Formandens beretning for 2019

Årsberetning Mejdal-Halgård Gymnastikforening d. 20/2 2020 i Mejdal Hallen

Den årlige generalforsamling skal traditionen tro også have sin beretning, en beretning der hvert år giver tid og anledning til refleksion over året der gik.

Vi er en forening med mange traditioner, men også en forening der hvert år kommer med nye tiltag, og netop denne kombination tror jeg er en af opskrifterne på succes. Vi plejer og vedligeholder fundamentet så vi står stærkt, samtidig med at vi bygger nye og spændende lag på, så vi fastholder ”gamle” medlemmer og tiltrækker nye.

Når jeg kigger tilbage på 2019 er det med stor ydmyghed og stolthed. Jeg er ydmyg over det store engagement jeg møder blandt alle frivillige, selv efter mange år i foreningen kan jeg overraskes og glædes over den kæmpe opbakning jeg møder overalt i foreningen. Fællesskabet er helt unikt, og jeg er MEGA stolt over at være en del af det.

Året startede med vores årlige overnatning i Halgård Hallen – årets højdepunkt for mange – et døgn med fokus på fællesskab, hygge og gymnastik. Et døgn hvor leg og bevægelse opstår spontant på tværs af aldersgrupper og hvor computeren er glemt for en stund. 180 tilmeldte børn var ny rekord – 180 børn der fik en særlig oplevelse med i deres rygsæk – takket være ALLE de frivillige hjælpere der igen bakkede op omkring arrangementet.

Den første weekend i marts, stod 300 gymnaster og trænere fra Mejdal-Halgård klar til at indtage halgulvet i Graakjær Arena, til den årlige Forårsopvisning. Planen var klar og gymnasterne var klar – om end med en hel del sommerfugle i maven. Men sikke en fest vi havde – alt kørte efter planen og gymnasterne leverede en opvisning der gav genlyd i hele hallenJ Og da vi til sidst i samlet flok sang vores helt egen Mejdal-Halgård sang så taget nærmest lettede – var det lige før jeg måtte knibe en tåre af bare stolthed og glæde over at være en del af lige netop det øjeblikJ

Weekenden efter kulminerede mange måneders forberedelse for både gymnaster, frivillige trænere og bestyrelsesmedlemmer i den helt store sæson finale – vores egen lokale opvisning i Halgård Hallen. Det var som altid en helt særlig dag fyldt med glæde, fællesskab og masser af god musik. Det var en dag hvor alle gik hjem som vindere – og hvor vi endnu engang viste hvor meget vi sammen kan løfte. Holstebroegnens juniorhold sluttede dagen af med en flot opvisning, og skønt at se hvor mange af vores lokale gymnaster der var repræsenteret på det 160 mand store hold. Dagen sluttede med en hyggelig aftenfest for alle foreningens frivillige – og der blev hygget på tværs af generationer.

Knapt var vi færdige med at evaluere sæsonen, før påskeferien stod for døren, og det var blevet tid til vores årlige Påske camp. 80 tilmeldte børn fik endnu en oplevelse i rygsækken, og efter 3 dage med højt aktivitetsniveau, masser af leg, hygge og seje spring, sendte vi en flok trætte, men glade børn og voksne på en velfortjent påskeferie.

De efterfølgende måneder blev brugt på, at få det store puslespil med næste sæsons programplanlægning til at gå op i en højere enhed. En opgave der kræver mange bolde i luften og stort overblik. Ved fælles hjælp og et tæt samarbejde i bestyrelsen lykkedes det endnu engang at få alle brikker lagt, og programmet kunne sendes til trykkeren i starten af juli måned, og sommerferien kunne bare komme an.

I slutningen af august skød vi den nye sæson i gang med et årlige opstartsmøde, her kunne vi byde velkommen til både nye og ”gamle” instruktører. Vi er så heldige at have en god blanding af rutinerede rotter der nærmest har deres egen forening i foreningen, samtidig med at der hvert år kommer nye til, med nye ideer og input til hvordan tingene kan optimeres og gøres anderledes. Netop denne blanding er altafgørende for at vi kan udvikle os uden at fundamentet skrider.

I september var vi klar til start, og tilmeldingerne tikkede ind. Igen i år var der flere nye hold på programmet, samtidig med at vi introducerede muligheden for månedsbetaling på vores voksen fitness hold. De nye hold blev godt modtaget så vi igen har FysioFlow i foreningen, HitFitDance var også en succes og vores nye hold ”store hoppelopper” kom også godt fra start.

 

Netop det hold er en ekstra succes fordi det er drenge i alderen 13-18 år – en aldersgruppe der normalt er rigtig svære at fastholde i foreningsregi, så stor ros til de to trænere der tog initiativet og fik det i gang.

I skrivende stund er vi ca. 800 aktive medlemmer og 99 frivillige i vores forening. Det er meget flot i en tid, hvor konkurrencen er hård og hvor der findes rigtig mange forskellige tilbud til både børn og voksne. Jeg tror på at bredden i vores tilbud er en del af succesen – vi har hold til ALLE uanset køn og alder. Faktisk har vi 26 medlemmer over 70 år – det syntes jeg er sejtJ Fleksibiliteten er også altafgørende, vi er i en tid hvor mange lever en travl hverdag, og her ser det ud til at vores månedsabonnement rammer plet, her kan medlemmerne frit træne på 7 forskellige hold i ugen.

I november var vi på weekendtur med de største gymnaster fra 4 kl. og opefter, i år gik turen til Lomborg hvor springcenteret var det store trækplaster, en rigtig god tur hvor hygge, fællesskab og masser af gymnastik var nøgleordene, og hvor søvnen kom i sidste række, så en flok glade men trætte gymnaster blev sendt retur lørdag formiddag.

Årets afslutning var igen arrangeret at CrossGym Teamet, samt et par ekstra hjælpere. Et arrangement der får masser af ros fra de deltagende familier. En god måde for børnene at fordrive ventetiden på mens mor og/eller far får sved på panden og slutteligt kan ønske ”naboen” eller træningsmakkeren et godt nytår.

Vi kan nu snart se tilbage på en sæson hvor mange ting er lykkedes, men også mange timer er brugt, for at få tingene til at lykkedes. Jeg vil gerne takke hele bestyrelsen for den kæmpe indsats i yder og jeg er jer alle meget taknemmelige for at I vil være med på holdet. Vi er et team der repræsenterer mange forskellige kompetencer, og netop derfor er vi gode sammen. Vi er ikke altid enige – men vi finder fælles løsninger – fordi vi er enige om målet. Jeg nyder hver en time i jeres selskab og glæder mig til mange flereJ

Et stort og rungende TAK skal også lyde til de 99 instruktører og hjælpetrænere, der uge efter uge, frivilligt stiller op, for at give foreningens medlemmer de bedste oplevelser, i fortjener ALLE stor ros og anerkendelse for jeres arbejde, og jeg håber I alle er klar over, hvilken forskel I er med til at gøre for vores forening og ikke mindst for vores medlemmer. Uden jer var der slet ikke nogen forening og dermed heller ingen gymnastik i Mejdal-Halgård.

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke vores mange medlemmer for opbakningen, det er altid en fornøjelse at arrangere tilbud i vores lokalsamfund, netop fordi opbakningen altid er så stor. Også en stor tak til alle jer der stiller op når vi har brug for hjælp, det er GULD værd.

Efter et tilbageblik, vil jeg nu vende blikket fremad og glæde mig til endnu et år, hvor vi skal pleje fundamentet samtidig med at vi skal drømme, udvikle nye ideer og forberede os på fremtidens udfordringer.

Jeg håber, at vi sammen kan finde løsninger og tilbud der kan overleve den digitale verden vi med hastige skridt bevæger os i, at vi sammen kan skabe det rum, hvor alle kan få en pause, fra en hverdag der stiller høje krav til den enkelte, uanset om man er barn eller voksen. Vores unge mennesker vokser op i en digital verden, de er online 24-7 og de bliver bombarderet med input hele tiden. Vi skal være deres frirum, hvor de for en tid kan glemme verden omkring dem og bare være sammen!

Med disse ord og tanker vil jeg slutte denne beretning – TAK for ordet!

Laila Poulsgaard
Formand Mejdal-Halgård Gymnastikforening