Bestyrelsesmøde – tirsdag d. 23. september 2014

Bestyrelsesmøde – tirsdag d. 23. september 2014

1. Siden sidst

Lars præsenterede vores nye hjemmeside. Her kan alle se deltagerne på alle hold. Er godkendt og virker fra i morgen d.24. september.

Overskud fra Gymnastikskole: 5600 kr.

2. Evaluering af sæsonstart

Fint at bestyrelsen er på holdet og byder velkommen første gang.

Hold

Kontaktpers

Status

Baby tumlastik

Lone

Skal lige vurdere hvad der passer for de små. God start – har fået mange roser. 8 tilmeldte.

Mor/far/barn Lone

Lone

17 tilmeldte og der kommer flere. Fin gymnastiksal. Og god respons.

Mor/far/barn Karina

Susan

Startet lidt kaotisk med 55 børn og kun få stationer. Laila har præsenteret dem for den model hun kørte sidste år. Har givet mere ro. Nogle har valgt at flytte til Tvis eller de ældste på hoppeloppe holdet.

Hoppelopper Laila

Laila

Ca. 30 børn. Ok

Bjørnefræs

Lars

Ca. 30 børn. Ok

Piger 0.-1.kl.

Laila

Ca. 25 børn. Ok

Piger 2.-3.kl.

Laila

Ca. 20. Ok

Drenge 0.-1.kl.

Jane

Ca.25 drenge. Ok

Drenge 2.-3.kl.

Lars

Ca.25 drenge. Ok

Mini junior

Susan

Ca. 30 børn. Godt fordelt på årgangene. Ca. 10 drenge / 20 piger. God dynamik på holdet. Kører fælles, ikke opdelt drenge – piger.

Dans BUM

Susan

21 børn. Hjælpe instruktørerne henter 15 børn i bjørnegrotten. Kommet godt i gang.

Dans 0.-2.kl.

Susan/Mette

Ca. 10 piger. Torsdag kl. 16-17.

Dans 3.-4.kl.

Susan/Mette

Ca. 5 piger. Har brug for hjælp/ støtte fra bestyrelsen / andre ressourcer (forældre). Susan og Jane kigger forbi de næste to gange. Send gerne danse youtube link der kan bruges som inspiration.

Crossgym

Jane

Må gerne være flere om søndagen. Fint med instruktørerne der deles om holdet.

TRX

Anni

8 tilmeldte på begynder holdet. 12 på det øvede hold. Opslag på hjemmesiden og Mejdal mikro medie

Busy ladies

Aase

Ca. 25. Lene og Lena skiftes. Meget forskellig træning. Mange nye på holdet.

Motionsherre

Aase

Lige så mange som sidste år. Jørgen har 25 års jubilæum som træner.

Puls og form

Anni

45 tilmeldte. Ok

Vær bevidst om din krop

Mette

11 tilmeldte. Flyttet til tirsdag

Efterfødselshold

Ca. 8. onsdag formiddag.

3. Redskabsrum

Små redskaber er taget med til Tvis. Vi køber en stålplint som starter med at stå i Tvis. TRX redskaberne står i Tvis låst af.

Vi køber en kasse til motorikting. Spørger Keld om han vil lave kasser til cross-gym redskaber.

4. Tøj til instruktører

Er julegave til de instruktører som er interesserede. Fravælger man får man i stedet en lille julegave. Dragte str. Prøves til næste ledermøde. Reklame på vores dragter?? Må man det? Laila undersøger hos DGI.

5. Evt.

Vest forsyning uddeler midler (initiativ puljen) til gode formål. Ansøgningsfrist d.31. oktober. Ansøgning om midler til at bliver springsikker forening. (Lars og Laila laver en ansøgning)