Referat fra bestyrelsesmøde 26. oktober 2017

Bestyrelsesmøde i gymnastikafdelingen den 26.okt. 2017

Dagsorden:

  1. Siden sidst

4-5 gymnaster flyttet fra mor/far tirsdag til mandag, det er fint. På O-1.kl. mangler 22 børn at betale. Div. hold er begyndt at bestille opvisningstøj til gennemsyn. Vigtigt at koordinere valg af tøj til ledermøde. 

 

  1. Kasseren har ordet

Indestående 303.000 kr.

 

  1. Ledermøde

Velkomst og sang (regnvejrsdag i nov.). Kasseren har ordet (vil tilbyde at komme ud på holdene og snakke kontingent). Gymnastikovernatning (hvis man er hjælper/instruktør under hele overnatningen er barnet gratis ellers alm. betaling, 10.jan. sidste tilmeldingsfrist. Opvis. Gråkjær (udvalg nedsættes). Mejdal opvisning. Fanebærer (fra 8.kl. og op kan melde sig).

Afslutningsfest (udvalg nedsættes med Lone). Opvisningstøj (skabe overblik over hvad hvert hold har bestilt). Juleafslutning (10 kr. pr. barn, 15 kr. voksen)

Annie bestemmer og bestiller forplejning til mødet. 

 

  1. Status julegaver

46 Julekurve til voksne fra Vinhandleren og 27 børnekurv fra Købmanden. Udleveres fra december, Annie laver plan.

 

  1. Status opvisningshold

Gæstehold helst kl. 14.30 fx Juniorholdet (Lone). Tribuner kommer fra Herning messecenter.  

 

Ønske om trøjer til crosstrænere til 250 kr. Foreningen vil ikke betale for de ekstra trøjer, men fondsmidler kan søges. Vil ikke forskelsbehandle mellem div. voksne instruktører i foreningen.  Reklamere med familietons + evt. hitfit d.19/11. Ideen som aktiv torsdag på Vest -vi ønsker et bredt samarbejde mellem foreningens grene, hvor alle idrætsgrene byder ind med aktiviteter og gerne fra næste sæson.

 

Referat JH