Referat fra generalforsamling 31. januar 2019

Generalforsamling Mejdal-Halgård Gymnastik d.31/1 2019 kl. 19.30 Mejdal hallen

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent/Keld er valgt og mødet er godkendt
  2. Årsberetning ved formand Laila Poulsgaard (se bilag) er godkendt
  3. Regnskab for 2018. Overskud på 86.396,98 kr. for 2018 er godkendt
  4. Indkomne forslag ingen
  5. Valg af kasserer: Aase er genvalgt
  6. Valg af bestyrelse: Lone er genvalgt
  7. Valg af suppleanter: Anni og Jette går ud og ind er valgt Kristina Vester og Patricia Jensen
  8. Valg af afd. repræsentanter bestyrelsen kan deltage
  9. Overgang mellem halaktiviteterne på 5 min. huskes til halfordelingsmødet.

Referent Jette Mejls Hansen