Referat bestyrelsesmøde 20. februar 2020

Referat bestyrelsesmøde 20/2 2020

Deltagere: Lone, Laila, Patricia, Lars, Karina og Christina, Aase

 1. Diverse
 • Schweiz turen er gået i luften – mange forældre, trænere og børn har vist interesse
 • Påskecamp bliver aflyst i år, da der ikke er frivillige til at stå for det
 • Byfest: Lone har forsøgt at få en efterskole til at komme
  • Alternativt nogle af vores egne store hold / Schweiz holdet
  • Over middag lørdag d. 13/6
 1. Opfølgning fra ledermødet/opvisningsrelateret
  • Patricia tager maskotten med om fredagen
  • Fanen bæres af André og Gustav
  • Priser: Årets ildsjæl og Årets Innovative og Ungeprisen
  • Der er kun modtaget musik fra ca. halvdelen af holdene til opvisning