Referat fra generalforsamling 8. februar 2018

Generalforsamling Mejdal-Halgård Gymnastik – 8. feb. 2018 kl. 19 i Mejdal hallen

 

Dagsorden:

  • Valg af dirigent

Keld er valgt og mødet er lovligt varslet

  • Beretning for 2017 v/ Laila Poulsgaard.

Kan der siges hvor foreningens fremgang kommer fra?

Beretningen er godkendt

  • Fremlæggelse af regnskab

Indtægter 2017: 651.826 kr. Udgifter: 648.661 kr. Resultat: 3.165 kr. Hvor ses indtægterne fra mobilepay/cross? Regnskabet er godkendt.

  • Behandling af indkomne forslag

Regnskab godkendt

  • Valg af formand

Laila godkendt

  • Valg af bestyrelse

Karina og Lars godkendt

  • Valg af suppleanter

Annie og Jette godkendt

  • Valg af repræsentantskabet

godkendt

Foreningen er stadig interesseret i mere formiddags-aktivitet, men har pt. ingen instruktører. Aktivmandag i støbeskeen til Mejdal/Halgård.  Hvordan vil fremtiden se ud for det nye motionscenter? Motionsafdelingen ikke interesseret i holdtræning, fitnesstilbud bevares i gymnastikafdelingen.

GIK -hvorfor ingen fælles Mejdal/Halgård dragt? Da forskellige afdelinger har forskellige sponsorere og ønske om ude/inde dragt. Gymnastik afd. er meget interesseret i en fælles dragt.

Referent Jette M.H.