Referat fra bestyrelsesmøde 10. januar 2019

Bestyrelsesmøde 10. januar 2019

Mejdal-Halgård gymnastik

  1. Siden sidst

Brik til småbørnshold søndag mangler, rengøring af sal ikke god, tilfredshed med julegave, cross onsdag skiftende deltagelse

  1. Kasseren har ordet

Billetter købt til verdensholdet i maj. Antal medlemmer 1. jan. 763.

Indestående 376.110,42 kr.

  1. Generalforsamling

Tors. d. 31/1 lokale bestilt, rejemadder bestilles, varsel overholdt, print af dagsorden (Aase), beretning (Laila)

  1. Opvisningerne

Mejdal opvisning (Laila har bilag)

  1. Mejdal bladet

Reklame for opvisningerne (Lars)

  1. Overnatning

137 tilmeldte børn pt. (Karina står for planlægningen)

  1. Ledermøde

20/2.  Lokale er bestilt.

  1. Redskaber/indkøb

1 Faldskærm, 2 toppe med fod, 1 luftcylinder, gummibånd, alm. gummibånd

  1. Påske camp

Ide til tryg på trøjer -Det var SÅ fedt.

  1. God ide med reklamespot på tavle ved hal vedr. opvisning, overnat. Påske Camp Lone gør. Ny træner til mor/far barn til ny sæson Anne Krestine Dahl.

Referent Jette