Referat fra bestyrelsesmøde den 22 august 2019

Bestyrelsesmøde 22. august 2019 i Mejdal Hallen

Siden sidst:

 • Fitness Try Day er flyttet til den 22/9 kl. 10.00 – 13.00 inkl. frokost
 • Programmer er blevet omdelt

Kasser:

 • Indestående 291.307,44 kr.
 • Udgifter/indtægter i forbindelse med Skt. Hans ikke opgjort endnu

Sæsonstart:

 • Alle hold er blevet offentliggjort på hjemmesiden
 • Mejdal Halgård Mix er startet
 • Instruktørtilmelding – beskrivelse af dette til opstartsmøde
 • Det er nu muligt at tilmelde sig et hold uden indtastning af password – kun ved angivelse af mobilnr.
 • Yoga er flyttet fra Hal C til Hal B
 • Gennemgang af hjælpetrænere der skal tilmeldes kursus
 • Opstart for Hit Fit dance er flyttet til den 18. september

Fitness Try Day

 • Ny dato – 22/9 kl. 10.00 – 12.00 og derefter frokost
 • Tilmelding med betaling og valg af max moduler
 • Tilmelding fra Cross, Power, Fysio Flow, Puls & Form
 • Købt eventmodul med tilvalgsmulighed
 • Information sendes ud lige så snart program og tilmeldingsfunktion er på plads

Kontaktpersoner

 • Ingen specifik kontaktperson pr. Hold – kontakt bestyrelsen hvis hjælp ønskes

Redskaber

 • Dobbelt mini-trampolin – længere leveringstid end forventet
 • Gymcards bestilt– aktivitetskort til planlægning af ens træning
 • Ekstra trx-stropper skal købes så vi råder over 18 stk.
 • Kasse med TRX-stropper, vogn med fitnessmåtter flyttes fra Halgård Hallen til Mejdal Hallen.

Hal C

 • Der opsættes 18 kroge til trx-stropper
 • Der opsættes spejle på vægen med dobbeltdøre – eventuelt spejlfolie på dørene
 • Der laves gardin som skal trækkes hen foran spejlene, når rummet ikke bruges af TRX, Fysio Flow og Yoga, for at beskytte spejlene mod harpiks og fedtede fingre
 • Radiator på væggen med dobbeltdøre blændes af
 • Der opsættes ribber på væggen ud mod vejen (vægen med de små vinduer)

Ledermøde

 • Gennemgang af agenda for kommende ledermøde
 • Inspirationsaften er flyttet fra 4. oktober til 11. oktober – rytmemodul, springmodul og pizza
 • Mulighed for at prøve på instruktørbeklædning (Karina afhenter)
 • Instruktørmappen opdateres af Aase
 • Fremvisning af kollektion fra Chopar hos VGF89 på Døesvej 3. september kl. 19.00 – 21.00

Dato og kalender

 • Påskecamp skal tilføjes til vigtige datoer i næste års program

Kurser og arrangementer

 • Der er tilmeldt forskellige instruktører/hjælpere/føl på ”Minihjælperkursus”, ”hjælpetrænerkursus”, ”Vi skal lege gymnastik 1-3 år” og ”grundlæggende træneruddannelse”
 • Laila indkalder til ledermøde
 • Smart-træning – vi søger en instruktør, der er interesseret i at få uddannelsen og derefter have formiddagshold

Børneattester

 • Aase finder ud af hvem der mangler børneattest eller at få den fornyet (hvert 4 år)

Fonde

 • Vestforsyning Initiativpulje– spejle og motorikkroge til Hal C – 1. oktober ansøgningsfrist
 • DIF/DIG foreningspulje – dobbelt trampolin –
 • Kristina vil gerne give det et forsøg

Evt.

 • Beachflag bestilles til profilering af foreningen og f.eks cross
 • Mængden af trykte programmer skal hæves 1600 stk.