Covid-19/Corona retningslinjer

For at kunne sikre en god og fornuftig oplevelse med opstart, lister vi her nogle retningslinjer, som vi er nødt til at overholde, så vi sammen kan holde Corona-smitten under kontrol og dyrke idræt på en forsvarlig måde – det er vores fælles ansvar. Vores instruktører vil informere om og sikre at retningslinjerne bliver overholdt på en forsvarlig måde i forbindelse med de enkelte træninger.

Som retningslinjerne er i øjeblikket, skal der være min. 4m2 gulvplads pr. person. Der vil derfor være et deltager-max. på nogle af vores hold. Vi følger udviklingen og opdaterer løbende, hvis der kommer ændringer i retningslinjerne.

For en god ordens skyld gør vi også opmærksomme på, at retningslinjerne nedenfor ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende.

DGI’s retningslinjer kan læses her https://www.dgi.dk/gymnastik/gymnastik/artikler/saadan-kan-der-dyrkes-gymnastik-under-coronakrisen

Retningslinjer for medlemmer:

 • Hvis du har symptomer på sygdom, hoster, føler dig utilpas eller sløj, så bliv hjemme.
 • Ankom tidligst 5 minutter før du skal træne (der vil, hvis det bliver nødvendigt, blive skiltet med særskilt indgang/udgang).
 • Ankom omklædt til træningen – undgå at bruge omklædningsrum.
 • Når du ankommer til træningen, skal du skrives på holdets kontaktliste.
 • Hold 1-2 meters afstand og undgå fysisk kontakt med andre deltagere.
 • Husk god hygiejne før, under og efter træning.
 • Hvor det er muligt og giver mening, medbring selv rekvisitter. f.eks. yogamåtte, køller, tøndebånd mm.
 • Forlad træningslokalet straks efter træning.

Retningslinjer for forældre:

 • Aflever tidligst dit barn 5 minutter før træningen.
 • Ved mindre børn er det vigtigt, at du som forælder sikrer dig, at dit barnet skrives op på holdets kontaktliste.
 • Aflever hvis muligt dit barn udenfor, f.eks. foran hallen, hvor træningen afholdes (der vil, hvis det bliver nødvendigt, blive skiltet med særskilt indgang/udgang).
 • Sørg for at dit barn møder omklædt med vand i drikkedunken – undgå at bruge omklædningsrum.
 • Hold 1-2 meters afstand og undgå fysisk kontakt med andre forældre.

Retningslinjer for instruktører:

 • Hvis du har symptomer på sygdom, hoster, føler dig utilpas eller sløj, så bliv hjemme
 • Registrer alle deltagere på en kontaktliste til den enkelte træning (og opdater listen ved alle træninger – gerne med datoangivelse). Listen opbevares af en af instruktørerne på det enkelte hold. Informer den ansvarlige i bestyrelsen om hvem der ligger inde med holdets kontaktliste, så listen hurtigt kan fremskaffes hvis dette bliver nødvendigt.
 • I alle redskabsrum/træningslokaler bliver der stillet håndsprit til rådighed, så der før/under/efter en træning kan afsprittes hænder. Kontakt den ansvarlige i bestyrelsen, hvis I er ved at løbe tør for sprit.
 • Hvor det er muligt og giver mening, informer da deltagerne om selv at medbringe rekvisitter f.eks. yogamåtte, køller, tøndebånd mm.
 • Springere skal før en springstation spritte deres hænder af. Ved skift til en ny springstation skal hænderne sprittes af igen. Opstil derfor afspritnings-muligheder i forbindelse med de forskellige springstationer.
 • Sørg for, at der holdes 2 meters afstand ved opvarmning, rytmetræning og spring. Der kan med fordel afmærkes på gulvet f.eks. ved hjælp af tæppefliser.
 • Minimer behovet for fysisk kontakt, f.eks. i form af modtagning. Benyt springopstillinger, hvor der ikke er behov for dette. En fysisk modtagning skal dog altid prioriteres.
 • Redskaber inkl. springgrav, softtop, ærteposer, faldskærm osv. skal som minimum rengøres efter endt træning. Enten med vand og sæbe eller med et af vores nye desinficeringsanlæg. Brugsanvisning kan læses her og instruktørhåndbogen er opdateret med samme info. Tømmes den store reservedunk for desinficeringsmiddel, kontakt da den ansvarlige i bestyrelsen, så vi kan få bestilt noget nyt.
 • Overvej hvilke lege og aktiviteter, der kan laves i timen som overholder de gældende retningslinjer – forsøg at undgå følgende kontakt: ansigt – ansigt / hænder – hænder / hænder – ansigt.
 • Undgå, at to efterfølgende holds deltagere møder hinanden. Benyt derfor forskellige indgang- og udgangsdøre (disse er beskrevet i afsnittet herunder), hvor det er muligt og nødvendigt.
 • Sikre at deltagerne er informeret om ovenstående råd og anbefalinger.
 • I tilfælde af tvivl og ubeskrevne situationer, så lad sund fornuft råde.

Særskilt indgang og udgang:

Det kan blive nødvendigt at sørge for særskilt indgang/udgang i forbindelse med træningerne, hvis for mange mennesker overlapper hinanden i ankomst/afgang situationerne. I så fald foreslår vi følgende indgange/udgange. Lad sund fornuft gælde og alternativer kan tages i brug fra gang til gang afhængigt af menneskemængden.

Mejdal Hallen:

 • Hal A – Indgang gennem de grå døre efter kantinen – udgang ved boldspiller-udgangen
 • Hal B – Indgang gennem de grå døre før kantinen – ud ad `toilet` gangen og gennem kantinen
 • Hal C – Indgang gennem Hal A – udgang ved boldspiller-udgangen ved Hal A eller glasdøre i hal C

Haldgård Hallen og gymnastiksal:

 • Indgang ved hovedindgangen og udgang i den anden ende af hallen ved omklædningsrummene.

Kontaktperson i Mejdal Halgård Gymnastikforening vedr. Corona/Covid-19 er:

Lars Nørgaard Hansen – tlf. nr: 22605636 – mail: lars.norgaard.hansen@gmail.com 

På vegne af bestyrelsen.
Lars Nørgaard Hansen