Referat fra ledermøde 11. marts 2014

Gymnastikbestyrelsen inviterer til ledermøde

Tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 18.00

1. Velkommen / Siden sidst

Tak til alle for to gode opvisninger!

2. Evaluering af opvisningen i Gråkjær Arena

 • Et ønske at der så tidligt som muligt kommer besked om hvor lang tid man har på gulvet i Gråkjær.
 • At musikken kan blive klar noget før, så man har den til en eller to træninger. Deadline ca. 6 uger før opvisningen.
 • God oplevelse at lave opvisning på Gråkjær. Der var godt gang i den og gode skift mellem redskaberne. Fint at man blev på sammen redskabsbane. Redskaberne må godt komme lidt længere ind på gulvet næste år.
 • God afslutning at vi sang – men det var svært at høre børnene.

OBS til DGI Holstebro egnens: Redskaber, lydmand, bedre end forventet, fint med bagtæppet.

3. Opvisning Mejdal

 • Fint at flytte opvisningen til om formiddagen. Evt. en halv time før? Mange gæster der kommer op til en time før, så det kan måske blive meget tidligt.
 • Flot sang – gav en god stemning.
 • Forplejning til instruktører (sandwich og vand)– da man kan risikere at skulle stå lang tid i kø.
 • Kaffe og kage på billetterne? Skal vi stadig give det? Udleveres i løbet af dagen og gemmes ikke til kaffebord. Eller skal der serveres pølsehorn, grovboller eller lign.? Evt. hjemmebag som kan sælges.
 • Dejligt at fotograferingen var overstået for de fleste. (fællestræningen skal være lidt længere når der skal bruges tid til fotografering)
 • Være OBS på de gymnaster der er på to hold. Conventus kan lave udskrift over medlemmer der er på to hold.
 • Blande opvisningsholdene. F.eks. at dansepigerne kommer mellem mor-far-barn og hoppelopperne. Evt. indlægge pauser i opvisningen? Delte meninger o.m dette
 • Flot fællesserie – alle børnene viste hvad de skulle.
 • Overraskelsen virkede godt. Men skulle måske have været øvet lidt bedre. Kan øves til ledermødet inden opvisningen og evt. fredag aften.
 • Godt at holdene fra Gråkjær kom på gulvet hver for sig i Mejdal
 • Dejligt at så mange kom og hjalp med stole og opsætning fredag aften!!
 • God afslutnings/opvisningsfest!! Bliver fremover en tradition – så sæt kryds i kalenderen allerede nu til næste år!!

4. Kassereren har ordet.

Til opvisningen var der 526 betalende voksne.

Udbetaling af årets velfortjente løn.

5. Næste sæson – ideer? BYD ind med alt hvad i har så vi kan holde gang i den positive udvikling!

 • Mejdal-Halgård mix hold 6.-9.kl.
 • Airtrack, den gamle airtrack ud på skolen
 • Springmix (øvet) ”vild med spring”, som ekstra træning/tilbud.
 • Springhold/ springeftermiddage når vi får den nye hal.
 • Vi har brug for dygtige springinstruktører
 • Mål om at der på alle hold er både rytme og spring.
 • Der har i år været forskel på vores tilbud til drenge og piger. Fræs – springhold. Forskel f.eks. i forhold til overnatning. Skal der ikke være fremover.
 • Drengehold næste år (forslag): 0.-1.kl., 2.-3.kl. 4.kl.+
 • Blandet hold: 0.kl. spring., 1.kl. spring? Kan være et problem da mange 1.klasses drenge har glædet sig til at komme på drengeholdet.
 • Årgangshold eller aldersblandede hold??
 • Voksenhold i samarbejde med Tvis??(der har været en forespørgsel fra Tvis)

6. Evt.

 • Sommergymnastikskole d.7.-9. august med overnatning. Har du gode ideer eller kan hjælpe, vil vi gerne høre fra dig.
 • God oplevelse at blive en del af Mejdal-Halgård gymnastikforening i forhold til informationer og møder;-)
 • Kontaktpersoner: Hvad ligger der i dette? Nærmere definition så det bliver mere ens.
 • Kurser: Begynd allerede nu at se om der er kurser du gerne vil på og tilmeld dig.
 • Kan vi bruge hinanden til at være gæsteinstruktører?? Og vise frem på de forskellige hold.
 • Evt. besøg af Bill fra DGI og lave kursus i springmodtagning. (spring certificering)

Tak for i år!!