Referat fra bestyrelsesmøde 1. november 2018

Bestyrelsesmøde 1/11 2018

  1. Siden sidst

Generalforsamling torsdag 31/1 kl.19.30. Annie bestiller lokale, hallen får ny hjemmeside til oversigt over bookinger. Bestyrelsestur 17/11 aflyst. Teen camp bliver på Brejninggaard fra 16-17/11.

  1. Kasseren har ordet

Indestående 402.957 kr.

  1. Status/opstart hold

Hold der er lukket: Cross onsdag, TRX mandag, Hit fit, vær bevist om din krop pga. for få deltagere. Evt. åbne Crossgym onsdag igen efter jul. Fra januar til sæsonslut. 500 kr. for at gå på alle crosshold.  Vi undersøger om der kan laves drop in yoga ons. Fra kl. 19-20. Alle hold må bruge alle omklædningsrum i Mejdal hallen.

0.-1.kl. 90 børn. 2.-3.kl. 46 børn. Minijunior 52 børn. Bjørnefræs 37 børn. Hoppelopper ca.  80. Dansepiger 22 og 8. Voksne kvinder 10. Kig mere på Conventus.

  1. Ledermøde d. 12/11

Kl. 19.30-21 kun for børnehold. Dagsorden: regnvejrsdag i nov. Kasseren har ordet, Gym overnat. 18-19/1 og Teen camp, opvis. Gråkjær 2/3 og Mejdal opvis. 9/3. Fanebærer? Fest, opvisningstøj. Generalforsamling ny dato. Forslag om dato for afprøvning af nyt opvisningstøj. Lederpris?

  1. Fondsmidler

Midler til tribuner, trænertrøjer. Lars finder tribune priser, Karina finder forslag til trænertøj helst med farver. Christina har lavet evt. skriv til fonde – videre sendelse?

  1. Julegaver

Karina og Lone ordner. Annie laver julegaveplan.

  1. Diverse

Ang. opvisning: Lone spørger juniorholdet om de kan være gæstehold.

Priser kiosk 10 kr. for alt. Rene fra Spar vil give tilbud på sodavand.

Byfest: Lone booker et efterskolehold.

 

Referent Jette