Artikelarkiv

Referat fra bestyrelsesmøde 5. oktober 2017

Bestyrelsesmøde d. 5.10.17 gymnastikafdelingen Mejdal/Halgård

 

Deltagere: Lone, Karina, Aase, Laila, Jette

 1. Siden sidst

Karina træner mor/barn om mandagen, Sofie Sejrskilde hjælper til mor/far Halgård.

Dansehold 2 er aflyst, men dansehold 1 fungerer, med en meget ansvarsfuld træner.

Gerne 2 bjørnefræs-hold til næste sæson (i øjeblikket er der 8 børn på ventelisten).

Går rigtig fint med nyuddannet yogainstruktør med fuldt hold. TRX 8 tilmeldte?

Puls/form og damegym har ca. 14 pr. deltagere pr. hold gerne reklame på hjemmeside.

50 på mini-junior, kan godt bruge flere instruktører. To børn kom ikke på teamgym. I år ellers 25 gymnaster.

 

 1. Kasseren har ordet

Regning sendes til dagplejeafdeling (Aase). Har givet 100.000 til halprojekt. Regnskab pt. 269.511 kr.   

 

 1. Opstart

Rigtig fin sæsonstart (se punkt 1)

 

 1. Opvisning

Hvilket gæstehold? Vedersø med ca. 120 elever. (Lone taler med dem). Tribuner til opvisning, som stammer fra Messecenter Herning for et mindre symbolsk beløb. Tale med Holstebro flyttecentral ang. transport af tribune (Lone taler med Morsø).  Evt. køb af kummefryser til opbevaring af is.

Reservation af Mejdal hal til fest (Annie)

 

 1. Overnatning

19-20.1. Laila indbydelser og tale med instruktører, Karina forplejning og arbejdsplan. 

Mad (pizza, slikposer og rundstykker). 

 

 1. Påske camp

Laila og Lone (som sidste år). Spørge nye kræfter ang. ideer (Laila skriver rundt)

 

 1. Julegaver

125-150 kr. pr. person (Lone, Karina og Jette) i gang efter efterårsferien.

Ung-gave forslag tur i DGI-byen. Voksengaver (efter afslutning af folkeskole)

afslutningstur med familie til foråret (evt. flyveklub)

ny instruktør Gerda (Laila)

snak om børn med særlige behov der går til gymnastik

mangler fotos af redskaber til Mejdal hallen + plint, faldskærm og

hulahopringe til børn (50 cm)

Laila mangler ur til Halgård hallen

Lave koncept i Mejdal som Aktiv torsdag på Vest for den ældre målgruppe. Lave arbejdsgruppe med medlemmer fra flere afdelinger i GIK.

 

Referat Jette H-

 

Referat fra opstartsmøde 4. september 2017

Referat af Opstartsmøde 4/9 kl.19

i Mejdal hallen 2017

 1. Velkommen, sang og præsentationsrunde
 2. Instruktørmappe findes som link på hjemmesiden
 3. Kasseren har ordet – kræves login til Conventus henv. Aase + kørepenge. Børneattest fra 15 år, Aase sender mail
 4. Kalenderen findes på vores hjemmeside
  1. Erfa-aften 6/10 kl. 17-21. Mailtilmeld. til Annie
  2. Overnatning 19/1
  3. Ledermøde 2/11 og 22/2 og 15/3 (pizzamøde)
  4. Påske Camp
  5. Husk: 20. og 21.11 ingen gymnastiktræning i Mejdal hallen pga. valg
  6. (Andre datoer til vores kalender kan komme i kalenderen ved at skrive til Lars)
 1. Kurser (henv. til Jette)
 2. Kontingent skal betales via Conventus (Kan ikke betales med masterkort evt. henv. til Aase). Der findes et link med instruktørtilmelding på hjemmesiden. Ring evt. til Aase.
 1. Redskaber
  Mejdal-rummet er låst, alle som har hold i Mejdal, skal have en nøglebrik af Lars
  Halgård kræver også en nøglebrik udlev. af Laila, husk at ring til vagtselskabet, hvis alarmen går. Pas godt på alle vores redskaber (Sid ikke på en rullende plint)
 1. Forventninger til trænere og hjælpetrænere
  1. Husk at melde afbud, hvis du ikke kan komme
  2. Kom i god tid før træning
  3. Hjælp hinanden (især til nye instruktører)
  4. Udvis ansvarlighed og vær gode rollemodeller
  5. Kom i træningstøj
  6. Mobiltelefon ikke med på gymnastikgulvet
  7. Hjælpe de voksne med at få RO
  8. Sig til den voksne træner, hvis I kunne tænke jer at stå for evt. en leg
 1. Foreningens træningstøj
  Alle kan få en træningsjakke og blå T-shirt (bukser skal tilkøbes) Lone bestiller. Opvisningstøj skal instruktøreren selv skal finde 150 kr. pr. gymnastik. Lone vil gerne hjælpe. Næste år skal foreningen have ny dragt da den nuværende dragt udgår
 1. Mejdalbladet
  Vi opfordre alle i foreningen til at skrive indlæg/billeder (6/10 er næste dateline)
 1. Bobler/arbejdsopgaver
  Kom til bestyrelsen med nye tiltag. Til næste ledermøde nedsættes udvalg til afslut.fest.

Lav liste over fonde som kan søges

Familietons datoer snart (Karina)

-Hvem vil med til oktoberfest? Lone laver et gymnastikbord.

Sørg for at alle gymnaster får sig tilmeldt i Conventus.

Det er de enkle instruktører som bestemmer, hvor sent på sæsonen man kan starte til gymnastik.

Referent Jette

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 21. august 2017

Bestyrelsesmøde 21.aug 2017

 Mejdal/Halgård gymnastik

Siden sidst:

Referat godkendt

Regnskab:

Status 196.107,31 kr. Kortgebyr opkræves hermed i Conventus (godkendt af bestyrelsen)

Sæsonstart:

”Voxne kvinder” fejlplaceret i programmet, burde have været tirsdag. Helle L. vil genoverveje, om hun kan mandag. Mor/far barn mandag mangler ledere, vi beder folk om at møde op til første træning

Mail fra Holstebro Show og Danse forening/Tina Svejgård (Jette skriver svar)

-Skal der uddeles papirprogram til næste år? Ikke afgjort

Kontaktpersoner:  

Til nye instruktører Mor/far barn Christine Vester (Lone), Vinnie/dans (Laila). Øvrige kan altid henvende til medlemmer af bestyrelsen

Redskaber:

Lone viser ideer til redskabsopbevaring og fortæller om kommunikation ang. nybyggeri og redskabsrum i Mejdal tilbygning. Er kommet nye redskaber til Halgård hallen, Laila har taget imod. Flytte rød tyk måtte fra Halgård til Mejdal (lør. kl. 9 med Lars og Annie dukker op i Mejdal hallen)

Lone køber udstyr til crossfit

Ledermøde:

4.sep fra kl. 18.30-20 (se dagsorden i Dropbox) frugt og chokolade + lokale leje (Annie). Husk børneattester (Åse). Alle ledere skal betale 150 kr. for at have børn til gymnastik i kommende sæson.

Dato til kalender:

Annie har lavet udkast (sender mail rundt herefter) Erfa.

Aften f.eks. fredag 6/10 for trænere og hj. trænere fra kl. 17-21 -Hvad skal vi spise?

Kurser

Jette sørger for up date

Fonde

Evt.

Henvendelse til Dagbladet (Laila). Foreningen barsler med nyt hold ”Dagplejere dyrker Crossgym.”

Oktoberfesten -vil vi deltage med et gymnastikbord?  (Lone går videre med det)

Deltagere til Fremtidens idræt arr.?

 

Referent Jette

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 7. juni 2017

Referat bestyrelsesmøde 7/6 2017 – Mejdal Halgård Gymnastik Forening

 

 1. program (er i fuld gang med at planlægge næste sæson)

Haltider endnu ikke helt på plads. Mangler trænere til mor/far barn hold man. Kl.16 og tors. Kl. 17 i Mejdal hallen. Opslag på Fb og hj.side Kunne godt bruge flere unge hjælpere i år. Kræves ikke at de unge er aktive gymnaster i Mejdal gymnastik.

Nyt hold crossfit tirsdage for dagplejere.

Tekst og billeder til program klar inden sommerferien 2017

Program på gaden – Uge 31/32

Lars lægger program på hjemmeside (helst ingen uge 31)

 

 1. Hold priser

Baby gym. og mor/far barn 550 kr., fam. tons 50 kr. pr. familie. Hoppelopper, bjørne fræs, dansehold 550 kr. pi/dr. 0.-1.kl. 600 kr. pi./dr. 2.-3. kl. 650 kr. mini junior 650 kr., øvet spring 1200 (en gang træning) 1500 kr. (to gang træning).  Mix 650 kr. deraf 150 til tøj.

Cross (sep.- maj/juni) 700 kr. incl. mulighed for 2 gange træning. Yoga, Fysio, TRX, puls og form, voksne kvinder og herrer samme priser som sidste sæson.

 

 1. Aflønning

Hvordan laver vi en retfærdig træner-afregning? Evt. afregning pr. gang. Beslutning udskudt.

 

 1. Datoer næste sæson

21/8 bestyrelsesmøde kl. 19 hos Aase. Ledermøde man. 4/9 kl. 19 (Annie bestiller lokale)

 

 1. Dragter/sponsorer

Alle får en overdel til dragt + t-shirt, bukser tilkøbes. Sponsorer ville være fint.

 

Lars beder om log på døren ind til redskabsrum i hallen. Er i tvivl om redskaber bruges uden afregning (300 pr. gang)

Distrikter til uddeling af program (Annie sender ud og øvrige melder ind)

Lars har lavet ny hjemmeside super flot

 

Referent Jette M.H.

Programmet for næste gymnastiksæson klar!

Så er programmet til sæson 2017/2018 klar, og vi glæder os MEGET til at byde både ”nye” og ”gamle” gymnaster velkomne i foreningen.

Hvis du ikke kan vente til programmet bliver husstandsomdelt i løbet af uge 31, så kan du se selvfølgelig også se det her.

Enkelte hold – YOGA og TRX – åbner først for tilmelding den 21. august 2017, men gældende for alle andre hold, er det bare om at komme til tasterne og tilmelde sig  🙂

Vi står stadig og mangler instruktører til vores Mor/far/barn hold mandag mellem kl. 16.00 – 16.55 i Mejdal Hallen. Så hvis du har lyst til at give børn i alderen 2 – 4 år en masse sjove oplevelser sammen med deres forældre, må du meget gerne give besked – skriv eller ring til Jette Mejls Hansen‎ – tlf. 22905155 – Jette.mejdal@gmail.com.

Vi glæder os til at se jer!

På vegne af gymnastikbestyrelsen
Laila Poulsgaard

Referat fra bestyrelsesmøde 29. marts – 2017

Bestyrelsesmøde d. 29/3 – 2017

 1. Siden sidst

Konstituering godkendt.

Kigger på (midlertidige) tegninger af nybyggeri ved Mejdal hallen.

Halfordeling siden halfordelingsmøde – som sidste år på nær ons. Kl. 17-18 i hal B.

byttes til tor. fra kl. 17-18. Halgård hallen evt. byt med fodbold til en torsdagstid.

Laila booker snart tider hos kommunen efter aftaler med fodbold.

Indstilling til Mejdal/Halgårds borgerforening og grundejerfor. lederpris?

Info. fra gymnastikforeningen på skærm i Mejdal hallen sendes til Mike Hein.

 1. Fra kasseren

Redskabskonto 125.489,16. Driftskonto 74.416,53. Opvisning endnu ikke opgjort.

Konfirmander i år?

 1. Redskabsrum

Redskabsrum på skolen fint ryddet op med tilhørende billeder.

Mangler billeder i redskabsrum i Mejdal hallen ellers ikke det store redskabsprojekt.

Lars sætter dato efter 12. maj og inden sommerferien.

Lars laver ansøgning til Vest forsyningens fond til ny Tarpan til 20.000 (redskab) inden

 1. april. Laila bestiller måtte og kile i nærmeste fremtid.
 1. Foreningsdragt

Gymnastikforenings ”dragt” til nye sæson – Jakken gives til instruktører/hjælpere, bukser kan tilkøbes. Lone medbringer dragten til årets første ledermøde.

 1. Betaling sommer CrossGym

Skal betaling fortsætte at være pr. gang? Kan også vælge at betale 150 kr. resten af sæsonen som Jeanne administrer.

 1. Kurser

Når sæsonplanlægning går i gang og der ringes til alle hjælpere, spørger vi ang. kurser og derefter tilmelding. Rette links sendes til alle instruktører.

Sparrings-kursus i egen forening aften/weekend gerne i september.

 1. Byfest

Ingen pasta/kødsauce fra gymnastik afdelingen i år.

 1. Eval. af Pizzamødet

Fint

 1. PåskeCamp

Vi er klar

 1. Næste sæson

Jette, Lone, Karina og Laila starter planlægningen i næste uge, og melder ud når/hvis de har brug for hjælp.

 

Referat fra ledermødet 20. februar 2017

Referat fra ledermødet d. 20.02.2017

 

 1. Velkommen og sang.

 

 1. Kasseren har ordet.

 

 1. Sommergymnastik – skal/skal ikke? Der er ikke nogen trænere til alm. Sommergymnastik. Evt. fortsætte med team gym. frem til sommerferien.

 

 1. PåskeCamp10-12/4 instruktører søges 7.kl.+. I starten af marts ønskes tilbagemelding til bestyrelsen.  

 

 1. Opvisning Gråkjær Arena 4. og 5. marts 2017Billetter deles ud, husk at alle gymnaster skal have billet. Brev ang. påvisningen sendes via Conventus til alle gymnaster/forældre.

 

 1. Opvisning Halgård Hallen 11. marts 2017Program godkendt. Redskabsplan afleveres torsdag aften til Lars. Husk at bruge Lailas arbejdspapir/redskabsplan. Trænere skriver selv til deres hold ang. mødetid og lign. Annie laver plan over mødested til alle hold. Alle instruktører kan få brød, drikkevare og frugt i boden en gang i løbet af opvisningen, alle skal være klædt i den blå gym. trøje. Fredag fælles stoleopsætning kl.17 med pizzaspisning kl.18, tilmelding sker på mail til Karina når info er sendt rundt på mail.

 

 1. Afslutningsfest d. 11. marts. 2017 i Mejdal Hallenfor alle instruktører og hjælpere kl. 18. Alle skal selv medbringe drikkevarer. Festen slutter kl. 22.30 for alle unge. Hjælpere mødes kl 17. Egenbetaling på 150.- pr. person for mad, tilmelding foregår på hjemmesiden, link sendes sammen med indbydelsen.

 

 1. Evt.Prøve og bestille trøje hos Lone. Hvor sent kan en gymnast starte i løbet af sæsonen? Det er fremover op til holdets instruktører at afgøre.

Referat generalforsamling 8. februar 2017

Referat – Generalforsamling – Mejdal-Halgård Gymnastik – 8/2 2017 kl. 20. 00 i Mejdal hallen

Dagsorden:
Valg af dirigent: Keld Olesen og godkendelse af korrekt varsling
Beretning for 2016 ved Laila Poulsgaard (vedhæftet) godkendt
Fremlæggelse af regnskab for 2016 ved kasserer Aase Nørgaard godkendt
Ingen indkomne forslag
Valg af kasserer modtager genvalg og er nu genvalgt
Valg til bestyrelsen Lone R. godkendt
Valg af suppleanter på valg Annie V. og Jette H. godkendt
Valg af afd. Repræsentanter afholdes d. 24/4 2017
Evt. Ønske om hold i foreningen der tilbyder genoptræning efter arbejdstid og Mor i form.
Ligesom gymnastikhold for ældre i dagtimerne (instruktører efterlyses). Forslag opslag i Mejdalbladet, Holstebro onsdag eller lign.

Referat bestyrelsesmøde – 12. januar 2017

2017.01.12 Referat bestyrelsesmøde – Mejdal-Halgård gymnastik 

 

 1. Siden sidst 

Referatet fra sidste møde godkendt uden anmærkninger. 

 1. Kasseren har ordet 

Vi ender med et lille underskud i 2016, hvilket skyldes at udgifter til kurser er fordoblet, i forhold til 2015, bla. fordi at begge yoga instruktør uddannelser er betalt i 2016, og refusionen først kommer i 2017. Så alt i alt ser det fornuftigt ud. 

 1. Generalforsamling 

Indkaldelse sendt til Mejdalbladet, Lars ligger på hjemmesiden. Laila sender til medlemmer. Anni bestiller rejemadder til 20 personer. 

 1. Opvisningerne 

Plan gennemgået, se vedhæftede. 

 1. Overnatning 

Laila og Karina har styr på programmet og hjælpere – pt. 60 tilmeldinger. 

 1. Ledermøde 

Laila sender dagsorden rundt og booker lokale, vi afholder mødet i Halgård. Anni sørger for forplejning. 

 1. Redskaber 

Romaskiner smides ud, BS må aftale med håndboldafdelingen hvad den grønne rullemåtte skal – gymnastik bruger den ikke. Vi har fået fondsmidler til køb af luftbanesæt. Laila undersøger. Rullebane til mor far barn indkøbes. 

 1. Påskecamp 

Påskecamp udvalg bestående af Laila, Karina og Lone.  

 1. Evt. 

Byfesten blev drøftet, og Aase forslår Fonden, at spaghetti kødsovs arrangementet flyttes til fredag aften, hvor mange børnefamilier er til stede, og grill festen rykkes til lørdag, hvor der ligges mere op til voksen fest. Muligheden for dyneoutlet blev diskuteret i forbindelse med byfesten.