Referat fra pizzamødet d. 21. marts 2019

Velkomst og sang

Kurser
Alle der vil være instruktører igen næste år anbefales allerede nu at kigge efter relevante kurser, da vi fra tidligere år ved, at de populære kurser hurtigt bliver udsolgt. Alle må deltage i ét kursus hver sæson på foreningens regning.
Det anbefales også at tage på kursus sammen med de instruktører, man skal have hold sammen med.

Evaluering Gråkjær opvisning

 • Redskabsbanerne kan med fordel varieres lidt for at gøre det mere spændende for tilskuerne
 • 0.-1. klasserne havde lang ventetid efter, de havde været på gulvet – kunne man evt. udtænke en alternativ løsning?
 • Det blev foreslået, at vi har fanen med (ind- og udmarch). Der var argumenter for og imod. Konklusionen blev, at vi spørger arrangøren DGI, hvad deres holdning er til det og tager beslutning med afsæt i deres anbefalinger.

Evaluering Halgård opvisning

 • Ca. 860 betalende voksne svarende til godt 100 flere end i 2018. Super flot.
 • Carsten roste alle holdene/instruktører for gode beskrivelser og tegninger, der var lette at følge, hvilket også gjorde, at der var et super flow dagen igennem. Stor ROS til redskabsholdet også.
 • Tumlerummet bliver rost og er måske medvirkende til, at familier med mindre børn bliver lidt længere, fordi de kan få en lille pause fra høj musik og mange mennesker. Det skal helt sikkert fastholdes.
 • Næste år skal der holde en ekstra trailer klar til at køre redskaber retur til Mejdal Hallen.
 • Der var rigtig godt gang i boden i år og vi kunne overveje næste år, om boden skal ned til bagvæggen, så det er lettere at komme væk fra køen igen samtidig med, at man bedre kan adskille kaffeområdet fra selve boden. Køen til slik og mad kunne evt. også adskilles lidt.
 • Der blev foreslået, at vi kunne have et ekstra gæstehold først på dagen, så der skete lidt lige efter de mange børnehold. Der blev foreslået efterskolehold samt hold der kom med dans, akrobatik eller noget andet lidt anderledes. Man kunne evt. starte hele dagen en halv time tidligere, så vi er færdige til samme tid som i år.
 • Speakerguide til publikum, så man klappede lidt mere og rejste sig op hver gang et nyt hold gik på gulvet.

Evaluering af sæsonen og ideer til næste sæson

 • Jumping fitness blev foreslået som nyt hold i foreningen
 • Evt. dele 0.-1. klasse, der blev nævnt både fordele og ulemper
 • Vi skal huske at guide vores unge instruktører og hjælpetrænere til at kunne stå med deres egne hold i fremtiden. Man kunne afholde en ”ungtræner” aften i foreningen med råd og inspiration rettet mod dem.
 • Det har ikke været optimalt med overlappet mellem Bjørnefræs og 0.-1. klasse spring/rytme i Halgård hallen. Det har givet for meget larm og virket kaotisk ved aflevering/afhentning af børnene.
 • Minijunior og rytmehold skal ligge på forskellige dage, så man kan gå på begge hold, hvis man er interesseret
 • Instruktørerne kan med fordel få gymnasterne til at hjælpe med at slæbe redskaber, når der skal laves baner
 • Alle kommende instruktører i Mejdal Hallen Hal B indkaldes til en ”intro” aften inden sæsonstart, hvor redskabsrummet gennemgås, så alle ved, hvad der er til rådighed og hvor det skal stå for at bibeholde orden.
 • Ønskeliste til næste år i Halgård Hallen; dobbeltmini, videokamera til forsinket visning af spring og spejlvæg. Ønsker til Mejdal; TRX ophæng i Hal C samt spejle til Hal C.
 • HUSK at aflevere nøglebrikker hvis I IKKE skal have hold næste år