud i hjørnet forrest til højre.
 • Ingen børn forlades i ”fitnessrummet” før de er afhentet af deres forældre.
 • Vi medbringer selv luftkilen.

6. Opvisning Halgård Hallen 14. marts 2020

 • Musik skal afleveres inden torsdag den 20. februar til Lars – mobil: 22605636 – mail: lars.norgaard.hansen@gmail.com
 • Opsætning af tribuner, og andet fredag den 13. marts kl. 17.00 – man tilmelder sig hos Karina – mobil: 25399508 – mail: mejdalgym@gmail.com
 • Redskabsplanen afleveres til Carsten senest fredag kl. 17.00. Oversigt over alle redskaber sendes til alle instruktører.
 • Billetter kan købes via vores hjemmeside (senest i løbet af uge 7)
 • Opvisningen starter kl. 10.00 lørdag formiddag. Information sendes ud til forældre senest dagen efter Gråkjær opvisningen.
 • Holdbilleder tages på gulvet i slutningen af hvert holds opvisning.
 • Plan over gulvet vedr. indmarch hænger inden for døren.
 • Fanebærer er Gustav Lind Jørgensen og Andrea – undervises af Thomas
 • Indmarch starter med de voksne hold og slutter med børnene holdene
 • Instruktører kan få udleveret forplejning i boden.
 • Oversigt over hvilket lokale det enkelte hold er blevet tildelt hænger også inden for døren.
 • Instruktører har grå eller blå T-shirt på – mangler man en grå kan man sende en mail til mejdalgym@gmail.com
 • Alle instruktører går fælles udmarch sammen med efterskoleholdet og Laila
 • Halle Mejse styres af Heidi + det løse (Vicky, Johanne, Siw, Ida og Signe)
 • Der uddeles 3 priser – inovativprisen, unglederprisen og Årets ildsjæl – navne på mulige kandidater sendes til mejdalgym@gmail.com 

7. Afslutningsfest 14.marts 2020 i Mejdal Hallen

9. Evt.