Formandens beretning for 2017

Årsberetning Mejdal-Halgård Gymnastikforening d. 8/2 2018 i Mejdal Hallen 

Så er det blevet tid til et tilbageblik på året 2017, et tilbageblik der altid giver tid og anledning til refleksion over året der er gået. Hvor er vi på vej hen? Gør vi det rigtige? Kunne vi gøre noget anderledes? Lever vi op til vores målsætning? Er vi forberedt på fremtiden? Og sådan kunne jeg blive ved… 

Vores målsætning er, at være en forening der satser på bredden, og det er vigtigt for os, at der er kvalitet i gymnastikken, at vores gymnaster udfordres og udvikles gennem leg og træning, samtidig med at de er en del af et aktivt fællesskab, hvor der er plads til ALLE uanset alder.  

Om vi opfylder vores målsætning, er svært at afgøre, da den ikke er direkte målbar, men med afsæt i året der er gået, tør jeg godt sige, at vi er på godt på vej, MANGE ting er lykkedes, men der er helt sikkert også områder, hvor der er plads til forbedringer.  

Året startede med vores årlige overnatning i Halgård Hallen – en tradition der på få år, har udviklet sig til at være årets højdepunkt hvis du spørger de deltagende gymnaster! Mere en 150 gymnaster mødes til et døgn hvor fællesskab, hygge og masser af gymnastik er i højsædet. Jeg overraskes og glædes hvert år over, hvordan børnene på kryds og tværs af køn og alder, tager ansvar og hjælper hinanden med, at det bliver en god oplevelse for ALLE – og jeg er samtidig stolt over at se, hvordan alle de frivillige hjælpere tager ansvar og sørger for at der er styr på rammerne.  

Den første weekend i marts, stod 200 gymnaster fra Mejdal-Halgård klar til at indtage halgulvet i Graakjær Arena, til den årlige Forårsopvisning. I kulissen, lige inden det går løs, kan jeg kortvarigt tvivle på om det nu også er en god ide, for mange af børnene er nærmest skrækslagne over den store scene og de mange tilskuere – MEN når først vi i samlet flok indtager halgulvet, og gør det vi sammen har gjort så mange gange – glemmer de hurtigt skrækken, der i stedet afløses af stolthed over at vise alt det, de har lært  🙂  Og efterfølgende kan de nærmest klare hele verden! Og ikke for at prale – men det er altså lidt fedt at repræsentere den største lokalforening  🙂 

Weekenden efter kulminerede mange måneders forberedelse for både gymnaster, frivillige trænere og bestyrelsesmedlemmer i den helt store sæson finale – vores egen lokale opvisning i Halgård Hallen. Det kan være svært at beskrive, hvorfor denne dag er helt speciel, måske fordi det er en kombination at rigtig mange ting. Det er den ene dag om året, vi ALLE mødes, det er den ene dag, at mange måneders planlægning skal gå op i en højere enhed, det er den ene dag at MANGE frivillige hænder skal sørge for at rammerne er på plads og det er den ene dag, der skal repræsentere mange timers træning i løbet af sæsonen. Det var en helt fantastisk dag, hvor alting klappede lige indtil jeg takkede Staby Efterskole for en flot gæsteopvisning… Det var nemlig Lomborg der var gæstehold  🙂 

Knapt var vi færdige med at evaluere sæsonen, før påskeferien stod for døren, og det var blevet tid til vores årlige Påske camp. Igen bliver jeg nødt til at fremhæve den frivillige indsats, jeg syntes det er fantastisk med det frivillige engagement vi oplever, i en tid hvor mange klubber har kæmpe udfordringer i forhold til at skaffe frivillige nok til selv de mest nødvendige opgaver. Efter 3 dage med højt aktivitetsniveau, masser af leg, hygge og seje spring, sendte vi 100 trætte men glade børn på velfortjent påskeferie. 

De efterfølgende måneder blev brugt på, at få det store puslespil med næste sæsons programplanlægning til at gå op i en højere enhed. En nøje udvalgt gruppe fra bestyrelsen, stod for at koordinere opgaven med god hjælp fra resten af bestyrelsen. Endnu engang lykkedes det at få alle brikker lagt, og programmet kunne sendes til trykkeren i starten af juli måned, og sommerferien kunne bare komme an. 

I slutningen af august skød vi den nye sæson i gang med Leder opstartsmøde, her kunne vi byde velkommen til både nye og ”gamle” instruktører. Vi er så heldige at have en god blanding af rutinerede rotter der nærmest har deres egen forening i foreningen, samtidig med at der hvert år kommer nye til, med nye ideer og input til hvordan tingene måske kan optimeres og gøres smartere. Netop denne blanding er altafgørende for at vi kan udvikle os uden at fundamentet skrider. 

I september var vi klar til start, og sikke en start – tilmeldingerne tikkede ind – vi havde udvidet antallet at voksenhold, og var spændte på om vi kunne blive ved med at tiltrække de voksne, også set i lyset af den succes spinning afdelingen har/havde med mere end 15 hold om ugen, men heldigvis var der tilmeldinger til at alle hold kunne fortsætte. På børnesiden var tilslutningen overvældende, og vi måtte lukke for tilmelding på et enkelt hold pga. de fysiske rammer ellers blev for små. Rekorden blev nået på 0.-1. klasses holdet hvor vi endte på 94 tilmeldte drenge og piger. 

I skrivende stund er vi 807 medlemmer mod 690 samme tidspunkt sidste år. Det er en flot fremgang i en tid, hvor konkurrencen er hård – fordi der findes rigtig mange forskellige tilbud til både børn og voksne. Jeg tror på at bla. bredden i vores tilbud er en afgørende faktor – vi har hold til ALLE uanset køn og alder! Vi forsøger at tilpasse tilbuddene til det der efterspørges i tiden, og de seneste tiltag med yoga, fysio flow og pilates er allerede meget populære. 

Et andet godt eksempel er vores CrossGym Team, der i den grad også har formået at gribe tidens trend og i løbet af kort tid formået, at samle en stor gruppe aktive, der gerne vil have lidt mere fleksibilitet end der ellers er på et traditionelt gymnastikhold. De er oppe på 4 hold ugentligt – det er super flot!  

Det var også CrossGym Teamet, der sammen med et par ekstra hjælpere stod for, at årets sidste dag blev kickstartet med en gang CrossGym – hele 3 omgange blev afviklet i HAL B der var fyldt til bristepunktet, samtidig med at HAL A var fyldt med legeredskaber og masser af glade børn. Vi håber, at det var startskuddet på en ny tradition – jeg er i hvert fald sikker på at deltagerne er klar igen 🙂  Og jeg håber at arrangørerne er kommet sig over den store tilslutning  🙂 

Vi kan nu snart se tilbage på en sæson hvor mange ting er lykkedes, men også mange timer er brugt, for at få tingene til at lykkedes. Jeg vil gerne takke hele bestyrelsen for den kæmpe indsats i yder og jeg er jer alle meget taknemmelige for at I vil være med på holdet. Vi er et team der repræsenterer mange forskellige kompetencer, og netop derfor er vi gode sammen. Vi er ikke altid enige – men vi finder fælles løsninger – fordi vi alle er enige om målet. Jeg nyder hver en time i jeres selskab og glæder mig til mange flere.

Et stort og rungende TAK skal også lyde til de 75 instruktører og hjælpetrænere, der uge efter uge, frivilligt stiller op, for at give foreningens medlemmer de bedste oplevelser, i fortjener ALLE stor ros og anerkendelse for jeres arbejde, og jeg håber I alle er klar over, hvilken forskel I er med til at gøre for vores forening og ikke mindst for vores medlemmer. Uden jer var der slet ikke nogen forening og dermed heller ingen gymnastik i Mejdal-Halgård. 

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke vores mange medlemmer for opbakningen, det er altid en fornøjelse at arrangere tilbud i vores lokalsamfund, netop fordi opbakningen altid er så stor. Også en stor tak til alle jer der stiller op når vi har brug for hjælp, det er GULD værd.  

Efter et langt tilbageblik, vil jeg nu vende blikket fremad og glæde mig til endnu et år, hvor vi skal pleje fundamentet samtidig med at vi skal drømme, udvikle nye ideer og forberede os på fremtidens udfordringer. 

Jeg håber, at vi sammen kan finde løsninger og tilbud der kan overleve den digitale verden vi med hastige skridt bevæger os i, at vi sammen kan skabe det rum, hvor alle kan få en pause, fra en hverdag der stiller høje krav til den enkelte, uanset om man er barn eller voksen. Vores unge mennesker vokser op i en digital verden, de er online 24-7 og de bliver bombarderet med input hele tiden. Vi skal være deres frirum, hvor de for en tid kan glemme verden omkring dem og bare være tilstede! 

Med disse ord og tanker vil jeg slutte denne beretning – TAK for ordet! 

Laila Poulsgaard
Formand Mejdal-Halgård Gymnastikforening