Referat fra ledermøde 2. november 2017

Referat

Ledermøde Mejdal/Halgård gymnastikforening

2/11 kl.18.30-20

  1. Velkomst og sang nr. 257
  2. Kasseren har ordet

Kørepenge kan udbetales. Hvis børnebetaling driller spørg Aase.

  1. Gymnastikovernatning

19.-20. jan. for alle gymnaster i skolealderen. Som hjælper hele

overnatningen gratis for deres børn. Alle hold skal være repræsenteret med en træner.

To mails kommer fra Laila (en til træner og en til gymnast). Fra kl. 17 til kl.10 næste dag.

Forslag slut kl. 11.30 fremfor kl. 10. Ser film som sidste år evt. flyttes til klasselokale til næste overnatning. Fælles serie laves af Byskov og Kristine.

  1. Opvisning Gråkjær

3.-4. marts 2018. Hvert hold der deltager i Gråkjær skal være repræsenteret i planlægningsteamet. Lørdag for voksne og søndag for børn bl.a. fælles serie og sang.

  1. Opvisning Mejdal

10.marts 2018. Juniorhold som gæstehold. Tribuner i år. 12 min. pr. hold.

Billetter sælges i forsalg. Tænk gerne musik allerede nu, afleveres til Lars inden uge 7. Find gerne numrene på Itunes præcis beskrivelse til Lars. Der er brug for lærreder til vinduer i Halgård hallen pga. videooptagelser (Annie kigger på vinduer og stoffer). Opholdssted for mindre børn? Et tumlerum i mødelokalet. Sedler til redskaber afleveres 1.marts til Karsten, da der skal køres redskaber fra Mejdal til Halgård. Brug Sportsplanner DGI (ligger på gymnastikforeningens hjemmeside) til placering af redskaber på gulvet.

  1. Fanebærer – Hvem har lyst? (8.kl+) Lotte og Kristine har meldt sig, andre kan også melde ind til Laila.
  1. Lone og Kristina (Voksne). Byskov, Kristine, Lotte, Emilie, Lærke medhjælp.
  2. Opvisningstøj – Der er bestilt prøver hjem. Kan ikke undgås af de små børnehold har samme dragt. Der skal meget gerne være bestilt dragter inden jul.
  1. 10 kr. pr. gymnast. Følger skolernes ferieplan.
  2. 31/12 Nytårs-Cross fra kl. 10-12 (hele cross-teamet) og i B-hallen børneredskabsbaner i A-hallen (Karina styrer).

Næste ledermøde 22. februar 18.30.

Referent: Jette Mejls Hansen