Referat fra ledermøde 12. november 2018

Ledermøde Mejdal/Halgård gymnastikforening.

Mandag d. 12 november 2018

  1. Velkommen og sang.
  2. Kasseren har ordet. Husk kørepenge til kørsel, hvis I har været på kursus. Send en mail til Åse om km. Har I problemer med at tilmelde jeres børn, når I er trænere, så henvend jer også til Åse.
  3. Gymnastikovernatning – 18-19/2019. Der sendes en fælles mail rundt til alle 0.kl. – og opefter. Der skal findes en anden måde, hvorpå man bliver checket ind fredag eftermiddag. Sluttidspunktet bliver igen ca. 9.30.

Der kommer også en mail rundt til alle instruktører, hvor man skal fortælle, hvornår man har mulighed for at hjælpe. F.eks. aften, måske nat eller hvad I nu kan.

Tween Camp 16-17/11-18, som bliver på Brejninggård efterskole kl. 17.00, hvor der spises, herefter kl. 18 er der spring. Børnene hentes kl. 10.00 Hvis man er med som træner, kommer ens barn gratis med.

  1. Opvisning på Grå Kjær Arena 2.-3. marts 2019. Danseholdet skal med i år, også til fællesserien. Der er tilmelding i december. Der ønskes lidt mere tid, da vi har danseholdet med. Lars skal have musikken til jeres opvisning, han skal have titel på musik, så han køber den, og ”klipper” det hele sammen. Han skal have det inden uge 7 i 2019. Vi fortsætter med vores sang, men med fagter/øvelser på i år.
  2. Mejdal opvisning d. 9. marts 2019. Tribunerne er bestilt igen. Gæsteholdet er Juniorholdet. Vi vil gerne have at de voksne instruktører indstiller en ung til ungeprisen, send nogle ord om vedkommende, som I gerne vil indstille til Karina inden d. 31. januar 2019.

Carsten var glad for redskabstegningerne sidste år, ønsker det samme næste år. Skriv på tegningen om I starter med rytmer eller spring.

Forsalgsbilletter bliver også en mulighed. Der er madbilletter til alle instruktører.

  1. Fanebærer: forslag Lærke, Emilie, Frederik, Ea og Andrea.
  2. Afslutningsfest efter opvisningen. Festudvalg består af Stine L, Lærke og Emilie, Lone, Heidi, Carsten.
  3. Opvisningstøj. 150 kr. pr gymnast til opvisningstøj. På tværs af f.eks. hoppeloppehold, aftaler man lige over messenger, hvilket tøj der bestilles.
  4. Der er 10 kr. pr gymnast til juleafslutning, i Mejdal hallen skal det bestilles gennem cafeteriet. I Halgaard hallen skal man selv købe, kan gøres gennem Rema1000 eller Brugsen, der er konto de steder, husk kvittering til Åse.
  5. Generalforsamlingen er den 31/1-19

Evt. nyt koncept med opvisningstøj. Man gør det stadigvæk på de enkelte hold, men invitere mor og far til at komme og hjælpe med at prøve.

Evt. nye trøjer til alle instruktører (kort og langærmet) skal prøves i aften.

Referat Annie