Referat fra generalforsamling 20. februar 2020

Generalforsamling Mejdal-Halgård Gymnastik d.20/2 2020 kl. 20.00 i Mejdal hallen

Referat:

  1. Valg af dirigent – Keld blev valgt – indvarsling af generalforsamlingen godkendt af dirigent
  2. Årsberetning for 2019 ved formand Laila Poulsgaard (se bilag) blev godkendt
  3. Regnskab for 2019. Underskud på -23.937,23 kr. for 2019 blev godkendt
  4. Indkomne forslag: ingen
  5. Valg til bestyrelse: Laila Poulsgaard blev genvalgt
  6. Valg til bestyrelse: Karina Brøndum og Lars Nørgaard Hansen blev genvalgt
  7. Valg af suppleanter: Christina Vester og Patricia Giesow Jensen blev genvalgt
  8. Valg af afd. repræsentanter: hele bestyrelsen kan deltage – bestyrelsesmedlemmer er stemmeberettigede
  9. Evt. intet under eventuelt dog ros til bestyrelsens arbejde

Referent Lars Nørgaard Hansen