Referat fra opstartsmøde 4. september 2017

Referat af Opstartsmøde 4/9 kl.19

i Mejdal hallen 2017

 1. Velkommen, sang og præsentationsrunde
 2. Instruktørmappe findes som link på hjemmesiden
 3. Kasseren har ordet – kræves login til Conventus henv. Aase + kørepenge. Børneattest fra 15 år, Aase sender mail
 4. Kalenderen findes på vores hjemmeside
  1. Erfa-aften 6/10 kl. 17-21. Mailtilmeld. til Annie
  2. Overnatning 19/1
  3. Ledermøde 2/11 og 22/2 og 15/3 (pizzamøde)
  4. Påske Camp
  5. Husk: 20. og 21.11 ingen gymnastiktræning i Mejdal hallen pga. valg
  6. (Andre datoer til vores kalender kan komme i kalenderen ved at skrive til Lars)
 1. Kurser (henv. til Jette)
 2. Kontingent skal betales via Conventus (Kan ikke betales med masterkort evt. henv. til Aase). Der findes et link med instruktørtilmelding på hjemmesiden. Ring evt. til Aase.
 1. Redskaber
  Mejdal-rummet er låst, alle som har hold i Mejdal, skal have en nøglebrik af Lars
  Halgård kræver også en nøglebrik udlev. af Laila, husk at ring til vagtselskabet, hvis alarmen går. Pas godt på alle vores redskaber (Sid ikke på en rullende plint)
 1. Forventninger til trænere og hjælpetrænere
  1. Husk at melde afbud, hvis du ikke kan komme
  2. Kom i god tid før træning
  3. Hjælp hinanden (især til nye instruktører)
  4. Udvis ansvarlighed og vær gode rollemodeller
  5. Kom i træningstøj
  6. Mobiltelefon ikke med på gymnastikgulvet
  7. Hjælpe de voksne med at få RO
  8. Sig til den voksne træner, hvis I kunne tænke jer at stå for evt. en leg
 1. Foreningens træningstøj
  Alle kan få en træningsjakke og blå T-shirt (bukser skal tilkøbes) Lone bestiller. Opvisningstøj skal instruktøreren selv skal finde 150 kr. pr. gymnastik. Lone vil gerne hjælpe. Næste år skal foreningen have ny dragt da den nuværende dragt udgår
 1. Mejdalbladet
  Vi opfordre alle i foreningen til at skrive indlæg/billeder (6/10 er næste dateline)
 1. Bobler/arbejdsopgaver
  Kom til bestyrelsen med nye tiltag. Til næste ledermøde nedsættes udvalg til afslut.fest.

Lav liste over fonde som kan søges

Familietons datoer snart (Karina)

-Hvem vil med til oktoberfest? Lone laver et gymnastikbord.

Sørg for at alle gymnaster får sig tilmeldt i Conventus.

Det er de enkle instruktører som bestemmer, hvor sent på sæsonen man kan starte til gymnastik.

Referent Jette