Referat bestyrelsesmøde 10.04.2024

Referat fra gymnastikforeningens bestyrelsesmøde d. 10.04.24
Deltagere: Patricia, Maria, Britta, Jette og Majbritt 

Kommende sæson
Planlægningen af den kommende sæson er blevet delt ud på de forskellige bestyrelsesmedlemmer:

  1. Planlægning af kommende hold 24/25 
  2. Mentorordning for alle børneholdene – de forskellige hold får tilkoblet et bestyrelsesmedlem som kontaktperson/mentor, som de kan henvende sig til, hvis der opstår spørgsmål eller udfordringer.  
  3. Opdatering af instruktørmappe samt udarbejdelse af en folder til nye instruktører med al nyttig viden samt en bevisliggørelse af den indforståede viden, som kan være svær at få formidlet til nye instruktører.
  4. Rettelser samt oprydning på hjemmesiden – alle private kontaktoplysninger på instruktører slettes så al fremtidig henvendelse foregår gennem foreningens mail. Gamle opslag slettes/skjules samt nye datoer tilføjes.
  5. Bestyrelsesmøde d. 14/8, Opstartsmøde for instruktører samt hjælpere d. 19/8, Gym camp d. 2/11
  6. Arrangering af Gym camp sammen med DGI

Korrigering af kontingent 
Grundet stigning i priser på opvisningstøj er det et ønske fra holdene at kontingentet hæves, således et ekstra forældregebyr hen på sæsonen ikke bliver nødvendigt. Mini juniors kontingent hæves med 150kr. og 0. – 3. kl. holdenes kontingent hæves med 50 kr.  

Unge hjælpere skal på kursus
Alle nye unge hjælpere kan starte på den betingelse, at de vil tage et hjælper-kursus gennem DGI i løbet af den første sæson. Ligeledes vil vi opfordre de nuværende unge som ikke har været på kursus til at komme afsted. 

Conventus
Vi giver conventus en chance mere for at yde deres bedste service for at dække vores forenings behov og vi vil anmode om at SMS servicen bliver en del af vores pakke. 

Evt.
Der aftales nye møder; 14/8 bestyrelsesmøde, 19/8 opstartsmøde inden ny sæson for hjælpere og instruktører, 2/11 gym camp.