Referat fra bestyrelsesmøde 11. januar 2018

Bestyrelsesmøde Mejdal-Halgård gymnastik 11.1. 2018

  1. Siden sidst

GIK roser vores hjemmeside. God ide med adgang til alle afdelingerne i Mejdal/Halgård på div. hjemmesider. Tilbygning til hallen færdig til april med åbning 1.maj 2018. Vi synes, det er en god ide med fælles træningsdragt for gymnastik, fodbold og håndbold som er fuldstændig ens.

  1. Kasseren har ordet

Nye prislister for lån af kantine 1500 kr. Overskud 3000 kr. efter betaling til tilbygning på 100.000 kr. Indestående 294.221 kr. Snart betales lønninger.

  1. Generalforsamling

Dagsorden lavet, lokale bestilt, rejemadder. Vi var 20 deltagere sidste år. Alle genopstiller. Spørge Keld om han vil være ordstyrer. 

  1. Opvisningerne

Ansvarsområder gennemgås (Laila) og program.

  1. Mejdalblade

Lars sender materiale til bladet.

  1. Overnatning

Pt. 130 tilmeldte børn, lidt svært at få hjælpere til at melde tilbage, Karina har ellers styr på det.  Brandmyndigheder skal godkende, Lars skriver.

  1. Ledermøde

Dagsorden udsendes af Laila.

  1. GIK møde

Lone og Aase deltager.

  1. Redskaber

Nye materialer til crossfit Lone bestiller.

  • PåskeCamp

Lone, Laila. Ideudveksling – slå gymnastikrekorder, lege, aktiviteter med småredskaber, boksetræning Ida, springinstruktører som sidste år.

 

Referent Jette