Formandens beretning for året 2013

Beretning for året 2013 – Generalforsamlingen i Mejdal-Halgård GIK – Gymnastik, den 4. februar 2014

2013 blev et begivenhedsrigt år, hvor drømme blev til virkelighed, og mange visioner blev ført ud i livet.

Opvisningerne var knapt overstået, inden bestyrelsen trak i arbejdstøjet igen og gik i gang med at planlægge en ny sæson, sommerskole og byfest. Både sommerskolen og byfesten var nye projekter og skulle derfor arrangeres helt fra bunden. Hårdt slid, masser af energi og viljestyrke resulterede i en meget succesfuld sommergymnastik skole med 70 glade børn og en hyggelig, men desværre lidt våd byfest.

Efter en kort, men meget velfortjent sommerferie nærmede sæsonstarten sig, hvor vi skulle byde mange nye, såvel som erfarne instruktører velkomne til en ny sæson, hvor vi kunne præsentere hele fem nye hold. To TRX-hold, to dansehold og et Fræshold. Kun et enkelt hold måtte vi aflyse, fordi der var for få tilmeldte.

Et af vore store ønsker var en ny air track, den blev pludselig en realitet, da en ansøgning til Spar Nord Fonden gav bonus, og de bevilligede 50.000 kr. til projektet. Air tracken er bestilt og forhåbentlig snart på vej til os.

Samarbejdet med Spar Nord har endvidere resulteret i, at de sammen med Gymnastikafdelingen har lavet en hovedsponsor aftale for det næste år. Et nyt og spændende projekt som vi forventer, kan blive givtigt for begge parter.

Knap var juleferien ovre, inden planlægningen af en overnatning i hallen for vores gymnaster var i fuld gang. Få uger efter samledes 110 børn til et fantastisk arrangement hvor sammenhold, gymnastik og hygge var i fokus.

Endvidere har jeg i årets løb deltaget i en projektgruppe, der arbejder for en ny hal, den skal være med til at løse vores nok største udfordring, nemlig pladsmangel. Det har været et spændende forløb, der har givet resultat, projekteringen er i fuld gang og hvis alt går vel er en ny hal ved Halgård skole klar til indvielse i december 2014. Til min store glæde indeholder den en springgrav, der skal være med til at sikre, at vi fortsat kan udvikle vores forening.

2013 var også året hvor vi implementerede betalingssystemet conventus, der efter et grundigt forarbejde af vores kasser Aase, fik en rigtig god opstart. Vi er mange der allerede gør brug af de mange fordele systemet har givet.

Summa summarum er, at vi kan se tilbage på et år, hvor aktivitetsniveauet har været højt, og hvor mange nye skibe er sat i søen. Det har kun været muligt fordi vi løfter i flok, og fordi vi alle brænder for at gøre en forskel. Og vi har gjort en forskel, jeg har året igennem fået mange rosende ord fra vores medlemmer, som synes vi gør et fantastisk stykke arbejde.

Succeserne skyldes også at opbakningen fra vores medlemmer og instruktører har været kæmpe stor. En så massiv opbakning hver gang et nyt arrangement planlægges er meget motiverende, og giver lyst til endnu mere… Fra bestyrelsens side skal lyde en stor tak for jeres engagement, der er en vedvarende kilde til inspiration for nye ideer og tiltag.

Også en stor tak til bestyrelsen for jeres kæmpe indsats. Jeg er stolt over at være en del af en frivillig bestyrelse, der har samlet over 600 medlemmer. I min beretning sidste år skrev jeg, at jeg håbede på flere frivillige for at kunne føre endnu flere ideer ud i livet. Det gik som jeg håbede, og vi blev flere. Jeg vil gerne takke jer alle for den positive stemning og troen på at tingene kan lykkes. Når mange nye kommer til, tager det tid, før man kender hinandens stærke og svage sider, samtidig med at vi skulle finde ud af hvordan mødestrukturen skulle sammensættes. Jeg synes, vi er nået langt, og tror på vi kan nå endnu længere, potentialet er i hvert fald til stede.

Fremtiden tegner lys, og med opførelsen af den ny nye hal, tror jeg på vi kan favne endnu bredere, at vi kan nå endnu flere grupper af mennesker, og derved styrke sundheden, sammenholdet og den mentale velvære for borgerne i Mejdal-Halgård.

I en tid hvor de sociale medier fylder mere og mere er det vigtig at tiltrække og fastholde de unge mennesker, at give dem lysten til bevægelse og leg i fællesskab med andre mennesker. Gode vaner der er etableret i barndommen/ungdommen, er nemmere at fastholde i voksenlivet. Derfor er det vigtigt, vi tænker alternativt og utraditionelt, så vi også får fat i dem, der ikke lige er til de traditionelle former for sport.

Det er også vigtigt at have fokus på sammenholdet og fællesskabsfølelsen, for at opbygge et ejerskab i forhold til foreningen hos både medlemmer og trænere. Jeg tror på at ejerskab giver et stærkere fundament, når vi skal videreudvikle vores forening og sikre en fortsat sund fremtid.

Med disse ord vil jeg slutte dette års beretning og håbe på at jeg får lov til at være med mange år endnu!

Laila Poulsgaard

Formand Gymnastikforeningen