Referat ledermøde 22. februar 2018

Instruktørmøde – Referat Torsdag d. 22. feb. 2018 – kl. 19.00

1. Velkommen og sang.
2. Kasseren har ordet.Hvis i har kørt til kurser, kan i få kørselsgodtgørelse hos Aase.
I kan ligeledes få refunderet indgangsbilletten til Gråkjær Arena, dette sker ved pizzamødet

3. PåskeCamp 26.-28. marts
Meld tilbage hvis i gerne vil hjælpe til påskecamp’en. Pt. ca. 50 tilmeldte. Eksterne instruktører er booket.

4. Opvisning Gråkjær Arena 3. og 4. marts 2018
Laila har sender et fælles skriv (blev gennemgået på mødet) til alle forældre, med info om mødetid, sted
osv. Tegning med mødested vedhæftes.
Der arrangeres redskabskørsel til Gråkjær, vi medbringer selv skrå-kile og 2 trampoliner. Vi slæber selv
redskaber mellem holdene – alle instruktører er informeret om hvilke redskaber de har ”ansvaret” for.

5. Opvisning Halgård Hallen 10. marts 2018
Der kommer 20 meter tribuner i år (der er indgået en rigtig god aftale med landsskue foreningen) for at
give tilskuerne en bedre oplevelse. Opvisningsprogrammet ligger på hjemmesiden, tryk ind på
begivenheden. Desuden er der mulighed for at købe forsalgsbilletter ligeledes på hjemmesiden.
Laila sender en fælles besked med praktisk information om opvisningen i Halgård, søndag aften d. 4/6 efter
opvisningen i Gråkjær.
De enkelte instruktører skal selv give besked om mødetid for deres eget hold.
HUSK at aflevere redskabsplan til Carsten (Munkebuen 27) senest onsdag d. 7/3 2018. Hvis planen ikke er
afleveret, skal man selv sørge for at slæbe redskaber på gulvet. Grundplan til redskabsplan rundsendes
sammen med en liste over tilgængelige redskaber.
Alle der har tid og lyst mødes fredag aften d. 9/3 2018 kl. 17.00 i Halgård Hallen og hjælper med at gøre
klar til opvisningen. Der serveres pizza til alle – tilmelding til Carina på tlf. 25 39 95 08.

6. Afslutningsfest d. 10. marts. 2018 i Mejdal Hallen
Husk tilmelding senest d. 5/3 2018 – 150 kr. pr. person.

7. Sommergymnastik???
Der bliver kun sommergymnastik hvis der er trænere der melder sig til at stå for det. Henvendelse kan ske
til Laila.

Tak til alle for en hyggelig aften
Husk vi holder pizza møde og evaluerer opvisningerne og sæsonen torsdag d. 15. marts 2018.