Tag Archive: Mejdal-Halgård Gymnastikforening

Referat bestyrelsesmøde 24. november 2021

Mejdal-Halgård gymnastik

 1. Siden sidst
 • Besøg af Kasper fra DGI – præsentation af foreningen og ”nyt fra DGI”
 1. Evaluering/planlægning af Brejninggaard camp
 • Camp. Arrangeres igen i år 2022 for alle trænere, hjælpetrænere og gymnaster. Programmet laves sammen med DGI, første skitse klar til pizzamødet, her drøftes moduler med instruktører inden det endelige program fastlægges og præsenteres for til opstartsmødet i august 2022. Brejninggaard er booket.
 1. Kasseren har ordet
 • Overflytningen er på plads til Hvidbjerg Bank.

 1. Generalforsamling
 • Patricia sørger for at indkalde til generalforsamlingen 23/2 2022

 1. Opvisningerne – gennemgang af plan
 • Laila opretter et google docs – Lars koordinerer – alle skal byde ind på en opgave så vi kører dobbelt.
 • Laila booker opvisninger på Gråkjær sammen med Majbritt

 1. Mejdal bladet
 • Christina sender oplæg fra Brejninggaard til Mejdalbladet.

 1. Overnatning
 • Patricia og Majbritt arrangerer overnatning i Halgård Hallen og sender besked rundt på Conventus.

 1. Ledermøde
 • Laila sender indkaldelse til 3. februar

 1. Fælles GIK møde 29. november 2021
 • Lars deltager😊

 1. Redskaber
 • Softtop er taget i brug – den er god.

 1. Diverse
 • Julegaver – Lone har bestilt til vokseninstruktører – Laila bestiller til ungeinstruktører og hjælpetrænere – Laila skriver julekort – uddelingsplan sørger Patricia for.
 • Byfest – opvisning – Lone booker Juniorholdet eller Bøvling.
 • Majbrit sørger for juleposer til børnehold i Mejdal
 • Laila sørger for juleposer til Halgård holdene.

 

Tak for i aften!

Programmet for næste sæson klar!

Programmet til sæson 2021/2022 er klart, og vi glæder os MEGET til at byde både ”nye” og ”gamle” velkomne i foreningen.

I det husstandsomdelte program får du en oversigt over alle holdene og her på hjemmesiden finder du beskrivelsen af de enkelte hold, samt linkene til tilmelding under kategorierne Børnehold og Voksenhold.

Så nu er det bare om at komme til tasterne og tilmelde sig  🙂

Vi glæder os til at se jer!

På vegne af gymnastikbestyrelsen
Laila Poulsgaard

Programmet for næste gymnastiksæson klar!

Så er programmet til sæson 2017/2018 klar, og vi glæder os MEGET til at byde både ”nye” og ”gamle” gymnaster velkomne i foreningen.

Hvis du ikke kan vente til programmet bliver husstandsomdelt i løbet af uge 31, så kan du se selvfølgelig også se det her.

Enkelte hold – YOGA og TRX – åbner først for tilmelding den 21. august 2017, men gældende for alle andre hold, er det bare om at komme til tasterne og tilmelde sig  🙂

Vi står stadig og mangler instruktører til vores Mor/far/barn hold mandag mellem kl. 16.00 – 16.55 i Mejdal Hallen. Så hvis du har lyst til at give børn i alderen 2 – 4 år en masse sjove oplevelser sammen med deres forældre, må du meget gerne give besked – skriv eller ring til Jette Mejls Hansen‎ – tlf. 22905155 – Jette.mejdal@gmail.com.

Vi glæder os til at se jer!

På vegne af gymnastikbestyrelsen
Laila Poulsgaard