Referat Pizzamøde 15. marts 2018

Pizzamøde Mejdal/Halgård gymnastikforening                                        15/3 – 2018

Evaluering: Laila indleder: To super gode opvisninger. Dejligt at tiden blev overholdt. Fantastisk med tribuner.

Gråkjær: Mejdalsangen for brugt -kan der tænkes nyt?  Andre synes det er dejligt med genkendelighed i forhold til sangen, kunne høres i store dele af salen. Godt med fagter til sangen. En stor fornøjelse at se hvordan Mejdal viste sig frem. Flot at vores redskaber blev slæbt med i Gråkjær. Forslag lad instruktørerne stå med ansigt mod gymnasterne dvs. lave øvelserne spejlvendte. Plan for Mejdalholdet var lavet virkede super godt. Rytmeserier må max tage 3 minutter. Meget gerne drengeinstruktører foran drengegymnaster. Dygtige ungeinstruktører som laver serier og står foran.

Halgård: Meget varmt i hallen husk vi kan åbne oven lys vinduerne (det sneede dog) Stor ros for at sende redskabsplaner til tiden og flotte planer. Lidt forvirring om hvornår redskaberne skulle på gulvet, om der skal tørklæder først eller lign. Et super godt redskabsteam. Fantastisk med tribuner. 735 betalende voksne til opvisningen. Dejligt med stof foran vinduer, der er et rullegardin foran redskabsdøren. Programmet var 20 min. foran. Godt med håndstandskonkurrence. Ideer til buffer noteres. Fint med info. søndag før Halgård opvisning. Brug hjemmesiden fremfor at skrive til Laila ang. program. Laila fik 50 mails angående program. God bod, dejligt med Hjem is, fint udvalg, gode priser. Kaffe og bod holdes adskilt, så de ikke skal stå i kø. Gæt hvor mange liter kaffe der bliver drukket? bruges som ide til næste års opvisning. Megagodt med legerum. Dejligt at opvisningsgulvet var rent, altså ingen havde gået over gulvet med snavsede sko. Skal vi have flere ”soldater”?

Skal mor-far-barn holdene komme efter hinanden? Vi skal tænke en anden rækkefølge til næste år.

Sæson; Bjørnefræs holdet var for stort i år, enten skal det være i Halgaard eller to hold i Mejdal.

TRX har et ønske om at dele sæsonen i to dele.

Er 4 leder møder for meget? Anden ledermøde var der ikke mange fremmødte. Michael foreslår at vi først holder et ledermøde, og derefter holder vi en ERFA aften a la sidste år. Jane og Bettina foreslår at de hold der ikke er opvisninghold også får et leder møde for sig, altså TRX, Cross gym, Yoga, Fysio Flow/Pilates.

Ønske: f.eks. intern kursus med eksterne instruktører. Må gerne flere gange i løbet af sæsonen. Black box arrangere en aften med deres danse instruktører, kan blive efter sommerferien (Lars).

Laila har ordet; alle foreninger får nu en fælles dragt. Det er fællesskabsånden.

Der skal deles muleposer ud i Mejdal på lørdag kl. 10 – vi mangler hjælpere – de voksne foreslå at juniorholdsgymnasterne – Frederik, Thomas,

Evt. Spam via mailes på Conventus.

Referat Jette og Annie