Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. april 2019

Dagsorden bestyrelsesmøde d. 3. april 2019 kl. 19.30

 1. Siden sidst
  1. Præsentationsrunde af gammel bestyrelse og ny medlemmer.
  2. Ingen ændring af bestyrelsesposter.
   1. Redskabsansvarlig – Carsten (Lones mand)
   2. Posterne er meget flydende. Vi byder ind hver især, hvis vi ønsker at stå for en post.
  3. Dato for møder – vi clearer datoer ved næste bestyrelsesmøde. Husk kalender.

 

 1. Nyt fra kasséren
 2. Indestående d.d. 131.665,07 kr.
  1. Lønninger i år var 120.000 kr., hvilket var en stor post.
 3. Vi gennemgik opgørelsen vedr. opvisningen
  1. Til næste opvisning har vi snakket om 1 for 15 kr. og 2 for 20 kr.

 

 1. Redskaber
  1. Indkøb til næste sæson:
   1. Dobbeltmini – koster 40.000 kr. og står højt på ønskelisten
 • DEN OVERVEJES
  1. Spejle til Halgård Hallen (flytbar) – koster 16.000 kr.
 • Mix- og dansehold ønsker denne.
  • Velcroafdækningsløsning i opvisningsøjemed ønskes til vinduerne
 • Laila spørger Halgård skole, om det må sættes op.
  1. Fonde:
   1. Videooptager med forsinkelse
 • Hvis vi får fondsmidler, kan dette prioriteres.
  1. 2 nedspringsmåtter i Halgård er nedslidte
 • Vi vil hellere have dobbeltmini. Hvis vi får fondsmidler, kan denne prioriteres.

 

 1. Mejdal Hallen kunne godt tænke sig toppen af en skumplint til børneholdet.
  1. ER LØST – Der flyttes én fra Halgård til Mejdal.
 2. Sjippetove mangler – er bestilt, Laila rykker for dem.
 3. Carsten er sat på opgaven med indretning til TRX i Hal C.
 4. Jumping fitness – koster 5.000 kr. for én
  1. De damer, der ønsker holdet opstartet, har sponsor til 6 trampoliner

 

 1. Næste sæson
  1. Til infoaften inden opstart af gymnastiksæsonen skal det nævnes, at man IKKE må sidde på redskaberne under transport.
  2. Programplanlægning til næste sæson: Laila, Karina, Patricia og Christina

 

 1. Kurser
  1. Laila har opfordret folk til at tage til kurserne.
  2. Christina er koordinator for de unge.

 

 1. Påskecamp
  1. 65 børn tilmeldte
  2. T-shirts er bestilt
  3. 8 voksne instruktører
  4. Tasker er næsten klar – Lone sørger for drikkedunke
  5. Vi skal finde en der vil være teamleder – køkkenet
   1. Julie vil være køkkenleder i 2 dage
   2. Lone bestiller frokost til instruktørerne
  6. Byfest
   1. Vi laver spaghetti og kødsovs igen i år.
   2. Juniorholdet kommer på lørdag – sørg for at der er en cola og Yannik bar.

 

 1. Fonde
  1. Vi har standardformularer, udarbejdet af Christina, liggende på Dropbox.

 

  1. Næste møde bliver torsdag 23.05.19 kl. 19.30 ved Aase.

 

TAK for i aften😊