Artikelarkiv

Referat fra bestyrelsesmøde 22. oktober 2014

Bestyrelsesmøde – Mejdal-Halgård Gymnastik – d. 22/10-2014

Deltagere: Aase, Mette, Laila, Anni, Lars, Lone og Susan

Afbud: Jane.

Referant: Susan

Punkt 1:         Godkendelse af referat

Punkt 2:         Opfølgning på Hold.

                      Skitræning er nu opstartet – er opfordret til at tilmelde sig i conventus.

                      Dans – Nadja Bjerrum er blevet tilknyttet Danseholdet. De er tilmeldt 13 dansere.                  

                      Status er ca. 18 dansere primært 0-3. klasse.   

Punkt 3:         Kurser:

                      Skiholdet vil gerne tilbyde deres hold kurset – ”Skadesforebyggende træning” ved Fysioterapeut Peter Melvej.

                      Prisen er 50 kr pr. deltager. Dette er godkendt af en enig bestyrelse. De regner med ca. 30 deltagere.

                      Vi sender 6 afsted på Hjælpeinstruktørkurset.

                      Spirekursus har været afholdt – hvor vi havde 13 Føl der deltog. Kurset var ifølge deltagerne en stor succes.         

Punkt 4:         Ledermøde 6/11-14 kl. 19.00 i det store mødelokale i Mejdal Hallen.

                      18.00 – 19.00 – Mulighed for at prøve størrelser på vores nye træningsdragt.

                      Denne aften vil der desuden være mulighed for at se/bestille opvisningstøj.

 OBS  OBS Prøvekasserne har vi kun et par dage i år – så det er KUN denne aften vi fysisk kan have tøjet i hånden.

Dagsorden:

Conventus – kontingent opfølgning

Gymnastik skole 2015

                      Opvisning på Gråkjær Arena d. 8/3-14

          Opvisningsudvalg.

                      Opvisning Mejdal-Halgård d. 14/3-14

          Opvisningsudvalg.

Afslutningsfest 14/3-14 (Festudvalg)

                      Overraskelse voksne instrukstører?

                      Fællesserie (0. klasse – )

                      Fanebærer

                      Ungeudvalg

                      Opvisningstøj – 125 kr. pr. Gymnast.

                      Eventuelt

EVT:

Børneattester

Aase har igangsat processen. Relevante instruktører vil modtage en anmodning fra politiet via E-boks.

Overnatning /Unge udvalg

Overnatning weekenden 23 januar kl. 17.00 – 24 januar kl. 10.00 for (0. klasse – )

Der skal blandt andet øves Fællesindslag til opvisningerne.

Gymnastik skole

Laila, Mette, Lone og Susan mødes d. 26/10 kl. 13.00 og starter planlægningen.

Visionsseminar /Værdigrundlag

Bestyrelsen mødes til en brainstorm d. 4/1 kl. 10-14. Sted aftales nærmere. Efterfølgende skal alle Instruktører i foreningen deltage i den videre proces.

Årshjul

Den skal finpudses lidt mere – på næste bestyrelsesmøde d. 15/1-15

Zumba

Zumba instruktør Pernille har vikarieret for Vicky en onsdag. Rigtig gode tilbagemeldinger på dette. Undersøge om vi har mulighed for ekstra haltider – så vi kan oprette et Zumba hold.

Redskaber

Generel drøftelse omkring udlån af Gymnastikforeningens redskaber. Bestyrelsen skal fortsat spørges i forhold til udlån/leje af udstyr i forbindelse med privat virksomhed, fødselsdage og lignende. Laila vil tage kontakt til hallen /BS.

Opfølgende snak omkring redskaber og opbevaring af redskaber i Tvis. Der bestilles relevant udstyr.

Gæstehold – eventuelt Juniorholdet da vi igen i år har mange lokale på holdet. (Lone kontakter dem)

Bestyrelsesmøde – tirsdag d. 23. september 2014

Bestyrelsesmøde – tirsdag d. 23. september 2014

1. Siden sidst

Lars præsenterede vores nye hjemmeside. Her kan alle se deltagerne på alle hold. Er godkendt og virker fra i morgen d.24. september.

Overskud fra Gymnastikskole: 5600 kr.

2. Evaluering af sæsonstart

Fint at bestyrelsen er på holdet og byder velkommen første gang.

Hold

Kontaktpers

Status

Baby tumlastik

Lone

Skal lige vurdere hvad der passer for de små. God start – har fået mange roser. 8 tilmeldte.

Mor/far/barn Lone

Lone

17 tilmeldte og der kommer flere. Fin gymnastiksal. Og god respons.

Mor/far/barn Karina

Susan

Startet lidt kaotisk med 55 børn og kun få stationer. Laila har præsenteret dem for den model hun kørte sidste år. Har givet mere ro. Nogle har valgt at flytte til Tvis eller de ældste på hoppeloppe holdet.

Hoppelopper Laila

Laila

Ca. 30 børn. Ok

Bjørnefræs

Lars

Ca. 30 børn. Ok

Piger 0.-1.kl.

Laila

Ca. 25 børn. Ok

Piger 2.-3.kl.

Laila

Ca. 20. Ok

Drenge 0.-1.kl.

Jane

Ca.25 drenge. Ok

Drenge 2.-3.kl.

Lars

Ca.25 drenge. Ok

Mini junior

Susan

Ca. 30 børn. Godt fordelt på årgangene. Ca. 10 drenge / 20 piger. God dynamik på holdet. Kører fælles, ikke opdelt drenge – piger.

Dans BUM

Susan

21 børn. Hjælpe instruktørerne henter 15 børn i bjørnegrotten. Kommet godt i gang.

Dans 0.-2.kl.

Susan/Mette

Ca. 10 piger. Torsdag kl. 16-17.

Dans 3.-4.kl.

Susan/Mette

Ca. 5 piger. Har brug for hjælp/ støtte fra bestyrelsen / andre ressourcer (forældre). Susan og Jane kigger forbi de næste to gange. Send gerne danse youtube link der kan bruges som inspiration.

Crossgym

Jane

Må gerne være flere om søndagen. Fint med instruktørerne der deles om holdet.

TRX

Anni

8 tilmeldte på begynder holdet. 12 på det øvede hold. Opslag på hjemmesiden og Mejdal mikro medie

Busy ladies

Aase

Ca. 25. Lene og Lena skiftes. Meget forskellig træning. Mange nye på holdet.

Motionsherre

Aase

Lige så mange som sidste år. Jørgen har 25 års jubilæum som træner.

Puls og form

Anni

45 tilmeldte. Ok

Vær bevidst om din krop

Mette

11 tilmeldte. Flyttet til tirsdag

Efterfødselshold

Ca. 8. onsdag formiddag.

3. Redskabsrum

Små redskaber er taget med til Tvis. Vi køber en stålplint som starter med at stå i Tvis. TRX redskaberne står i Tvis låst af.

Vi køber en kasse til motorikting. Spørger Keld om han vil lave kasser til cross-gym redskaber.

4. Tøj til instruktører

Er julegave til de instruktører som er interesserede. Fravælger man får man i stedet en lille julegave. Dragte str. Prøves til næste ledermøde. Reklame på vores dragter?? Må man det? Laila undersøger hos DGI.

5. Evt.

Vest forsyning uddeler midler (initiativ puljen) til gode formål. Ansøgningsfrist d.31. oktober. Ansøgning om midler til at bliver springsikker forening. (Lars og Laila laver en ansøgning)

Referat fra bestyrelsesmøde 20. marts 2014

BESTYRELSESMØDE d. 20/3-14.

Kl. 19.00 hos Anni.

Deltagere:

Laila Poulsgård, Aase Nørgaard, Anni Valbirk, Lars Nørgaard Hansen, Mette Johansen, Lone Ringsted og Susan Bjerrum Nielsen.

Afbud:

Jane Storgaard.

1. Siden sidst

Referatet godkendes både fra sidste bestyrelsesmøde og fra ledermødet

2. Kasseren har ordet

Saldo på følgende kontoer:

Driftskonto: 53.974 kr

Redskaber: 126.639 kr

Generel orientering omkring børneattester.

3. Fordeling arbejdsområder

Listen gennemgået – der er ganske få justeringer fra sidste år.

Aase laver en opdateret liste – se nedenfor som Bilag 1.

4. Næste sæson – hvordan gør vi?

Ny mødedato hvor vi sætter fokus på planlægning af næste sæson.  Inden dette møde har Laila styr på haltiderne. Umiddelbart ønsker vi de samme haltider som sidste år. Det vil ikke være muligt at få flere tider 1. Halvdel af sæsonen.

Alle tilbagemeldninger fra instruktørerne er blevet samlet i et skema – og dette skema gennemgåes.

Der er ganske få vi ikke har hørt fra – disse kontaktes inden næste møde i forhold til ønsker.

5. Mødedatoer – for hele året

Aase laver udkast til det nye årshjul, hvor mødefrekvensen er lidt oftere.

Vi ønsker blandt andet at afholde et møde lige efter sæsonopstart for at evaluere hvordan holdene har fået startet op – og om der skal laves justeringer.

6. Sommer gymnastikskole

Tilmeldingen er nu åben.

Der udleveres postkort til alle relevante årgange på skolen (Laila)

Det annonceres på Mejdal Mikro Medie (Susan)

Planlægningen er igang – Mette, Lone, Laila og Susan

7.  Evt.

–    Snak om kontaktperson rollen:

Opdatere beskrivelse i instruktørmappen. Forslag om startmail til relevante instruktører – med Info om hvem der er kontaktperson, opfordring til at de kontakter os ved behov, opfordring om feedback fra instruktøren omkring opstart / antal på holdet, samt lægge op til at der aftales besøg af kontaktpersonen.  Opfølgning på tilmeldinger og betalinger – sammen med instruktøren.

– Laila har afholdt møde med A-Sport i forhold til muligheder for udnyttelse af Gymnastik salen i forbindelse med udbygningen/ den nye hal. De vil komme med et udkast.

De har desuden givet et tilbud om nye måtter – Airex  – der diskuteres om der skal investeres i nye måtter, som kommer de fleste voksen hold til gode. Det aftales at der indkøbes 30 nye måtter i første omgang.

Diverse drøftelser omkring økonomi / anvendelse af midler næste sæson:

–    Vi fastholder Pizza til Pizzamødet – da det er en hyggelig måde at runde af på.

–    Forslag om en Fælles Gymnastik Dag – med Tvis, Nørre Felding, Mejrup og Mejdal. (Mette)

–    Overnatning – budget øges til 100 kr. (Mulighed for mere mad til de store sultne drenge)

–    Springsikkerhed – certificering – Laila forhandler med Bill i forhold til et kursus specifikt til os.

–    Afslutning efter opvisningen – vi fastholder denne nye tradition om at afholde en afslutningsfest.

 

Forslag til næste år:

–    Foreningen betaler maden.

–    Alle må selv medbringe drikkevarer. Nul tolerence overfor alkohol for dem under 18

–    Forventet slut tidspunkt for Føl og hjælpetrænere

–    Slippet inden arrangementet starter bliver måske mindre næste år – så dem der har lyst til at blive i hallen kan gøre dette.

–    Nyt tøj til alle instruktører, hjælpetrænere og føl:

–    Hvad er det vi satser på?

–    Laila kontakter Lasse / Sportigan og vil arrangere at han kan være med på et bestyrelsesmøde og præsentere forskellige muligheder.

–    Afhængigt af hvad vi vælger – kan vi overveje lidt reklame/ sponsorstøtte på tøjet?

–    Tilbud til børnene om at kunne købe en klubdragt?

Bilag 1:

Arbejdsområde:Tovholder:

Annoncer i program:Aase

Arrangementer  – her i Mejdal​​​:Mette/Susan (fællesspisning/aktivitetsdag m.m.)

Bestille mad/lokaler/tage imod tilmeldinger​ til møder:​​Anni

Conventus:Aase

Gymnastikskole:​​​​Laila/ Susan/ Lone/ Mette

​​​​​​Hjemmesiden:​​​​​Lars

Instruktørmappe​​​​:Lone/Anni/Mette

Julegaver​​​​​:Aase/Laila

Kontaktperson på skolen:Lone (nøgler + hjælpe instruktørerne godt i gang ved sæson start)

Kursus + Stævner:Susan/Lars​​​​ ( f.eks. pige/drenge-fræs, aktivitetsdag m.m.)​

Mejdal Bladet:Jane

Opvisningstøj:​​​​​Lone

Planlægning af ny sæson:Alle

Redskaber/redskabsrum:Laila/Lone

Skrive referater:​​​​Jane

Søge fonde:​​​​​Alle

Unge-udval:​​​​​Mette

Referat fra ledermøde 11. marts 2014

Gymnastikbestyrelsen inviterer til ledermøde

Tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 18.00

1. Velkommen / Siden sidst

Tak til alle for to gode opvisninger!

2. Evaluering af opvisningen i Gråkjær Arena

 • Et ønske at der så tidligt som muligt kommer besked om hvor lang tid man har på gulvet i Gråkjær.
 • At musikken kan blive klar noget før, så man har den til en eller to træninger. Deadline ca. 6 uger før opvisningen.
 • God oplevelse at lave opvisning på Gråkjær. Der var godt gang i den og gode skift mellem redskaberne. Fint at man blev på sammen redskabsbane. Redskaberne må godt komme lidt længere ind på gulvet næste år.
 • God afslutning at vi sang – men det var svært at høre børnene.

OBS til DGI Holstebro egnens: Redskaber, lydmand, bedre end forventet, fint med bagtæppet.

3. Opvisning Mejdal

 • Fint at flytte opvisningen til om formiddagen. Evt. en halv time før? Mange gæster der kommer op til en time før, så det kan måske blive meget tidligt.
 • Flot sang – gav en god stemning.
 • Forplejning til instruktører (sandwich og vand)– da man kan risikere at skulle stå lang tid i kø.
 • Kaffe og kage på billetterne? Skal vi stadig give det? Udleveres i løbet af dagen og gemmes ikke til kaffebord. Eller skal der serveres pølsehorn, grovboller eller lign.? Evt. hjemmebag som kan sælges.
 • Dejligt at fotograferingen var overstået for de fleste. (fællestræningen skal være lidt længere når der skal bruges tid til fotografering)
 • Være OBS på de gymnaster der er på to hold. Conventus kan lave udskrift over medlemmer der er på to hold.
 • Blande opvisningsholdene. F.eks. at dansepigerne kommer mellem mor-far-barn og hoppelopperne. Evt. indlægge pauser i opvisningen? Delte meninger o.m dette
 • Flot fællesserie – alle børnene viste hvad de skulle.
 • Overraskelsen virkede godt. Men skulle måske have været øvet lidt bedre. Kan øves til ledermødet inden opvisningen og evt. fredag aften.
 • Godt at holdene fra Gråkjær kom på gulvet hver for sig i Mejdal
 • Dejligt at så mange kom og hjalp med stole og opsætning fredag aften!!
 • God afslutnings/opvisningsfest!! Bliver fremover en tradition – så sæt kryds i kalenderen allerede nu til næste år!!

4. Kassereren har ordet.

Til opvisningen var der 526 betalende voksne.

Udbetaling af årets velfortjente løn.

5. Næste sæson – ideer? BYD ind med alt hvad i har så vi kan holde gang i den positive udvikling!

 • Mejdal-Halgård mix hold 6.-9.kl.
 • Airtrack, den gamle airtrack ud på skolen
 • Springmix (øvet) ”vild med spring”, som ekstra træning/tilbud.
 • Springhold/ springeftermiddage når vi får den nye hal.
 • Vi har brug for dygtige springinstruktører
 • Mål om at der på alle hold er både rytme og spring.
 • Der har i år været forskel på vores tilbud til drenge og piger. Fræs – springhold. Forskel f.eks. i forhold til overnatning. Skal der ikke være fremover.
 • Drengehold næste år (forslag): 0.-1.kl., 2.-3.kl. 4.kl.+
 • Blandet hold: 0.kl. spring., 1.kl. spring? Kan være et problem da mange 1.klasses drenge har glædet sig til at komme på drengeholdet.
 • Årgangshold eller aldersblandede hold??
 • Voksenhold i samarbejde med Tvis??(der har været en forespørgsel fra Tvis)

6. Evt.

 • Sommergymnastikskole d.7.-9. august med overnatning. Har du gode ideer eller kan hjælpe, vil vi gerne høre fra dig.
 • God oplevelse at blive en del af Mejdal-Halgård gymnastikforening i forhold til informationer og møder;-)
 • Kontaktpersoner: Hvad ligger der i dette? Nærmere definition så det bliver mere ens.
 • Kurser: Begynd allerede nu at se om der er kurser du gerne vil på og tilmeld dig.
 • Kan vi bruge hinanden til at være gæsteinstruktører?? Og vise frem på de forskellige hold.
 • Evt. besøg af Bill fra DGI og lave kursus i springmodtagning. (spring certificering)

Tak for i år!!

Formandens beretning for året 2013

Beretning for året 2013 – Generalforsamlingen i Mejdal-Halgård GIK – Gymnastik, den 4. februar 2014

2013 blev et begivenhedsrigt år, hvor drømme blev til virkelighed, og mange visioner blev ført ud i livet.

Opvisningerne var knapt overstået, inden bestyrelsen trak i arbejdstøjet igen og gik i gang med at planlægge en ny sæson, sommerskole og byfest. Både sommerskolen og byfesten var nye projekter og skulle derfor arrangeres helt fra bunden. Hårdt slid, masser af energi og viljestyrke resulterede i en meget succesfuld sommergymnastik skole med 70 glade børn og en hyggelig, men desværre lidt våd byfest.

Efter en kort, men meget velfortjent sommerferie nærmede sæsonstarten sig, hvor vi skulle byde mange nye, såvel som erfarne instruktører velkomne til en ny sæson, hvor vi kunne præsentere hele fem nye hold. To TRX-hold, to dansehold og et Fræshold. Kun et enkelt hold måtte vi aflyse, fordi der var for få tilmeldte.

Et af vore store ønsker var en ny air track, den blev pludselig en realitet, da en ansøgning til Spar Nord Fonden gav bonus, og de bevilligede 50.000 kr. til projektet. Air tracken er bestilt og forhåbentlig snart på vej til os.

Samarbejdet med Spar Nord har endvidere resulteret i, at de sammen med Gymnastikafdelingen har lavet en hovedsponsor aftale for det næste år. Et nyt og spændende projekt som vi forventer, kan blive givtigt for begge parter.

Knap var juleferien ovre, inden planlægningen af en overnatning i hallen for vores gymnaster var i fuld gang. Få uger efter samledes 110 børn til et fantastisk arrangement hvor sammenhold, gymnastik og hygge var i fokus.

Endvidere har jeg i årets løb deltaget i en projektgruppe, der arbejder for en ny hal, den skal være med til at løse vores nok største udfordring, nemlig pladsmangel. Det har været et spændende forløb, der har givet resultat, projekteringen er i fuld gang og hvis alt går vel er en ny hal ved Halgård skole klar til indvielse i december 2014. Til min store glæde indeholder den en springgrav, der skal være med til at sikre, at vi fortsat kan udvikle vores forening.

2013 var også året hvor vi implementerede betalingssystemet conventus, der efter et grundigt forarbejde af vores kasser Aase, fik en rigtig god opstart. Vi er mange der allerede gør brug af de mange fordele systemet har givet.

Summa summarum er, at vi kan se tilbage på et år, hvor aktivitetsniveauet har været højt, og hvor mange nye skibe er sat i søen. Det har kun været muligt fordi vi løfter i flok, og fordi vi alle brænder for at gøre en forskel. Og vi har gjort en forskel, jeg har året igennem fået mange rosende ord fra vores medlemmer, som synes vi gør et fantastisk stykke arbejde.

Succeserne skyldes også at opbakningen fra vores medlemmer og instruktører har været kæmpe stor. En så massiv opbakning hver gang et nyt arrangement planlægges er meget motiverende, og giver lyst til endnu mere… Fra bestyrelsens side skal lyde en stor tak for jeres engagement, der er en vedvarende kilde til inspiration for nye ideer og tiltag.

Også en stor tak til bestyrelsen for jeres kæmpe indsats. Jeg er stolt over at være en del af en frivillig bestyrelse, der har samlet over 600 medlemmer. I min beretning sidste år skrev jeg, at jeg håbede på flere frivillige for at kunne føre endnu flere ideer ud i livet. Det gik som jeg håbede, og vi blev flere. Jeg vil gerne takke jer alle for den positive stemning og troen på at tingene kan lykkes. Når mange nye kommer til, tager det tid, før man kender hinandens stærke og svage sider, samtidig med at vi skulle finde ud af hvordan mødestrukturen skulle sammensættes. Jeg synes, vi er nået langt, og tror på vi kan nå endnu længere, potentialet er i hvert fald til stede.

Fremtiden tegner lys, og med opførelsen af den ny nye hal, tror jeg på vi kan favne endnu bredere, at vi kan nå endnu flere grupper af mennesker, og derved styrke sundheden, sammenholdet og den mentale velvære for borgerne i Mejdal-Halgård.

I en tid hvor de sociale medier fylder mere og mere er det vigtig at tiltrække og fastholde de unge mennesker, at give dem lysten til bevægelse og leg i fællesskab med andre mennesker. Gode vaner der er etableret i barndommen/ungdommen, er nemmere at fastholde i voksenlivet. Derfor er det vigtigt, vi tænker alternativt og utraditionelt, så vi også får fat i dem, der ikke lige er til de traditionelle former for sport.

Det er også vigtigt at have fokus på sammenholdet og fællesskabsfølelsen, for at opbygge et ejerskab i forhold til foreningen hos både medlemmer og trænere. Jeg tror på at ejerskab giver et stærkere fundament, når vi skal videreudvikle vores forening og sikre en fortsat sund fremtid.

Med disse ord vil jeg slutte dette års beretning og håbe på at jeg får lov til at være med mange år endnu!

Laila Poulsgaard

Formand Gymnastikforeningen

Referat fra Generalforsamlingen 4. februar 2014

Generalforsamling i Mejdal-Halgård Gymnastik

Tirsdag d. 4. februar 2014 kl.19.30 i Mejdal Hallen

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. 1. Valg af dirigent

Keld Olesen blev valgt som dirigent. Generel forsamlingen er varslet retmæssigt i Mejdal Bladet og på Gymnastikafdelingens hjemmeside.

 1. 2. Beretning for 2013 ved formanden Laila Poulsgaard

Se formandens beretning på www.mejdalgym.dk

 1. 3. Fremlæggelse af regnskab for 2013 ved kasserer, Aase Nørgaard

Medlemstal: 593 Årets overskud: 24.881,45kr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 1. 4. Behandling af indkomne forslag.

At gymnastikafdelingens navn ændres til: Mejdal-Halgård Gymnastik.

 1. 5. Valg af Formand. På valg: Laila Poulsgaard.

Genvalgt

 1. 6. Valg til bestyrelsen. På valg: Ulrik Søndergaard

Ulrik Søndergaard ønskede ikke genvalg. Lars Nørgaard Hansen blev valgt til bestyrelsen.

 1. 7. Valg af suppleanter: På valg: Anni Valbirk, Lone Ringsted, Susan B. Nielsen, Lars Nørgaard Hansen og Vicky Andersen

Vicky Andersen ønskede ikke genvalg. Anni Valbirk, Lone Ringsted og Susan B. Nielsen blev valgt som suppleanter.

 1. 8. Valg af afd. repræsentanter i repræsentantskabet.

Alle i bestyrelsen har stemmeret i repræsentantskabet

 1. 9. Evt.

Det er stadig en udfordring at holde orden i redskabsrummet. Der sys et dækken til herreholdets vogn. Evt. skal der være aflåst til redskabsrummet og en ny lås.

Problemer med at halgulvet i hal B er meget beskidt og der er meget harpiks. Gives videre til halbestyrelsen.

Efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde

Formand             Laila Poulsgaard

Næstformand      Mette Johansen

Kasserer             Aase Nørgaard

MedlemmerJane Storgaard Madsen

Lars Nørgaard Hansen

Suppleanter        Anni Valbirk

Susan B. Nielsen

Lone Rosendal Ringsted

Bestyrelsesmøde 7. januar 2014

Bestyrelsesmøde i Hallen

Tirsdag d. 7. januar 2014 – kl. 19.00

Til stede: Lone Ringsted, Susan B. Nielsen, Laila Poulsgaard, Anni Valbirk, Aase Nørgaard, Ulrik Søndergaard, Jane Storgaard, Lars Nørgaard Hansen og Mette Johansen

Afbud: Vicky Andersen

1. Siden sidst

Deadline til Mejdalbladet fredag d.10. jan 2014.

2. Kasseren har ordet.

Antal medlemmer – over 600 og der er stadig nogen der mangler at betalte.

Kontoen                     =132.553,76 kr.

+ air track                  =  23.856,31 kr.

+ kontanter               =       960,00 kr.

+ spærret konto       =102.782,92 kr.

I alt                               =260.152,99 kr.

3. Status Conventus og hjemmesiden.

Gået fint med tilmeldingen, men flere der ikke har betalt og flere skal lige lære at bruge den nye betalingsform. Aase skal indberette antal medlemmer CFR via conventus.

Søren Rahbek vil gerne hjælpe med at oprette ny hjemmeside – ny platform. Lars Nørgaard Hansen skal stadig stå for løbende opdatering.

Hjemmesiden Lars opdaterer: opslag ang. overnatning, general forsamling.

Foreningen skal ændre navn til: Mejdal-Halgård gymnastik. Underskrift fra bestyrelsen for at godkende dette. Lars laver kopi til underskrift klar til næste bestyrelsesmøde.

Møde i forretningsudvalget onsdag d. 15. januar kl. 19.30 i hallen. Laila er forhindret i at deltage. Lars N. Hansen deltager i stedet for.

4. General forsamling.

Indkaldelse i Mejdal bladet, hjemmesiden. Laila sender til alle lederne. Jane laver opslag ved brugsen.

5. Opvisningerne – status?

Formiddag kl. 10.30 til 14.00. Efterfølgende kaffe, kage og hygge.

Gæstehold: Bøvling Efterskole vil gerne komme ca. 13.30.

Lars har skaffet nogle til at filme og efterfølgende klippe en video sammen.

De store opvisningshold fotograferes til en træning inden.

NYE skilte?? Også til Halgård

Om aftenen afslutning for bestyrelse og instruktør – nærmere info følger J

6. Gymnastikskole

Anne Kirkegaard Jansen fra DGI hjælper med markedsføring, tilmelding, finde instruktører osv. Bliver i uge 32 evt. torsdag, fredag, lørdag. Udvalget arbejder videre.

7. Overnatning – status? D.24.-25. jan. 2014

Fredag kl.16.30. Alle overnatter i hal B. For de store hold som skal til opvisning på Vest. Der skal øves fællesserie, laves spring, hygge og spise. Afslutning lørdag kl.11.00. Mette indkalder hjælp fra bestyrelsen hvis der er brug for det!!

8. Redskabsrum

Der er blevet ryddet op i redskabsrummet + nye skilte.

9. Kurser – Cross Gym.

Der er kurser i februar og maj. Laila vil gerne af sted. Er der flere der har lyst?? Gerne flere instruktører så vi kan hjælpe hinanden med at køre holdene.

Forsøg med Cross gym hold om søndagen kl.10-11 i hal B, betaling fra gang til gang – 25 kr. Start d.26. januar 2014. (Laila, Jane, Vicky, Gitte?, Dorthe Amby?)

Cross gym / TRX: Opslag og efterlysning af instruktører på hjemmesiden.

10. Evt.

Vær bevidst om din krop: Peder har tilbudt holdet som fitdeal – Holstebro Kommune. Laila sender info ang. fitdeal til instruktørerne for voksenholdene.

Opvisningstrøje til instruktørerne. Nye instruktører skal have den turkis T-shirt. Lone låner forskellige str. til ledermødet og vi samler op på hvor mange der mangler.

Onsdag d. 8. januar kl.19.00 møde på skolen ang. ny hal. Laila og Lone deltager.

Referat fra bestyrelsesmøde 19. november 2013

Bestyrelsesmøde gymnastikforening, 19.11.2013

Kl.19.30-21.30

Til stede: Lone Ringsted, Susan B. Nielsen, Laila Poulsgaard, Anni Valbirk, Aase Nørgaard, Ulrik Søndergaard, Jane Storgaard, Lars Nørgaard Hansen.

Afbud: Vicky Andersen, Mette Johansen,

1. Familie med hjerte – projekt ved Holstebro Kommune.

Sundhedsplejen ved Holstebro Kommune har lavet et projekt for nye familier. Er vi interesseret i at være med i et arrangement og komme til et møde og fortælle om idrætsforeningens / gymnastikforeningens tilbud og evt. afprøve noget at det med familierne.

Vi vil gerne være med og lave et arrangement en gang i kvartalet gerne i Mejdal Hallen. Anni giver besked til Birthe Sand Knudsen som er koordinater på projektet.

2. Gaver – satser og ”løn” hvornår og for hvad?

Det er frivilligt arbejde vi laver. Det skal være ok, at sige fra til at sidde i udvalg. Man skal deltage i bestyrelsesarbejdet med det man har lyst til, at byde ind med.

Mange bolde i luften og nogle gange for få til at løfte opgaverne. Ved større arrangementer som gymnastikskolen, byfesten skal vi blive bedre til at få hele foreningen med: instruktører og gymnaster.

Gaver: vi har snakket satser igennem. Beløb er vedtaget og ligger i Kasserers mappe.

Bestyrelsen: Formand får 1000 kr, kassereren får 500 kr. Øvrig bestyrelsesmedarbejder er ulønnet. Vi har et årligt bestyrelsesarrangement hvor vi tager ud og spiser eller lign. Evt. med ægtefæller.

Gymnastikprogrammet: ingen løn for uddeling af programmet. (4 ruter)

Reklamer: betaling går ind på kontoen. Skal komme børnene til gode i form af lav kontingent, nye redskaber osv.

Løn til instruktører: takster er snakket igennem. Anni udarbejder et udkast til næste møde.

3. Evt.

Ideer

 • Lave et årshjul over foreningens opgaver (Aase laver et udkast og sender rundt)
 • Instruktørmappen: skrive at vi gerne vil have hjælp af instruktørerne til større arrangementer.
 • Kontingent: fri kontingent for instruktører/ bestyrelsesmedlemmer og deres børn
 • Planlægning af kommende sæson: dele holdene i grupper som samler alle trådene. Kort deadline så vi får samlet så hurtigt som muligt.
 • Huske at samle op efter sæsonstart og lave status på holdene.
 • Søndagstid efter jul: Crossfit??? Eller andre ideer.