Referat fra bestyrelsesmøde 21. august 2018

  1. Siden sidst
  2. Kasseren har ordet

Salto pt. 313.094,37 kr. Lidt problemer vedr. udleje af redskaber i Mejdal hallen.

Ingen indtægt i 2018? Kunne vi oprette et link via hjemmesiden, hvor lejeren går direkte ind og betaler for leje af redskaber fremfor betalingen går igennem hallen. Kvittering vises til halpersonale og dermed kan der låses op.

  1. Sæsonstart

TeamGym starter i dag, evaluering af sidste sæson foretaget. Få ændringer i programmet bl.a. onsdagens mor/far barn nu 1-3 år. Enkelte ændringer i forhold til hjælpetrænere. Laila har taget ansvaret i forhold til 0.-1.kl. mødes med trænere og lægger en plan.

  1. Kontaktpersoner

Udgår. Det betyder, at instruktører altid kan kontakte Laila eller andre i bestyrelsen.

  1. Redskaber

Alle redskaber er flyttet til nyt redskabsrum (Mejdal hallen) og opbygning i gang. Lone ønsker nye redskaber til Crossgym som håndvægte. Ønske om ny air track til skolen 7,5m og 15m i stedet for nuværende 18meteren pris 75.000, kan om muligt sælge nuværende for 25.000. Den ”gamle” air track kan ikke placeres sådan, at skillevæggen kan benyttes.

  1. Ledermøde/Dato og kalender

Næste ledermøde er d. 30/8 alle instruktører og medhjælpere med børnehold og derefter instruktører med voksenhold. Hvor skal vi være? Skolen eller BUM. Laila har lavet dagsordenen. Sæsonens datoer gennemgås (se datoer på hjemmeside), Sang (Livs-træet) trykkes bagpå dagsorden. Husk 150 kr. for deltagelse på opvisningshold, hvis man er hjælpeinstruktør. Ønsker til inspirationsaften -Hvad kunne indholdet være?

  1. Kurser og arrangementer

Ønske om Crossfit udd. fra Lone og Karsten evt. flere med samme ønske? Punkt til ledermøde. Beslutning to personer kan få Crossfit udd. pr. år. betalt af foreningen.

  1. Børneattester

Har Aase styr på.

  1. Fonde

Lone vil spørge Christina Vester, om hun vil sørge fonde til bl.a. ny air track og andre redskaber.

  1. EVT

Ønske om udvidelse af hal C. Persondatoloven er drøftet og Lars opdatere hjemmesiden med nødvendig information. Fane til indvielse af tilbygning ved kirke, spørge til ledermøde.

Vejfest i Vest 29/9 lave fælles serie Laila laver opslag på fb. Ny fælles klubdragt til hele foreningen er nu en realitet, opslag sættes på hjemmesiden.

 

Referent Jette H.